Inschrijven Promovendidag 17 maart 2023

Op vrijdag 17 maart 2023 vindt de jaarlijkse NVMO Promovendidag plaats met als thema 'Phd All-inclusive?'. Deze dag vindt traditioneel gezien live plaats bij de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

------------------------------------------------------------

Beste promovendi,

Op vrijdag 17 maart vindt de jaarlijkse NVMO Promovendidag plaats met als thema ‘PhD All-inclusive?’. Bij dezen willen we je alvast vragen deze datum in je agenda te reserveren. Deze dag vindt traditioneel gezien live plaats bij de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Op de NVMO Promovendidag zijn naast promovendi ook (co-)promotoren van harte welkom. De dag zal bestaan uit onder meer workshops, lezingen, een proefpromotie en sessies voor het presenteren en bediscussiëren van eigen onderzoek. Geheel overeenkomstig met het thema van deze dag zal de voertaal Engels zijn.

Na de succesvolle pre-conferences van voorgaande jaren zal er ook dit jaar op donderdag 16 maart 2023 een pre-conference voor promovendi georganiseerd worden binnen het thema ‘PhD All-inclusive?’. Indien mogelijk wordt er na afloop een gezamenlijk eten georganiseerd (ook voor degenen die niet aan de pre-conference hebben deelgenomen). 

Registratie voor de pre-conference en de promovendidag is geopend. De deelname is gratis voor leden van de NVMO. Voor niet-leden vragen wij een bijdrage van 25 euro. Schrijf je hier in.

Wanneer je eigen onderzoek wil presenteren op de promovendidag, stuur dan uiterlijk 24 februari je abstract naar promovendi@nvmo.nl. Klik hier voor het formulier

Het volledige programmaboek ontvang je in de laatste week van februari. 

Hartelijke groeten en hopelijk tot in maart 2023!

De Promovendidagcommissie

NB: Deze mail mag doorgestuurd worden naar andere geïnteresseerden, zeg het voort! Denk bijvoorbeeld ook aan HPE promovendi in het HBO.

-------------------------------------------------------------

Dear PhD students,

The annual NVMO PhD Day will be held on Friday March 17. This year’s theme will be ‘PhD All-inclusive?'. So, please save the date! This day will traditionally take place live at the Faculty of Veterinary Medicine in Utrecht.

In addition to PhD students, (co-)supervisors will also be very welcome at the NVMO PhD Day. The day will include workshops, lectures, a mock promotion, and sessions for presenting and discussing your own research. Entirely in line with the theme of this day, the working language will be English.

After the successful pre-conferences of previous years, a pre-conference for PhD students will be held this year on Thursday March 16 and follows the same theme 'PhD All-inclusive?'. If possible, a joint dinner will be organized afterwards (also for those who did not participate in the pre-conference).

Registration for the pre-conference and PhD Day is now open. Registration is free for NVMO members. If you are no NVMO member the contribution is 25 euros. 
Please register here.

If you would like to present your own research at the PhD Day, please send your abstract (click here) to promovendi@nvmo.nl no later than February 24, 2023. 

Warm regards and hopefully see you in March 2023!

The PhD Day Committee

NB: This email may be forwarded to other interested parties, spread the word! Consider, for example, HPE PhD students in HBO.

Downloads:

Promovendi/Jonge Onderzoekers Netwerk Overzicht