Preconference workshops 2021

De volgende preconferences, die plaatsvinden op woensdag 17 november 2021, zijn aangemeld en kunt u zich daarvoor inschrijven via de inschrijfprocedure van het hele congres:

1 Munt slaan uit hiërarchie en feedback
Marieke Bolk, Natasja Looman, Loes van Bokhoven, Albine Moser, Anneke van Dijk, Werkgroep IPE&C

We zijn ons steeds meer bewust van de waarde van beter leren samenwerken in de zorg. Maar interprofessioneel (leren) samenwerken (IPE&C) is niet altijd gemakkelijk. Er spelen feitelijke uitdagingen een rol, zoals overvolle curricula, afstemming van roosters, arbeidskrapte. En ook diverse onderstromen kunnen een vertragend en/of saboterend effect uitoefenen op het bewerkstelligen van IPE&C. Deze onderstromen worden veroorzaakt door o.a.  hiërarchie, cultuurverschillen en het (kunnen) omgaan met kritische feedback tussen verschillende beroepsgroepen. Tijdens deze preconference dag gaan we aan de slag met ‘munt slaan uit hiërarchie en feedback’, middels 3 subonderdelen:

Onderdeel I: Deep democracy en hiërarchie
Bij IPE willen we graag dat alle verschillen en expertises van alle betrokkenen zo goed mogelijk worden benut. In de zorg bestaat het werk voor een groot deel uit ‘het nemen van beslissingen’ en ‘handelen conform de genomen beslissingen’. Maar is de manier waarop we besluiten nemen wel zo effectief om echte optimale pateintenzorg te kunnen leveren? Deep democracy is een besluitvormingsmethode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt.  In deze workshop ervaren we aan den lijve hoe snel en gemakkelijk je in een hiërarchische samenwerking terecht komt. Vervolgens verkennen we hoe ‘deep democracy’ ons kan helpen bij het faciliteren en vormgeven van IPE&C. En hoe we deep democracy kunnen gebruiken om hiërarchische verschillen om te buigen, zodat iedereen tot zijn recht komt en alle expertise ook optimaal wordt benut.

Onderdeel II: Kolomoverstijgend, interprofessioneel leren op de werkplek
In deze workshop delen we een aantal ‘design principles’ vanuit de literatuur en vanuit onze eigen ervaringen met het ontwerpen van kolomoverstijgende online peer feedbackmaterialen. Deelnemers wisselen hun eigen ervaringen uit met het ontwerpen van kolomoverstijgend, interprofessioneel onderwijs op de werkplek. In een world café gaan deelnemers vervolgens aan de slag met het zelf ontwerpen van materialen die zijn aangepast (tailored) voor studenten met verschillende professionele achtergronden en denkniveaus. Na afloop zijn deelnemers in staat om, op basis van opgedane ‘design principles’, zelf leermaterialen te ontwerpen ter ondersteuning van kolomoverstijgend, interprofessioneel leren op de werkplek.

Duur: 12.30-17.00 kosten: € 95,- (geen lunch)

Accreditatie ABAN: 4 punten
.

2 Preventie en Leefstijl anno Raamplan 2020
Pim Assendelft, Manon vd Berg, Dick Thijsen, Tanya Bisseling, werkgroep Preventie en Leefstijl

  • Introductie van de werkgroep “Preventie en leefstijl”
  • Activerende werkvormen voor onderwijs binnen het thema “Preventie en leefstijl
  • Kennis maken met de werkgroep en de doelstellingen van de werkgroep: “Preventie en leefstijl”
  • Kennis maken met onderwijsvormen
  • Uitwisselen van ervaring
  • Ontwikkelen onderwijs materialen
  • Delen essentiële onderdelen toekomstvisie

Duur: 15.00-17.00 kosten: € 95,-

Accreditatie ABAN: 2 punten.


