Vacatures bij de ERB

De NVMO Ethical Review Board (NVMO-ERB) is op zoek naar een onderwijsonderzoeker en een lid geneeskunde. De Ethical Review Board (ERB) beoordeelt namens de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) onderzoeksprotocollen op het gebied van medisch onderwijs. Het betreft o.a. onderzoek naar de studie geneeskunde, paramedische opleidingen en medische vervolgopleidingen in Nederland.

ONDERWIJSONDERZOEKER

Dit soort onderzoek valt buiten de beoordeling van medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s), maar internationale tijdschriften voor medisch onderwijs vinden ethische toetsing steeds belangrijker. Daarom is de NVMO-ERB in het leven geroepen. De commissie vergadert eens in de 6-8 weken om onderzoeksprotocollen te evalueren. Zij streeft ernaar een diverse commissie te zijn en bestaat uit medisch-onderwijskundig onderzoekers, ethici, een jurist, AIOS lid en een studentlid. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

De NVMO-ERB heeft per november 2020 een vacature voor een onderwijsonderzoeker als lid van de commissie. De onderwijsonderzoeker brengt specifieke onderwijskundige expertise ter tafel bij het bespreken van onderzoeksprotocollen. Daarbij ligt de focus op ethische aspecten maar worden protocollen vaak in de volle breedte besproken.

Taak- en functieomschrijving

 • U beoordeelt samen met de commissie ethische aspecten van voorstellen voor medisch-onderwijsonderzoek.
 • U neemt deel aan de vergaderingen van de ethische toetsingscommissie van de NVMO-ERB (acht keer per jaar) en bereidt deze voor.
 • U wordt af en toe gevraagd om, per e-mail, te reageren op voorstellen voor onderwijsonderzoek in aanloop naar de vergaderingen.

Vereisten

 • U bent academisch gevormd en hebt bij voorkeur een voltooide masteropleiding onderwijskunde, of ervaring op het gebied van onderwijskunde (al dan niet binnen medisch onderwijs).
 • U heeft interesse in- en aantoonbare ervaring met wetenschappelijk onderzoek. Affiniteit met onderzoek op het gebied van medisch onderwijs is een pré.
 • U bent ongeveer 1 x per 6 weken beschikbaar voor vergaderingen (in principe fysiek). De vergaderingen duren ca. 2 uur en vinden halverwege de dag plaats, altijd op donderdag en in Utrecht. Vergaderdata zijn ca. 4-6 maanden van tevoren bekend. Beschikbaarheid is noodzakelijk en een aandachtspunt bij de sollicitatie. De vergaderdata van 2021 worden binnenkort bekendgemaakt.
 • Van u wordt verwacht de vergaderingen goed voor te bereiden en actief deel te nemen aan de vergaderingen (in totaal 10 uur tijdsinvestering). Daarnaast wordt van u verwacht dat u tussen vergaderingen door enkele vragen beantwoordt van de secretaris, of een dossier buiten de vergadering om beoordeelt (ongeveer 1 a 2 uur per 6-weekse cyclus).
 • Incidenteel wordt op u een beroep gedaan om extra activiteiten op u te nemen, bijvoorbeeld om mee te denken over bredere thema’s buiten reguliere
  commissievergaderingen om.
 • De aanstelling is voor 3 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. 

Waarom aanmelden?

 • Door deel te nemen aan de NVMO-ERB blijft u direct op de hoogte van onderzoek dat in Nederland (en soms in het buitenland) wordt uitgevoerd op het gebied van onderzoek van onderwijs.
 • De NVMO-ERB staat middenin ‘het onderzoek van medisch onderwijs Nederland’ en deelname is
  goed voor uw netwerk.
 • Door deel te nemen aan ethische en methodologische discussies over onderzoeksprotocollen uit uw veld sterkt u uw eigen analytische vaardigheden
 • U maakt deel uit van een leuke, gevarieerde commissie

Wij bieden

 • Er is voor het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen vanuit de NVMO een vergoeding beschikbaar in de vorm van vacatiegeld (150 euro per deelgenomen vergadering).
 • Er is een reiskostenvergoeding beschikbaar.


COMMISSIELID GENEESKUNDE

De NVMO Ethical Review Board (NVMO-ERB) is op zoek naar een geneeskunde lid.

