Symposium "Studenten aantrekken en selecteren: samen op weg naar een diverse populatie gezondheidsprofessionals"

Vanuit het Erasmus MC wordt op woensdag 19 april 2023 het symposium 'Studenten aantrekken en selecteren' georganiseerd van 12.30 tot 18.00 uur.

Uitnodiging voor het symposium "Studenten aantrekken en selecteren: samen op weg naar een diverse populatie gezondheidsprofessionals"!

De huidige manier van selecteren van studenten voor medische bacheloropleidingen kan leiden tot kansenongelijkheid en daarmee een beperkte diversiteit onder studenten. In dit symposium staan daarom de volgende vragen centraal:

- Hoe zorgen we dat aspirant-studenten aangetrokken worden tot medische opleidingen?
- Hoe selecteren we een diverse studentpopulatie die kan bijdragen aan de zorg van de toekomst?
- Hoe bevorderen we kansengelijkheid in de selectieprocedure?

Met dit symposium presenteren onderzoekers van binnen en buiten het Erasmus MC allereerst nieuwe kennis over en concrete toepassingen voor het aantrekken en selecteren van een diverse studentenpopulatie voor medisch georiënteerde bacheloropleidingen. Aanwezigen zullen actief aan de slag gaan met deze kennis om tot nieuwe oplossingen te komen.
Daarna vindt een panelgesprek plaats waarin sprekers, publiek en betrokken partijen reflecteren op de voorgestelde initiatieven om diversiteit te bevorderen. Ideeën die voortkomen uit het symposium zullen inspiratie vormen voor de vormgeving van selectieprocedures voor toekomstige studenten.

Enthousiast geworden? Inschrijven kan via: Symposium 19 april 2023  

Uitgelicht Overzicht