Thema en programma

 SAMEN LEREN, SAMEN WERKEN

 “Alone we can do so little, together we can do so much.” (Helen Keller)

Wie weleens samenwerkt met een ander, zal dit vast (h)erkennen. Als samenwerken goed gaat – in zorg, onderwijs, onderzoek of ergens anders – kunnen we veel voor elkaar krijgen. Goede zorg vraagt om intensieve samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen, paramedici en anderen: inter- en intra-professioneel samenwerken is een cruciale competentie in de steeds complexere zorg.

Samenwerken moet je samen leren, tijdens je opleiding en op de werkvloer. Studenten werken binnen hun opleiding samen aan groepsopdrachten, binnen één opleiding maar gelukkig ook steeds vaker met studenten van andere mbo-, -hbo-, en wo-opleidingen. Ze werken samen om meer te leren over hun toekomstige beroep, en maken kennis met verschillende perspectieven, belangen, normen en waarden die in de zorg voor patiënten een rol spelen.

Na hun opleiding blijven zorgprofessionals op de werkvloer samen leren: artsen, verpleegkundigen en paramedici, in wisselende teams met verschillende disciplines en ervaring. Om dat te bereiken moeten zorgprofessionals, docenten en onderzoekers samenwerken om het leren zo te organiseren dat het aansluit op de zorg van nu én de toekomst.

Tijdens het NVMO-congres op 11 en 12 mei 2023 zullen we samen verder praten over de uitdagingen en mogelijkheden binnen het thema van dit jaar: Samen leren, samen werken. De hoofdsprekers belichten het thema vanuit verschillende perspectieven. Daarnaast stimuleren we gezamenlijke bijdragen (bijvoorbeeld van verschillende organisaties), zodat het thema goed zichtbaar wordt in het programma. Dag 1 is geaccrediteerd voor 6 punten en dag 2 voor 5 punten door de ABAN. Tevens is een accreditatie aangevraagd bij de V&VN VS.

Uiteraard is er ook plek voor bijdragen die niet direct aan het thema gerelateerd zijn. Er zijn immers ook buiten het thema voldoende mogelijkheden om van elkaar te leren over onderzoek en innovatie van onderwijs in de praktijk. De lustrumcommissie doet haar best om er een extra speciaal NVMO-congres van te maken!

Namens de congrescommissie en de klankbordgroep (Maastricht University, Zuyd Hogeschool en MUMC+),

Daniëlle Verstegen en Juliët Beuken
Hoofdorganisatoren NVMO 2023

PROGRAMMA

Donderdag 11 mei 2023
Vrijdag 12 mei 2023 

 

Downloads:

NVMO Congres 2023 Overzicht