Hoofdlezingen

Hoofdlezingen NVMO Congres 2023Jet Bussemaker is cum laude afgestudeerd in de politicologie en in 1993 aan de UvA gepromoveerd op het proefschrift ‘Betwiste Zelfstandigheid. Individualisering, sekse en verzorgingsstaat’ (bekroond met de Politicologenprijs 1994). Na functies als kamerlid voor de PvdA en universitair docent aan de Vrije Universiteit, was ze van 2007 – 2010 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarna werd ze rector van de Hogeschool van Amsterdam (2011 – 2012) en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2012 – 2017). Ze was tevens kroonlid van de SER (2011-2012) en de voorzitter van de commissie zorg. Sinds 1 juli 2018 is ze hoogleraar ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ bij het Leids Universitair Medisch Centrum en de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit van Leiden. Sinds 1 juni 2019 is Jet Bussemaker voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS), die zich bezig houdt met hoe we in de toekomst kunnen leven en zorgen. 
Paul Van Royen is hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Antwerpen en voorzitter van de vakgroep Huisartsgeneeskunde en Bevolkingsgezondheid. Hij was decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van 2012 tot 2018. Hij is betrokken in eerstelijnsgezondheidsonderzoek, heeft meer dan 250 publicaties op zijn naam en draagt bij aan onderwijs in de geneeskunde- en huisartsopleiding. Sinds 2005 coördineert hij de onderwijsmodule Interprofessioneel Samenwerken in de Gezondheidszorg, waarin elf disciplines uit de gezondheidszorg leren samenwerken. Daarnaast is hij coördinator van het Praktijkrichtlijnenproject voor de eerste lijn in België. Als huisarts in een groepspraktijk in Antwerpen heeft hij nauw contact met het hele werkveld van de gezondheidszorg.Marieke Schuurmans is opgeleid als gezondheidswetenschapper en verpleegkundige. Ze werkte vanaf 1990 in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waar zij functies vervulde als verpleegkundige, verpleegkundig specialist en leidinggevende Geriatrie, onderzoeker, docent en opleidingsdirecteur professionals in de zorg. Ze was lid van tal van commissies op het vlak van zorg voor ouderen, opleiden en onderzoek, waaronder de Gezondheidsraad en de Taskforce Juiste zorg op de juiste plek. Ze is geïnteresseerd in het veranderende paradigma betreffende gezondheid en zorg en de betekenis daarvan voor patiënten en professionals.  Sinds 2021 is zij aangesteld als Chief Healthcare Organization bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Binnen deze functie richt ze zich op passende zorg. 

 

NVMO Congres 2023 Overzicht