VACATURE Universiteit Maastricht: UHD Curriculuminnovatie

Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij:

  • Een voortrekkersrol vervult op het gebied van innovatie van de opleidingsprogramma’s en voorstellen formuleert voor het te volgen beleid;
  • Een bijdrage levert aan docentprofessionalisering, met name rondom het bevorderen van onderwijskundig leiderschap;
  • Een bijdrage levert aan stimuleren van een kwaliteitscultuur;
  • Contacten onderhoudt en samenwerkt met de opleidingsdirecteuren en de docenten verantwoordelijk voor de innovatie van curricula;
  • Een bijdrage levert aan de uitvoering van het onderwijs binnen de FHML (verrichten van onderwijsrollen);
  • Wetenschappelijk onderzoek verricht en een eigen onderzoekslijn op het gebied van onderwijsinnovatie (door-)ontwikkelt, resulterend in (inter)nationale publicaties;
  • Een voortrekkersrol vervult in de begeleiding van andere onderzoekers en promovendi en in het aanvragen van onderzoek subsidies.

Lees verder

 

Uitgelicht Overzicht