Leven Lang Leren / CPD

Een 'Leven  Lang Leren' als belangrijke en zichtbare schakel binnen het opleidingscontinuüm
We leiden professionals op binnen een opleidingscontinuüm. De fase van een 'leven lang leren' is de langste fase van het opleidingscontinuüm, met de meest directe impact op patiëntenzorg. Binnen deze werkgroep geven we aandacht aan het (samen) leren na de formele opleiding, een leven lang blijven leren, zowel op de werkvloer als via formeel onderwijs (Continue Professionele Ontwikkeling (CPO) en Continue Medische Educatie (CME).

Binnen het thema een 'Leven Lang Leren' doen zich spanningsvelden voor. Denk hierbij aan:

1) Spanningsveld tussen formeel, non-formeel en informeel leren
2) Spanningsveld tussen zelfregulerende, ongestructureerde, niet vastgelegde vormen van leren en wensen rond de kwaliteitszorg met zicht op behoud van competenties
3) Spanningsveld tussen verplichte 'nascholing' en zelf kiezen op welke gebieden je wilt bijblijven.

Ideeën uit het veld over andere spanningsvelden en creatieve manieren om hiermee om te gaan, leveren aanvullende input binnen deze werkgroep.

Waarom is aandacht voor een leven lang leren nodig?

1) Omdat de omgeving verandert (met bijvoorbeeld steeds meer samenwerking met andere professies en opkomst van nieuwe professionele rollen) en dus steeds meer noodzaak om mee te veranderen en te leren tijdens een loopbaan
2) Omdat de wensen en behoeften voor loopbaanontwikkeling veranderen gedurende een loopbaan
3) Omdat niet alle nieuwe kennis en vaardigheden in een curriculum passen en daarom juist ingezet moet worden op leren na afloop van een opleiding
4) Omdat een 'leven lang leren' een bron van motivatie kan zijn, maar nu nog vaak als 'noodzakelijk kwaad' lijkt te worden gezien

Doel van de werkgroep
Wat kunnen (potentiële) leden halen en brengen?
- Uitwisselen van kennis;
- samen ontwikkelen van tools/producten/(onderzoeks)voorstellen;
- delen van materialen voor presentaties;
- uitdragen van het belang van dit thema, bijvoorbeeld binnen de andere bijdragen van het congres maar ook binnen andere plekken waar dit thema nu nog onvoldoende aandacht krijgt;
- verkennen van overlap tussen terreinen van verschillende werkgroepen en meerwaarde daarvan expliciteren voor leden van andere werkgroepen en het NVMO bestuur.

Activiteiten
De werkgroep kent een aantal activiteiten waaraan een (potentieel) lid kan meedoen door te luisteren, mee te discussiëren, mee te ontwikkelen. Minimaal één sessie per jaar wordt georganiseerd in samenspraak met een andere werkgroep, bijvoorbeeld interprofessioneel, onderzoek, docent ontwikkeling (waar dat twee kanten heeft: docenten die lesgeven aan professionals maar ook docenten die zelf een leven lang leren). 
Die activiteiten zijn:

- minimaal twee en maximaal vier (online) bijeenkomsten met de werkgroep
- gezamenlijke presentaties tijdens het NVMO congres of andere congressen
- samen schrijven van bijdragen voor themanummers rond dit onderwerp
- wat verder als behoefte door de groep wordt gevoeld

  • 19 januari 2024 (13.30-15.00)
    We zijn te gast bij het Radboud UMC in Nijmegen, via Marjolein Berings. Zij is gepromoveerd op het werkplekleren van verpleegkundigen, voor deze doelgroep werkt zij ook nu, vanuit Radboudumc Health Academy, aan een groot project: Toekomstbestendig Verplegen. Marjolein Berings neemt jullie mee in de wijze waarop in het Radboudumc het leven lang leren op de werkplek vormgegeven wordt. We bespreken de uitgangspunten, mooie voorbeelden en uitdagingen waar zij (en jullie?) nog tegenaan lopen. We gaan daarbij ook aan de slag met een tool om het werkplekleren door medewerkers in je eigen instelling onder de loep te nemen. Wil je deelnemen? Stuur een mail naar: werkgroepen@nvmo.nl
  • 15 mei 2024
    Preconferentie Een leven lang informeel leren: kansen en uitdagingen (nadere info komt beschikbaar op de site van het NVMO congres 2024, informatie is al eerder beschikbaar op verzoek, mail e.degroot [@] umcutrecht.nl )Contact
Dr. Esther de Groot (UMC Utrecht)
Dr. Inge Pool (Isala, Zwolle)
Dr. Carolin Sehlbach (UMC Maastricht)
Dorine van der Winden (Amsterdam UMC)
p/a werkgroepen@nvmo.nl

Leden
De ambitie is om verschillende functies/faculteiten/vakgebieden binnen de werkgroep vertegenwoordigd te laten zijn.

Lid worden
Via werkgroepen@nvmo.nl 

Werkgroepen Overzicht