Extended NVMO Congres 2021 --> 2022 thema en programma

Zoals voor de kerstvakantie gecommuniceerd gaat binnenkort het online extended congres NVMO 2021 van start. We bieden u vier
interactieve online middagen van 13.00 tot 16.30 uur.

DATA ONLINE EXTENDED NVMO CONGRES 2021 --> 2022
•             Vrijdagmiddag 18 februari 2022
•             Dinsdagmiddag 29 maart 2022
•             Dinsdagmiddag 17 mei 2022
•             Vrijdagmiddag 10 juni 2022

PROGRAMMA HIGHLIGHTS
•                 Inspirerende hoofdlezingen, dynamische workshops en prikkelende
           discussies tijdens rondetafel sessies komen terug in deze online versie
           van het congres.
                 Een serie van vier sessies waarin onderwerpen als ethiek en
           technologie, opleiden voor de toekomst en het patiëntenperspectief
           aan bod komen. In de paper en poster presentaties worden de
           nieuwste ontwikkelingen en best-practices op het gebied van
           medisch onderwijs belicht.
•                Tijdens Q&A sessies en chat functies in Zoom is het mogelijk om met
           elkaar  van gedachten te wisselen.
•                 Bij inschrijving heeft u onbeperkte toegang tot alle sessies en
           mogelijkheden om met sprekers en elkaar in contact te komen.

PROGRAMMA
Voor een overzicht van het totale programma in tijdsblokken klik HIER versie 10 mei.

Klik op de datum voor de gedetailleerde programma's:
18 februari met hoofdlezing Peter-Paul Verbeek versie 12 februari
29 maart met hoofdlezing Thomas Maal versie 25 februari
17 mei met hoofdlezing Trudie Roberts versie 10 mei
10 juni met hoofdlezing Petra Hes en Elgun Zeegers versie 14 april

Het abstractboek van het EXTENDED CONGRES 2021 --> 2022 kan HIER gedownload worden (versie 10 mei)
Het abstractboek gebaseerd op de oorspronkelijk geplande congresdatum en indeling kan HIER gedownload worden.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
De inschrijvingskosten voor deelname aan het extended congres bedragen
€ 150,- .  U kunt hiervoor op de 4 genoemde data het programma volgen.

Betalingen geschieden via een automatische incasso. NB: Ook als u een presentatie verzorgt, dient u zich in te
schrijven voor het congres én de congreskosten te betalen.


U kunt zich inschrijven via deze link: klik hier.

Het doel van het congres blijft onveranderd: een platform bieden voor het bespreken van ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opleidingen in de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen. Het NVMO congres biedt een inspirerende omgeving voor het uitwisselen van innovaties en onderzoeksresultaten op het gebied van onderwijs in de gezondheidszorg. Naast plenaire sessies zijn er natuurlijk de parallelle sessies met papers, posters, workshops, rondetafelsessies en debatten waarin ruimte is voor discussie, en opnieuw de NVMO fringes.  

THEMA NVMO 2021

Innovatie van morgen in het onderwijs van nu

Technologische ontwikkelingen raken ons allemaal. Hoewel er van alles mogelijk is met technologie, blijft de menselijke kant van de zorg cruciaal. Tijdens het congres praten we hier met elkaar over verder, tijdens de formele bijeenkomsten maar zeker ook tijdens de pauzes, lunches en het diner op donderdagavond.Weet het elektronisch patiëntendossier in 2050 al dat ik ziek ben voordat ik klachten heb? Leert de student in de toekomst de anatomie van het hart via een virtual-reality bril in plaats van in de snijzaal? Word ik straks behandeld door een robot terwijl de dokter vanuit haar huis meekijkt? Het werk in de gezondheidszorg en de bijbehorende opleidingen en opleiders zullen er fundamenteel anders uit gaan zien door vele technologische ontwikkelingen. Technologie is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg en het onderwijs. Technologisch gezien is er steeds meer mogelijk. Maar hoe behoud je de ‘human touch'? Het zijn de zorgprofessionals die samen met de patiënt verantwoordelijk zijn voor een zinvolle inzet van technologie. Dit betekent dat we studenten vandaag de dag opleiden voor het gebruik van technologie die we nu nog niet kennen. Zij komen te werken in een omgeving vol technische snufjes. Deze ontwikkelingen betekenen dat er in sneltreinvaart ruimte komt voor nieuwe beroepen, nieuwe manieren van werken, en nieuwe manieren van opleiden. 

