Vacature Studentlid ERB

De NVMO Ethical Review Board is op zoek naar een nieuw studentlid!
De Ethical Review Board (ERB) beoordeelt namens de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) onderzoeksprotocollen op het gebied van medisch onderwijs. Het betreft o.a. onderzoek naar de studie geneeskunde, paramedische opleidingen, medische vervolgopleidingen en biomedische wetenschappen.

Dit soort onderzoek valt buiten de beoordeling van medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s), maar internationale tijdschriften voor medisch onderwijs vinden ethische toetsing steeds belangrijker. Daarom is de NVMO-ERB in het leven geroepen. De commissie vergadert eens in de 6-8 weken om onderzoeksprotocollen te evalueren. Zij streeft ernaar een diverse commissie te zijn en bestaat uit medisch-onderwijskundig onderzoekers, ethici, een jurist, AIOS lid en een studentlid. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

De NVMO-ERB heeft per november 2020 een vacature voor een studentlid van de commissie. De rol van het studentlid is cruciaal voor het goed laten verlopen van de ethische toetsing, met name bij onderzoeken waaraan studenten van (bio)medische opleidingen deelnemen.
Voor jou is het een goede manier om meer te leren over medisch-onderwijskundig onderzoek en de ethische aspecten daarvan. Dit doe je in een gevarieerd team waarin discussie en kritisch denken centraal staan.

Taak- en functieomschrijving

 • Je beoordeelt samen met de commissie ethische aspecten van voorstellen voor medisch-onderwijsonderzoek.
 • Je belicht daarbij in het bijzonder het perspectief van studenten uit de verschillende (bio)medische opleidingen.

Eisen

 • Je bent nog gedurende minstens drie jaar student in een (bio)medische studie.
 • Je bent geïnteresseerd in onderwijs en onderzoek en de ethische aspecten die daarbij komen kijken.
 • Je bent ongeveer 1 x per 6 weken beschikbaar voor vergaderingen (in principe fysiek). De vergaderingen duren ca. 2 uur en vinden halverwege de dag plaats, altijd op donderdag en in Utrecht. Vergaderdata worden ruim van tevoren bekendgemaakt en aanwezigheid bij vergaderingen is een vereiste.
 • Er wordt van je verwacht dat je de vergaderingen goed voorbereidt en actief deelneemt aan de vergaderingen (in totaal zo’n 10 uur per vergadering).
 • Daarnaast word je geacht om tussen vergaderingen door ook enkele vragen te beantwoorden van de secretaris of een dossier mee te beoordelen (ongeveer 1 à 2 uur per 6-weeksecyclus).
 • Incidenteel wordt er een beroep op je gedaan om extra activiteiten op je te nemen, bijvoorbeeld over de werkwijze van de commissie of brede ethische thema’s buiten reguliere commissievergaderingen om.
 • De aanstelling is voor 3 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming.

Wij bieden

 • Er is voor het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen vanuit de NVMO een vergoeding beschikbaar in de vorm van vacatiegeld.
 • Reiskosten worden vergoed (o.b.v. 2e klasse OV).

Indien je meer wilt weten over wat het studentlid precies doet, kun je contact opnemen met het huidig studentlid, Kanishk Kaushik via k.kaushik@lumc.nl. Voor meer algemene vragen over de commissie, kunt u contact opnemen met Janneke Fokkens, secretaris van de NVMO-ERB via erb@nvmo.nl

Heb je interesse in deze functie, stuurt dan je motivatiebrief (max. één a4) en CV vóór 1 november 2020 naar erb@nvmo.nl t.a.v. de heer mr. drs. R.M. Bertens (voorzitter van de NVMO-ERB). De sollicitaties bestaan uit een brievenronde en een gesprek.

Meer informatie over de NVMO Ethical Review Board is te vinden op de website.

Uitgelicht Overzicht