3 Klinisch redeneren: The Medical Exhibition Seminar
Maarten Verwijnen, Henk Schreuder, Eugène Custers, Werkgroep PMO

Tijdens de opleiding tot arts zijn klinisch redeneren en monodisciplinair overleg belangrijke competenties die de student zich eigen moet maken. Deze competenties zijn relatief lastig over te brengen. Er is een nieuwe les methode ontwikkeld en geïmplementeerd voor het onderwijzen van deze competenties. Deze nieuwe werkvorm is een goede aanvulling op de conventionele lesmethoden en kan succesvol worden geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk. Studenten waarderen deze vorm van lesgeven enorm. Deze onderwijsvorm kan voor alle vakken worden toegepast. Doordat de studenten deze werkvorm erg leuk vinden en zelf heel actief bezig zijn bestaat dat kans dat ze de stof ook beter onthouden.
De implementatie van deze nieuwe onderwijsvorm werd in 2017 tijdens het NVMO congres uitgeroepen tot ‘Beste Praktijk Paper’. In deze PMO workshop krijgt u de gelegenheid om deze onderwijsvorm zelf te ervaren.
Werkwijze workshop
Er wordt achtergrond informatie gegeven over lesmethoden die gebruikt kunnen worden voor het onderwijzen van klinisch redeneren. Het implementatie traject van ‘The Medical Exhibition Seminar’ en resultaten van de evaluatie door studenten zullen worden besproken. U krijgt tips om zelf een les volgens deze vorm van onderwijs te ontwerpen en uit te voeren. Na de pauze neemt u deel aan een voorbeeld les uit het vak gynaecologie.

Duur: 14.00-17.00 kosten: € 95,-

Accreditatie ABAN: 3 punten.


4 Deugen ze wel? Professionele identiteit in ontwikkeling. Van gedrag tot deugd
 Jos Kole,  Anne-Fleur van der Meer, Pieter Barnhoorn, Peter van Dijken, Werkgroep Professionaliteit

Een goede arts is een goede medische professional en we beogen studenten GNK daartoe op te leiden. Zo’n professional vertoont minstens goed gedrag in contact met patiënten, collega’s en anderen en vermijdt onprofessioneel gedrag. Medische professionaliteit graaft echter dieper en betreft niet alleen wat je doet (gedrag en handelen), maar ook wie en hoe je bent (professionele identiteit).
Z
owel bij het corrigeren van onprofessioneel gedrag als bij de vorming van studenten tot goede medische professionals zou meer aandacht besteed moeten worden aan de ontwikkeling van hun professionele identiteit.
In deze preconferentie onderzoeken we hoe professioneel gedrag en persoonlijke en professionele identiteit samenhangen, en hoe we studenten kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun professionele identiteit. Dat doet henzelf goed, maar ook degenen met wie ze als arts in hun medische loopbaan zullen samenwerken (patiënten en anderen). Het zal blijken dat deugdethiek – een vorm van ethiek die al stamt uit de Klassieke oudheid – zeer behulpzaam kan zijn bij professionele vorming.
Overigens: wat voor artsen in opleiding geldt, geldt natuurlijk net zo goed voor tandartsen in opleiding!

Duur: 13.00-17.00 kosten: € 95,- (geen lunch)

Accreditatie ABAN: 4 punten.


5 In the lead! Hoe manage ik mijn promotieteam?
Iris Jansen, Ellen Driever, Renée Stalmeijer

Het delen van ervaringen over de samenwerking binnen een promotieteam, tips voor het optimaliseren van de samenwerking en het inzetten van teamleden ten behoeve van het promotie-traject. Daarnaast wordt aandacht besteed aan veelvoorkomende strubbelingen binnen promotieteams, aangevuld met persoonlijke ervaringen van deelnemers.

Duur: 13.00-17.00 kosten: € 95,- (geen lunch)

6 Mindfulness in het Medisch Onderwijs
Franca Warmenhoven, Anne Specks, Linda Cillessen, Imke Hansen, Marlies van der Meer

Deze workshop biedt een ervaringsgerichte introductie in het onderwerp 'Mindfulness in het Medisch onderwijs'. Daarnaast biedt de middag de mogelijkheid om samen met collega's te onderzoeken waarom en hoe Mindfulness in het Medisch curriculum zou passen.

Werkwijze

Na een korte introductie van wat mindfulness is inclusief een ervaringsgerichte kennismaking staan we stil bij de vraag of mindfulness wel of geen plek moet krijgen in het medisch onderwijs, Er volgt een presentatie met de laatste wetenschappelijke evidentie van mindfulness in het medisch onderwijs.  De inleiders delen hun ervaringen met het toepassen van mindfulness in het medisch onderwijs. In kleinere groepen zullen we vervolgens verkennen wat mogelijkheden en aandachtspunten zijn om mindfulness in het eigen curriculum toe te passen. Daarna is er ruimte om de verschillende ideeën uit te wisselen.

Duur: 13.00-17.00 kosten: € 95,- (geen lunch)