Verwachte promoties

De volgende promoties worden verwacht:

Katja Bogomolova
Donderdag 3 februari 2022, 10.00 uur
3D Learning in anatomical and surgical education in relation to visual-spatial abilities. One size does not fit all.
Promotoren: prof. dr. Jos A van der Hage, prof. dr. Steven ER Hovius
Co-promotor: dr. Beerend P Hierck
Aula Universiteit Leiden

Juliët Beuken
Vrijdag 25 maart 2022, 10.00 uur
Waves towards harmony: Learning to collaborate in healthcare across borders
(Co)Promotoren: D.H.J.M. Dolmans, D.M.L. Verstegen, M.E.J. Bouwmans
Aula Universiteit Maastricht

Jolien Pieters
Vrijdag 1 april 2022, 10 00 uur
Let’s talk about it:Palliative care education in undergraduate medical curricula
(Co)Promotoren: M.H.J. van den Beuken-van Everdingen, D.H.J.M. Dolmans, D.M.L. Verstegen
Aula Universiteit Maastricht
 

 
Promovendi/Jonge Onderzoekers Netwerk Overzicht