Academische Vrijheid in Onderzoek en Onderwijs NVMO. Wat is het probleem?

De NVMO werkgroep Academic Freedom wil graag inzicht krijgen in wat Academic Freeedom voor ons allen betekent en wat wij hierin tegen komen in ons werk. Daarmee willen we dit jaar rond en tijdens het congres onderzoeken óf er een probleem is en zo ja, óf we die problemen met elkaar scherp kunnen krijgen. Juist door het thema Heilige huisjes zijn wij extra benieuwd of er huisjes er omver geworpen kunnen/moeten worden.

Wij vragen u allen 3 korte vragen te beantwoorden en ons uw antwoord terug te sturen via deze anonieme vragenlijst. Wij gaan alle data analyseren en clusteren om er tijdens het congres in een break-out room mee verder te gaan. Ons doel is te komen tot duiding van de resultaten, in geval van problemen een prioritering aan te brengen en waar nodig tot een actieplan te komen. Het kan zijn dat er geen gezamenlijk problemen zijn; dat is dan ook maar duidelijk. 
 
We hopen van u te horen. 
Hartelijk dank!

NVMO Werkgroep Academic Freedom: Renee van der Leeuw, Karsten van Loon, Emma Paternotte, Irene Slootweg, Lorette Stammen, Anouk Wouterse, Marielle van Wijngaarden. 

Uitgelicht Overzicht