We zullen hierover met elkaar in gesprek gaan, tijdens workshops of ronde tafels. Ook in de plenaire lezingen zal  zo veel mogelijk aangesloten worden bij het thema Innovatie van morgen in het onderwijs van nu. Uiteraard is er ook plek voor allerlei niet aan het thema gerelateerde bijeenkomsten. Collega’s presenteren hun innovaties of onderzoeksresultaten en ook deze editie is er weer wetenschap met een knipoog tijdens de Fringe sessie.

PROGRAMMA

Voor een overzicht van het programma in tijdsblokken klik HIER.
Voor het abstractboek klik HIER.

WELKE CONGRESONDERDELEN KUNT U VERWACHTEN?

Plenaire lezingen
Voor de inhoud klik HIER

Onderzoekspapers Bijdragen binnen deze categorie hebben betrekking op onderzoek op het brede terrein van onderwijs of opleiding. Een onderzoekspaper rapporteert een volledig afgeronde studie, dus inclusief resultaten en conclusie (papers met voorlopige resultaten en conclusies vallen niet onder de categorie onderzoekpapers en kunnen als poster worden ingediend). Het onderzoek is ingebed in theorie/literatuur en draagt bij aan verdere theorievorming en/of toetst bestaande theorieën. Het kan zowel reviews, literatuurstudies, als empirisch kwantitatief als kwalitatief onderzoek betreffen.

Praktijkpapers Bijdragen binnen deze categorie hebben betrekking op praktijkvoorbeelden op het brede terrein van onderwijs of opleiding. Bijvoorbeeld beschrijvingen en innovaties van de onderwijspraktijk of evaluaties van lokale ontwikkelingen. De nadruk ligt op implicaties voor de onderwijs- of opleidingspraktijk en ‘lessons learned’. De praktijkvoorbeelden kunnen uiteraard geslaagde innovaties betreffen, maar ook voorbeelden waar het ‘fout’ is gegaan en de analyse daarvan kunnen zeer leerzaam zijn!

Postersessies In een poster kunnen zowel afgerond als lopend onderzoek als ontwikkelingen, innovaties of beschouwingen op onderwijs- en opleidingsgebied worden gepresenteerd. Globaal gesproken worden voor de inhoud van de posters dezelfde voorwaarden aangehouden als bij de papers. De posters worden zo veel mogelijk thematisch geordend en zowel presentatoren als publiek zijn actief betrokken bij deze sessies.

Workshops zijn bedoeld om deelnemers kennis te laten maken met resultaten van onderzoek en praktijkervaringen in het Medisch Onderwijs door het zelf te ervaren. Denk aan leeropbrengsten van een game door ook zelf die game te spelen, het hanteren van een nieuwe supervisiemethode door die te ondergaan of het zelf ontwikkelen van specifieke toetsvragen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat er interactieve werkvormen worden gebruikt. De workshop dient de ‘lokale situatie’ te overstijgen en wordt bij voorkeur vanuit meerdere instituten georganiseerd.

Rondetafelsessies zijn interactieve sessies waarin een bepaald thema of probleem vanuit verschillende perspectieven wordt belicht en bediscussieerd al dan niet gebruik makend van een panel van experts. De rondetafelsessie dient de ‘lokale situatie’ te overstijgen en wordt bij voorkeur vanuit meerdere instituten georganiseerd.

Symposia In de symposia licht een aantal sprekers een specifiek thema of probleem toe vanuit diverse perspectieven. Interactie met de aanwezigen is bij de symposia een wezenlijk onderdeel. Symposia worden uitsluitend in overleg met de congrescommissie georganiseerd.

Fringes De NVMO fringe sessies zijn onder het mom ‘beter goed gejat, dan slecht bedacht’ afgekeken van het AMEE-congres (Association for Medical Education in Europe). In de fringe sessie kan alles – als het maar verband houdt met medisch onderwijs in de breedste zin van het woord. Het podium mag 15 minuten gebruikt worden.


PRIJZEN

De congrescommissie looft prijzen uit voor de beste congresbijdragen, te weten de prijs voor Beste Onderzoekspaper, de prijs voor Beste Praktijkpaper en de prijs voor Beste Poster. De voordrachten van deze categorieën zullen tijdens het congres door een speciaal in te stellen jury worden geëvalueerd. De prijzen worden beschikbaar gesteld door uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum en uitgereikt op vrijdag 19 november. Dit jaar wordt de door het NVMO bestuur beschikbaar gestelde prijs voor beste proefschrift uitgereikt op een nog nader te bepalen moment in het congresprogramma.

Downloads:

Extended Congres 2021 Overzicht