De Ethical Review Board (ERB) beoordeelt namens de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) onderzoeksprotocollen op het gebied van medisch onderwijs. Het betreft o.a. onderzoek naar de studie geneeskunde, paramedische opleidingen en medische vervolgopleidingen in Nederland. Dit soort onderzoek valt buiten de beoordeling van medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s), maar internationale tijdschriften voor medisch onderwijs vinden ethische toetsing steeds belangrijker. Daarom is de NVMO-ERB in het leven geroepen. De commissie vergadert eens in de 6-8 weken om onderzoeksprotocollen te evalueren. Zij streeft ernaar een diverse commissie te zijn en bestaat uit medisch-onderwijskundig onderzoekers, ethici, een jurist, AIOS lid en een studentlid. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

De NVMO-ERB heeft per november 2020 een vacature voor een geneeskunde lid van de commissie. Het geneeskunde lid brengt specifieke medische expertise ter tafel bij het bespreken van onderzoeksprotocollen. Daarbij ligt de focus op ethische aspecten maar worden protocollen vaak in de volle breedte besproken.

Taak- en functieomschrijving

 • U beoordeelt samen met de commissie ethische aspecten van voorstellen voor medisch-onderwijsonderzoek.
 • U neemt deel aan de vergaderingen van de ethische toetsingscommissie van de NVMO-ERB (acht keer per jaar) en bereidt deze voor.
 • U wordt af en toe gevraagd om, per e-mail, te reageren op voorstellen voor onderwijsonderzoek in aanloop naar de vergaderingen.

Vereisten

 • U bent academisch gevormd en hebt bij voorkeur een voltooide masteropleiding geneeskunde, of ervaring op het gebied van medische wetenschappen (al dan niet binnen medisch onderwijs).
 • U heeft interesse in- en aantoonbare ervaring met wetenschappelijk onderzoek. Affiniteit met onderzoek op het gebied van medisch onderwijs is een pré.
 • U bent ongeveer 1 x per 6 weken beschikbaar voor vergaderingen (in principe fysiek). De vergaderingen duren ca. 2 uur en vinden halverwege de dag plaats, altijd op donderdag en in Utrecht. Vergaderdata zijn ca. 4-6 maanden van tevoren bekend. Beschikbaarheid is noodzakelijk en een aandachtspunt bij de sollicitatie. De vergaderdata van 2021 worden binnenkort bekendgemaakt.
 • Van u wordt verwacht de vergaderingen goed voor te bereiden en actief deel te nemen aan de vergaderingen (in totaal 10 uur tijdsinvestering). Daarnaast wordt van u verwacht dat u tussen vergaderingen door enkele vragen beantwoordt van de secretaris, of een dossier buiten de vergadering om beoordeelt (ongeveer 1 a 2 uur per 6-weekse cyclus).
 • Incidenteel wordt op u een beroep gedaan om extra activiteiten op u te nemen, bijvoorbeeld om mee te denken over bredere thema’s buiten reguliere commissievergaderingen om.
 • De aanstelling is voor 3 jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming.

Waarom aanmelden?

 • Door deel te nemen aan de NVMO-ERB blijft u direct op de hoogte van onderzoek dat in Nederland (en soms in het buitenland) wordt uitgevoerd op medisch onderwijskundig gebied.
 • De NVMO-ERB staat middenin ‘medisch-onderwijskundig Nederland’ en deelname is goed voor uw netwerk.
 • Door deel te nemen aan ethische en methodologische discussies over onderzoeksprotocollen uit uw veld sterkt u uw eigen analytische vaardigheden.
 • U maakt deel uit van een leuke, gevarieerde commissie

Wij bieden

 • Er is voor het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen vanuit de NVMO een vergoeding beschikbaar in de vorm van vacatiegeld (150 euro per deelgenomen vergadering).
 • Er is een reiskostenvergoeding beschikbaar.

Indien u nadere informatie over de vacatures wenst, kunt u contact opnemen met Janneke , secretaris van de NVMO-ERB via erb@nvmo.nl.
Heeft u interesse in deze functie, stuurt u dan uw motivatiebrief en CV vóór 1 november 2020 naar erb@nvmo.nl t.a.v. de heer mr. drs. R.M. Bertens (voorzitter van de NVMO-ERB).

Meer informatie over de NVMO Ethical Review Board vindt u op de website.

 

Uitgelicht Overzicht