Vacature voorzitter NVMO-ERB

De NVMO-ERB is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De voorzitter draagt bij aan het in kaart brengen van ethische dilemma’s en de afweging ervan met betrekking tot het domein van medisch onderwijskundig onderzoek. Daarnaast treedt deze op als ambassadeur namens de ERB. 

NVMO ERB

De Ethical Review Board (ERB) toetst namens de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) onderzoeksprotocollen op het gebied van onderzoek rond onderwijs- en opleiden in het zorgdomein en draagt op deze wijze bij aan onderzoek van onderwijs als kruispunt van de vereniging. De ERB is één van de instrumenten waarmee de NVMO de kwaliteit van onderzoek blijft bewaken en verhogen. Het betreft o.a. onderzoek naar de studies geneeskunde, diergeneeskunde en tandheelkunde, paramedische opleidingen en medische vervolgopleidingen in Nederland. Medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) van ziekenhuizen geven meestal aan dat dit onderzoek buiten hun beoordelingsterrein valt. Aangezien internationale tijdschriften voor medisch onderwijs vaak toch een verklaring van een ethische toetsingscommissie vragen, is de NVMO-ERB in het leven geroepen. In de commissie zitten medisch onderwijskundig onderzoekers, een ethicus, een jurist, een studentlid en een AIOS lid. De commissie vergadert eens in de 6-8 weken (8 keer per jaar) en wordt ondersteund door een secretaris.

Functie

De voorzitter draagt bij aan het in kaart brengen van ethische dilemma’s en de afweging ervan met betrekking tot het domein van medisch onderwijskundig onderzoek. Daarnaast treedt deze op als ambassadeur namens de ERB. 

 • U bent voorzitter van de vergaderingen van de ethische toetsingscommissie van de NVMO-ERB (acht keer per jaar) en u bereidt deze voor.
 • U heeft stemt regelmatig af met de secretaris van de ERB.
 • U heeft op regelmatige basis in contact met het dagelijks bestuur van de NVMO
 • U treedt op als ambassadeur namens de ERB.

 Vereisten 

 • U heeft aantoonbare ervaring met wetenschappelijk onderzoek in het medisch onderwijs domein en bent slagvaardig
 • U bent bereid een actieve rol te spelen in de commissie. Dat wil zeggen, naast voorzitterschap, ook een actieve eigen rol in het toetsen van onderzoeksdossiers.
 • U bent 8 keer per jaar beschikbaar voor vergaderingen (inclusief gezamenlijke voorbereiding/afstemming met de secretaris). De vergaderingen duren ca. 3 uur en vinden op dit moment meestal online plaats. Vergaderdata worden gezamenlijk door de commissie vastgesteld.
 • U heeft een duidelijke visie op het invullen van de rol als voorzitter en de toekomst van de commissie.
 • De commissie streeft naar diversiteit in de brede zin. Bij gelijke geschiktheid/beschikbaarheid zoekt de commissie naar een voorzitter welke diversiteit toevoegt aan de commissie.  

 Wij bieden: 

 • Er is een vergoeding beschikbaar in de vorm van vacatiegeld (150 euro per deelgenomen vergadering).
 • Er is reiskostenvergoeding beschikbaar.

 Procedure:

Graag gaan wij met kandidaten in gesprek. De sollicitatiecommissie bestaat uit een afvaardiging van de ERB en het bestuur van de NVMO. Indien u nadere informatie over de vacature wenst, kunt u contact opnemen met Debbie Jaarsma, voorzitter NVMO via a.d.c.jaarsma@uu.nl of met Janneke Fokkens, secretaris NVMO-ERB via erb@nvmo.nl.

Heeft u interesse in deze functie, stuurt u dan uw motivatiebrief en CV uiterlijk 30 juni 2022 naar erb@nvmo.nl t.a.v. de heer Prof. dr. A. Scherpbier (huidig voorzitter van de NVMO-ERB).

Meer informatie
Meer informatie over de NVMO Ethical Review Board vindt u op de website: https://www.nvmo.nl/ethische_toetsing_onderzoek.

 

 

Uitgelicht Overzicht