Prijs Beste Proefschrift 2022-2023

De NVMO reikt sinds 2010 de tweejaarlijkse NVMO Prijs voor het Beste Proefschrift op het gebied van het medisch onderwijs uit. Met medisch onderwijs wordt gedoeld op onderwijs in de gezondheidszorg én diergeneeskunde. In mei 2023 zal deze prijs voor de zevende maal uitgereikt worden.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.500, - en een oorkonde.

Wij willen de (co-)promotoren van harte uitnodigen na te gaan, wie van hun promovendi die tussen 1 januari 2020 en 31 augustus 2022 zijn gepromoveerd in aanmerking kunnen komen voor de NVMO-prijs voor het beste proefschrift medisch onderwijs en hen op de hoogte te stellen van de mogelijkheid om mee te dingen. Belanghebbenden zijn verzocht om vóór 13 januari 2023 vier exemplaren van het proefschrift, alsmede een PDF-versie per email, naar de voorzitter van de jury toe te sturen, voorzien van een aanbevelingsbrief in het Engels van een promotor of co-promotor. Dat kan gestuurd worden naar:

Prof
.dr. Lia Fluit
Radboudumc Health Academy
43 O&O/RHA
Postbus 9101
6500 HB  Nijmegen
Lia.fluit@radboudumc.nl

Criteria voor deelname zijn de volgende: de kandidaat moet gepromoveerd zijn aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit tussen 1 januari 2020 en 31 augustus 2022 en moet in die periode lid zijn van de NVMO. De begeleidende promotores moeten betrokken zijn bij de ontwikkeling van het onderwijs in de gezondheidszorg en tenminste één daarvan moet lid zijn van de NVMO.

De jury bestaat uit:

Prof.dr. Lia Fluit, voorzitter (Nijmegen)
Prof.dr. Marieke van der Schaaf (Utrecht)
Prof.dr. Marco Carvalho Filho (Groningen)
Prof.dr. Pat OSullivan (Canada)
Dr. Harold Bok (Utrecht)
Dr. Marianne. Mak (Amsterdam)
Dr. Wietske Kuijer-Siebelink (HAN Nijmegen)
Dr. Karen Stegers-Jager (Rotterdam)

De shortlist van genomineerden zal in april 2023 worden gepresenteerd. De winnaar wordt tijdens het NVMO Congres in mei 2023 bekendgemaakt. Dan wordt ook de prijs uitgereikt.

Promovendi/Jonge Onderzoekers Netwerk Overzicht