Promovendus

Iedere maand brengen we onderzoek van NVMO-leden onder de aandacht. Deze maand is het de beurt aan Marianne Brouwers. Zij richt als promovendus zich op het volgende onderwerp: Hoe leren toekomstige dokters goed communiceren?

Patiënten prefereren een goed communicerende, patiëntgerichte arts die medisch kundig is, maar ook oog heeft voor hun ideeën, gedachten, zorgen en verwachtingen. Daarom krijgen toekomstige artsen onderwijs in patiëntgerichte communicatie. 

Wij onderzochten dit onderwijs en vonden dat   studenten veel leren van feedback van (simulatie)patiënten. Dit toont aan dat inbreng van patiënten in het onderwijs essentieel is. Juist bij de moeilijkste gesprekken, zoals het slecht nieuwsgesprek, melden studenten dat ze geleerd hebben hun boodschappen aan te passen aan de persoon van de patiënt en dat stilte kan helpen om ruimte te geven aan emoties. Daarnaast laten we zien, dat patiëntgerichtheid te toetsen is, en dat het onderwijs steeds moet aansluiten bij het niveau van de student en op verschillende momenten in de opleiding verdiept moet worden.

We pleiten daarom voor continue aandacht voor en toetsing van patiëntgerichte communicatie, niet alleen in de geneeskundeopleiding, maar ook in de specialisatieopleidingen en hun latere loopbaan als arts.

Het volledige proefschrift is hieronder te downloaden.

Marianne Brouwers is te bereiken via marianne.brouwers@radboudumc.nl

 

Downloads: