Thema en programma 2021

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) vindt in 2021 op 18 en 19 november plaats.

Het bestuur heeft na overleg met de congrescommissie besloten om uit te gaan van een fysiek congres in Egmond aan Zee. We houden de overheidsmaatregelen rondom COVID-19 uiteraard nauwlettend in de gaten.
Op zaterdag 25 september verviel een groot aantal coronamaatregelen zoals de 1,5 meter afstand houden en het dragen van mondkapjes. Maar op 2 november kwamen er weer nieuwe aanwijzingen met een nog strengere controle op een vaccinatiebewijs.

LET OP: Wij hebben te maken een coronatoegangsbewijs: er wordt bij aanvang van elke congres dag voor elke deelnemer gecontroleerd of deze in bezit is van een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag. Bij de ingang zullen studenten staan die u op uw QR code controleren in combinatie met uw ID. Dit dient op donderdag en vrijdag te gebeuren. (klik hier voor meer informatie). In de loop van volgende week ontvangt u hierover nog aanvullende informatie.

Op dit moment hebben we de 75% deelnemers per congresdag bereikt. Dit betekent dat als u zich nog wil inschrijven, u op een wachtlijst geplaatst wordt. Als er ruimte vrijkomt wordt u hierover via mail geïnformeerd en zullen we de factuur sturen. Indien u een incasso heeft afgeven zullen wij die dan ook pas aanvragen.

Mocht het de komende tijd onverhoopt duidelijk worden dat een fysiek congres in Egmond aan Zee toch niet mogelijk is, doordat de overheid nieuwe maatregelen afkondigt of doordat we de 1,5 meter maatregel moeten hanteren, dan zullen we u daarover zo spoedig mogelijk informeren. Wanneer een fysiek congres niet mogelijk blijkt te zijn zullen we u vanaf december 2021 een extended online NVMO congres aanbieden.

Inschrijven kunt u rechtstreeks via deze link. Voor detail informatie over de inschrijving voor deelname en de kosten, ga naar de pagina inschrijven.

Accreditatie
Door ABAN en de V&VN Verpleegkundig Specialisten zijn 5 punten voor de donderdag en 6 punten voor de vrijdag toegekend. De V&VN Verpleegkundig Specialistenheeft in totaal 9 punten toegekend.

Het doel van het congres blijft onveranderd: een platform bieden voor het bespreken van ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opleidingen in de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen. Het NVMO congres biedt een inspirerende omgeving voor het uitwisselen van innovaties en onderzoeksresultaten op het gebied van onderwijs in de gezondheidszorg. Naast plenaire sessies zijn er natuurlijk de parallelle sessies met papers, posters, workshops, rondetafelsessies en debatten waarin ruimte is voor discussie, en opnieuw de NVMO fringes.  

THEMA NVMO 2021

Innovatie van morgen in het onderwijs van nu

Technologische ontwikkelingen raken ons allemaal. Hoewel er van alles mogelijk is met technologie, blijft de menselijke kant van de zorg cruciaal. Tijdens het congres praten we hier met elkaar over verder, tijdens de formele bijeenkomsten maar zeker ook tijdens de pauzes, lunches en het diner op donderdagavond.Weet het elektronisch patiëntendossier in 2050 al dat ik ziek ben voordat ik klachten heb? Leert de student in de toekomst de anatomie van het hart via een virtual-reality bril in plaats van in de snijzaal? Word ik straks behandeld door een robot terwijl de dokter vanuit haar huis meekijkt? Het werk in de gezondheidszorg en de bijbehorende opleidingen en opleiders zullen er fundamenteel anders uit gaan zien door vele technologische ontwikkelingen. Technologie is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg en het onderwijs. Technologisch gezien is er steeds meer mogelijk. Maar hoe behoud je de ‘human touch'? Het zijn de zorgprofessionals die samen met de patiënt verantwoordelijk zijn voor een zinvolle inzet van technologie. Dit betekent dat we studenten vandaag de dag opleiden voor het gebruik van technologie die we nu nog niet kennen. Zij komen te werken in een omgeving vol technische snufjes. Deze ontwikkelingen betekenen dat er in sneltreinvaart ruimte komt voor nieuwe beroepen, nieuwe manieren van werken, en nieuwe manieren van opleiden. 

We zullen hierover met elkaar in gesprek gaan, tijdens workshops of ronde tafels. Ook in de plenaire lezingen zal  zo veel mogelijk aangesloten worden bij het thema Innovatie van morgen in het onderwijs van nu. Uiteraard is er ook plek voor allerlei niet aan het thema gerelateerde bijeenkomsten. Collega’s presenteren hun innovaties of onderzoeksresultaten en ook deze editie is er weer wetenschap met een knipoog tijdens de Fringe sessie.

PROGRAMMA, ABSTRACTBOEK en PROGRAMMABOEKJE

Voor een overzicht van het programma in tijdsblokken klik HIER.
Voor het abstractboek klik HIER.
Voor het programmaboekje klik HIER

WELKE CONGRESONDERDELEN KUNT U VERWACHTEN?

Plenaire lezingen
Voor de inhoud klik HIER

Onderzoekspapers Bijdragen binnen deze categorie hebben betrekking op onderzoek op het brede terrein van onderwijs of opleiding. Een onderzoekspaper rapporteert een volledig afgeronde studie, dus inclusief resultaten en conclusie (papers met voorlopige resultaten en conclusies vallen niet onder de categorie onderzoekpapers en kunnen als poster worden ingediend). Het onderzoek is ingebed in theorie/literatuur en draagt bij aan verdere theorievorming en/of toetst bestaande theorieën. Het kan zowel reviews, literatuurstudies, als empirisch kwantitatief als kwalitatief onderzoek betreffen.

Praktijkpapers Bijdragen binnen deze categorie hebben betrekking op praktijkvoorbeelden op het brede terrein van onderwijs of opleiding. Bijvoorbeeld beschrijvingen en innovaties van de onderwijspraktijk of evaluaties van lokale ontwikkelingen. De nadruk ligt op implicaties voor de onderwijs- of opleidingspraktijk en ‘lessons learned’. De praktijkvoorbeelden kunnen uiteraard geslaagde innovaties betreffen, maar ook voorbeelden waar het ‘fout’ is gegaan en de analyse daarvan kunnen zeer leerzaam zijn!

Postersessies In een poster kunnen zowel afgerond als lopend onderzoek als ontwikkelingen, innovaties of beschouwingen op onderwijs- en opleidingsgebied worden gepresenteerd. Globaal gesproken worden voor de inhoud van de posters dezelfde voorwaarden aangehouden als bij de papers. De posters worden zo veel mogelijk thematisch geordend en zowel presentatoren als publiek zijn actief betrokken bij deze sessies.

Workshops zijn bedoeld om deelnemers kennis te laten maken met resultaten van onderzoek en praktijkervaringen in het Medisch Onderwijs door het zelf te ervaren. Denk aan leeropbrengsten van een game door ook zelf die game te spelen, het hanteren van een nieuwe supervisiemethode door die te ondergaan of het zelf ontwikkelen van specifieke toetsvragen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat er interactieve werkvormen worden gebruikt. De workshop dient de ‘lokale situatie’ te overstijgen en wordt bij voorkeur vanuit meerdere instituten georganiseerd.

Rondetafelsessies zijn interactieve sessies waarin een bepaald thema of probleem vanuit verschillende perspectieven wordt belicht en bediscussieerd al dan niet gebruik makend van een panel van experts. De rondetafelsessie dient de ‘lokale situatie’ te overstijgen en wordt bij voorkeur vanuit meerdere instituten georganiseerd.

Symposia In de symposia licht een aantal sprekers een specifiek thema of probleem toe vanuit diverse perspectieven. Interactie met de aanwezigen is bij de symposia een wezenlijk onderdeel. Symposia worden uitsluitend in overleg met de congrescommissie georganiseerd.

Fringes De NVMO fringe sessies zijn onder het mom ‘beter goed gejat, dan slecht bedacht’ afgekeken van het AMEE-congres (Association for Medical Education in Europe). In de fringe sessie kan alles – als het maar verband houdt met medisch onderwijs in de breedste zin van het woord. Het podium mag 15 minuten gebruikt worden.


PRIJZEN

De congrescommissie looft prijzen uit voor de beste congresbijdragen, te weten de prijs voor Beste Onderzoekspaper, de prijs voor Beste Praktijkpaper en de prijs voor Beste Poster. De voordrachten van deze categorieën zullen tijdens het congres door een speciaal in te stellen jury worden geëvalueerd. De prijzen worden beschikbaar gesteld door uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum en uitgereikt op vrijdag 19 november. Dit jaar wordt de door het NVMO bestuur beschikbaar gestelde prijs voor beste proefschrift uitgereikt op een nog nader te bepalen moment in het congresprogramma.

Downloads:

Congres 2021 Overzicht