Het bestuur van de NVMO

Uit de leden van de NVMO wordt een bestuur gekozen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur en worden bijgestaan door bestuursleden, studentleden, adviseurs en het secretariaat. Contactgegevens van het bestuur vind je op onze contactpagina.

 

Voorzitter (dagelijks bestuur) Prof. dr. Fedde Scheele
Secretaris (dagelijks bestuur) Dr. Tobias Boerboom
Penningmeester (dagelijks bestuur) Dr. JellePrins
Secretariaat Marijke Sterman-Vleeschdraager
Lid bestuur Dr. Robbert Duvivier
Lid bestuur Prof. dr. Anneke Kramer
Lid bestuur Dr. Ann Deketelaere
Lid bestuur Prof. dr. Mirjam Oude Egbrink
Studentlid Lars Bosman
Studentlid Kemi Alake
Hoofdredacteur PME Prof. dr. Erik Driessen
Voorzitter Wetenschapscommissie Dr. Lia Fluit
Adviseurs Promovendinetwerk Drs. Iris Jansen
Drs. Marjolein Versteeg
Voorzitter congrescommissie Drs. Adriaan Norbart
Bestuur en beleid Overzicht