Onderwijsmiddag 21 maart 'Expertise ontwikkeling van artsen...hoe gebeurt dat en wat betekent dat voor het medisch onderwijs?'

Op dinsdag 21 maart 2023 organiseert de NVMO werkgroep Praktijk van het Medisch Onderwijs (PMO) een onderwijsmiddag 'Expertise ontwikkeling van artsen...hoe gebeurt dat en wat betekent dat voor het medisch onderwijs?' door Silvia Mamede, associate professor en Henk Schmidt, professor. 

Beide zijn werkzaam voor het Institute for Medical Education Research Rotterdam (iMERR) bij het Erasmus Medisch Centrum aan de Erasmus Universiteit. 
Deze onderwijsmiddag vindt plaats in het vergadercentrum Vredenburg, Utrecht van 13.45 tot 17.00 uur
De bijeenkomst is interessant voor allen die in het medisch onderwijs een warm hart toedragen, in het bijzonder voor diegenen die betrokken zijn bij de training van studenten in diagnostische vaardigheden. 

Achtergrond en context
De ontwikkelingsgang van beginnend medisch student naar ervaren arts heeft iets raadselachtigs. Ja, de student doet kennis en een behoorlijke hoeveelheid ervaringen op. Maar hoe wordt die kennis, hoe worden die ervaringen, onthouden en bruikbaar gemaakt voor de professionele praktijk; hoe worden ze 'gerepresenteerd' in het geheugen? Onderzoeksgroepen in Maastricht en later in Rotterdam hebben meer dan dertig jaar lang onderzoek gedaan naar antwoorden op die vragen. Dat onderzoek vond vaak plaats in de context van het medisch onderwijs. Daarom was er steeds oog voor de praktische toepasbaarheid: hoe kun je met die ideeën het onderwijs verbeteren? Die vraag zal ook centraal staan op de Onderwijsmiddag.

Doel(en)
1) Deelnemers vertrouwd maken met theoretische noties en empirische evidentie die de ontwikkeling van noviet naar expert beschrijven als stadia waarin kennis en ervaring zich transformeren van pathofysiologische (basis)kennis naar ziektescripts.
2) De bruikbaarheid van die ideeën voor de vormgeving van onderwijs in de diagnostiek te toetsen. 
Na afloop van de bijeenkomst zullen deelnemers naar hun thuishaven terugkeren met een verzameling op empirie gebaseerde ideeën over hoe het diagnostiekonderwijs, en daarmee samenhangend het medisch onderwijs in brede zin, verrijkt kunnen worden. 

Werkwijze
Henk Schmidt zal een inleiding geven over de stadiatheorie. De deelnemers worden vervolgens aangemoedigd op basis daarvan creatieve toepassingen te bedenken: met welke oefeningen kunnen we medische studenten helpen groeien in de expertrol? 
Daarna zal Silvia Mamede onderzoek en toepassingen bespreken van de 'deliberate reflection' methode. Tenslotte zal er ruimte zijn voor kritische reflectie op het gebodene. 

Aanmelden
Voor deze bijeenkomst kun je je aanmelden via het werkgroepen@nvmo.nl onder vermelding van je naam, voornaam, emailadres, instituut/organisatie/afdeling, beroep & functie). Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Aan deze onderwijsmiddag kunnen maximaal 27 personen deelnemen. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. 


Uitgelicht Overzicht