OP ZOEK naar beschikbare literatuur over opleiden (van aios) in regievoering voor patiënten met multimorbiditeit.

Beste collegae,

In het kader van een onderzoeksproject ‘Regie in de regio’ zijn wij op zoek naar beschikbare literatuur over opleiden (van aios) in regievoering voor patiënten met multimorbiditeit.

Het project heeft tot doel de taken en competenties van toekomstig medisch specialisten in regievoering bij meerdere behandelaren te verbeteren.

Voor het uitvoeren van een scoping review zijn op zoek naar wat er al bekend is in de literatuur over dit onderwerp. Naast wetenschappelijke publicaties zijn we ook op zoek naar grijze literatuurpublicaties zoals rapporten, werkdocumenten, ‘interne’ documenten en populair wetenschappelijk werk.

Als jullie over deze literatuur beschikken, zouden jullie deze dan met ons kunnen delen, via Hanna Tuinhof, AIOS geriatie UMCG h.a.tuinhof@umcg.nl? Ook vragen of andere adviezen met betrekking tot bovenstaande zijn van harte welkom. 

Bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet,

Marianne Hegge

HHM Hegge  | Internist Ouderengeneeskunde Klinisch geriater
Opleider klinische geriatrie, voorzitter Opleidings Commissie Geneeskunde RUG
Universitair Medisch Centrum Groningen,
Hanzeplein 1 | HPC AA43  | Postbus 30.001 | 9700 RB Groningen
Telefoon: (050-3613921) | Kamer: Z3.17
Aanwezig op:ma-di-do-vrij

 

 

 

Uitgelicht Overzicht