Twee vacatures in Wetenschapscommissie NVMO (WECO)

De WECO adviseert het bestuur over het wetenschappelijk beleid van de  NVMO en  draagt bij aan de opzet en vormgeving van het NVMO congres (zoals abstract-beleid, presentaties van onderzoek, onderzoekssessies).

Ook levert zij een bijdrage aan de vorming van onderzoekers van onderwijs door een actieve bijdrage aan het promovendinetwerk en door het verder ontwikkelen c.q. zichtbaar maken van een scholingsaanbod voor onderzoekers. Gezien de samenstelling van de huidige WECO is er een voorkeur voor mensen uit Groningen en Leiden.

Je bent minimaal gepromoveerd en bij voorkeur hoogleraar, en hebt expertise op het gebied van onderzoek van onderwijs en leren

Heb je vragen, neem dan contact op met de voorzitter van de  WECO Lia Fluit (lia.fluit@radboudumc.nl).

Wil je hier een bijdrage aan leveren, meld je dan aan bij het secretariaat van de NVMO (secretariaat@nvmo.nl).
We zien je reactie graag voor 30 juni 2022.

 

 

Uitgelicht Overzicht