Winnaar Marijke Sterman Prijs 2023

Tijdens de promovendidag 2023 is de Marijke Sterman Prijs weer uitgereikt. Deze prijs is vernoemd naar misschien wel de meest bekende persoon van de NVMO: Marijke Sterman.

De prijs wordt uitgereikt aan een promovendus die belichaamt waar Marijke voor staat. De promovendus is:

* naast het eigen promotieonderzoek betrokken bij de maatschappij in een bredere sociale context;
* altruïstisch en staat klaar voor collega's in het medisch onderwijs, of;
* binnen en buiten het promotieonderzoek een belangrijke verbindende schakel tussen mensen.

Het is dus niet de onderzoeks-inhoudelijke prestatie die telt!
Dit jaar is de Marijke Sterman prijs uitgereikt aan Laura Kalfsvel.

------------------------------

The Marijke Sterman Award

At the end of the PhD Day 2023, the Marijke Sterman Prize has been awarded. This award is named after perhaps the most well-known person in the NVMO: Marijke Sterman. The prize is awarded to a PhD candidate who embodied what Marijke stands for. The PhD candidate is: 

* involved in society in a broader social context in addition to his or her own doctoral research;
* altruistic and ready to help and support colleagues in medical education, or;
* an important connection between people, within and beyond the PhD research.

This year the Marijke Sterman Prize has been awarded to Laura Kalfsvel.

Uitgelicht Overzicht