Vacature secretaris NVMO-ERB 2022 (0.5 fte)

De NVMO-ERB is op zoek naar een nieuwe secretaris. De focus van de secretaris ligt op de eerste beoordeling van binnengekomen dossiers, communicatie met onderzoekers en beleidsmatig werk ter ondersteuning van de commissie.

ERB

De Ethical Review Board (ERB) toetst namens de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) onderzoeksprotocollen op het gebied van onderzoek rond onderwijs- en opleiden in het zorgdomein en draagt op deze wijze bij aan onderzoek van onderwijs als kruispunt van de vereniging. De ERB is één van de instrumenten waarmee de NVMO de kwaliteit van onderzoek blijft bewaken en verhogen. Het betreft o.a. onderzoek naar de studies geneeskunde, diergeneeskunde en tandheelkunde, paramedische opleidingen en medische vervolgopleidingen in Nederland. Medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) van ziekenhuizen geven meestal aan dat dit onderzoek buiten hun beoordelingsterrein valt. Aangezien internationale tijdschriften voor medisch onderwijs vaak toch een verklaring van een ethische toetsingscommissie vragen, is de NVMO ERB in het leven geroepen. In de commissie zitten medisch onderwijskundig onderzoekers, een ethicus, een jurist, een studentlid en een AIOS lid. De commissie vergadert eens in de 6-8 weken (8 keer per jaar) en wordt ondersteund door een secretaris.

Functie

De NVMO-ERB is op zoek naar een nieuwe secretaris. De focus van de secretaris ligt op de eerste beoordeling van binnengekomen dossiers, communicatie met onderzoekers en beleidsmatig werk ter ondersteuning van de commissie.

 • Eerste aanspreekpunt voor onderzoekers: de secretaris is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van onderzoekers uit het onderwijsveld en het geven van advies t.a.v. toetsing.
 • Eerste beoordeling van onderzoeksvoorstellen/dossiers: de ca. 100 dossieraanvragen per jaar worden door de secretaris eerst beoordeeld op onder meer compleetheid en ethische aspecten. De secretaris stelt aanvullende vragen, beoordeelt de complexiteit van het onderzoek en of de onderzoeken op de agenda van de NVMO-ERB vergadering besproken moeten worden.
 • Communicatie met onderzoekers na de vergaderingen: de secretaris communiceert aandachtspunten en vragen vanuit de commissievergaderingen naar de onderzoekers. De daaropvolgende reactie wordt vervolgens ook door de secretaris beoordeeld, en indien nodig nogmaals voorgelegd aan (een aantal van) de commissieleden. Communicatie zal voornamelijk schriftelijk, maar kan ook telefonisch plaatsvinden.
 • Correspondentie met onderzoekers over dossiers: daarnaast draagt de secretaris zorg voor de afhandeling van onderzoeksvoorstellen, in samenspraak met een kleine afvaardiging van de commissie.
 • Beleid ontwikkelen en scherp houden: samen met de voorzitter en de commissie wordt er beleid ontwikkelt.
 • Overleg over voortgang en knelpunten met de voorzitter: er is regelmatig overleg tussen de secretaris en de voorzitter. Ook is er regulier overleg met het NVMO bestuur.
 • Documentatie: de voortgang van dossiers en beleid moeten worden vastgelegd. Samen met het NVMO bestuur wordt er zorg gedragen dat relevante documenten extern worden gecommuniceerd. 
 • Opstellen van de agenda voor de vergadering: samen met de voorzitter.
 • Overleg over voortgang en knelpunten met de voorzitter: er is regelmatig overleg tussen secretaris en de voorzitter.

Vaardigheden secretaris NVMO ERB

 • Affiniteit (en bij voorkeur enige ervaring) met medisch onderwijsonderzoek
 • Affiniteit (en bij voorkeur enige ervaring) met ethische aspecten van onderzoek
 • Sterke communicatieve vaardigheden (ook schriftelijk)
 • Goede lees -en schrijfvaardigheid in het Engels
 • Stressbestendig en flexibel

De voorkeur gaat uit naar een onderzoeker werkzaam in medisch onderwijs. Maar bent u dit niet, en denkt u toch een goede invulling te kunnen geven aan deze functie, aarzel dan niet om te solliciteren! Deze functie kan ook door twee onderzoekers ingevuld worden als duo.

Wij bieden:
Het betreft een tijdelijke positie voor 20 uren per week (0.5 fte), met mogelijkheden tot verlenging. Startdatum is zo spoedig mogelijk.

Het betreft een detacheringsconstructie vanuit de eigen huidige werkgever. Er is een vaste vergoeding beschikbaar voor de werkgevende instantie. Deze is voor het profiel van een (junior) onderzoeker afgestemd op een 0.5 fte aanstelling.

Procedure
Graag gaan wij met kandidaten in gesprek. De sollicitatiecommissie bestaat uit een afvaardiging van de ERB. Indien u nadere informatie over de vacature wenst kunt u contact opnemen met mevrouw Marjan Heukers, interim secretaris NVMO-ERB via erb@nvmo.nl.

Heeft u interesse in deze functie, stuurt u dan uw motivatiebrief en CV uiterlijk 14 december 2022 naar erb@nvmo.nl t.a.v. de heer Prof. dr. A. Scherpbier (voorzitter van de NVMO-ERB).

Meer informatie
Meer informatie over de NVMO Ethical Review Board vindt u op de website: https://www.nvmo.nl/ethische_toetsing_onderzoek

 

 

Uitgelicht Overzicht