Grens overstijgend leren: hoe kunnen we boundaries gebruiken voor interprofessioneel leren samenwerken?!

Thema bijeenkomst NVMO werkgroep IPE&C 30 september 2020
13.30-16.00 uur, online

 

Titel:
Grens overstijgend leren: hoe kunnen we boundaries gebruiken voor interprofessioneel leren samenwerken?!

De gezondheidszorg is wereldwijd aan het veranderen. Om een goede kwaliteit en continuïteit van de zorg te waarborgen, moeten zorgprofessionals en zorginstellingen leren om interprofessioneel samen te werken. De verschillen in culturen, werkprocessen en teams tussen professionals en/ of zorginstellingen kunnen een mogelijkheid bieden om interprofessioneel te leren samenwerken door middel van boundary crossing (grens overstijgend leren).

In deze themabijeenkomst richten we ons op de mogelijkheid om ‘boundaries’ tussen verschillende soorten zorgprofessionals en hun professionele contexten te benutten als bron van interprofessioneel leren (samenwerken). Een aantal onderzoekers van het Radboudumc presenteert hun bevindingen. Tijdens deze themabijeenkomst zullen we de onderwerpen IPE, IPC, boundary crossing integreren en bespreken hoe we deze boundaries juist ten voordele kunnen gebruiken om IPE te faciliteren! Na de onderzoek presentaties gaan de deelnemers in subgroepen de vertaalslag maken naar toepassing in hun eigen praktijk/ onderwijs/ onderzoek.

 Programma: 

 1. Opening door de NVMO werkgroep IPE&C voorzitters
  Door Marjon Breteler & Natasja Looman

 2. Inleiding op inter- en intraprofessioneel leren samenwerken: onderzoek en onderwijs in en om het Radboudumc
  Door Nynke Scherpbier (huisarts & UHD IPE)

 3. Onderzoekpresentatie: Welke samenwerkcompetenties (kennis, attitude, vaardigheden) moeten eerste en tweedelijns artsen verwerven om goed transmuraal te kunnen samenwerken
  Door Marijn Janssen (aios interne geneeskunde & promovendus) & Lia Fluit (onderwijskundig wetenschapper) 

 4. Onderzoekpresentatie: Hoe kan de theorie van boundary crossing ons helpen om alle boundaries als kansen te benutten i.p.v. als belemmeringen
  Door Margot Barry (ergotherapeut & promovendus) 

 5. Onderzoekpresentatie: Kansen voor het leren van intraprofessioneel samenwerken tussen eerste en tweedelijns aios tijdens ziekenhuisstages
  Door Natasja Looman (psycholoog & promovendus)

 6. Vertaalslag naar eigen praktijk/ onderwijs/ onderzoek in break out sessies

 7. Wrap up en afsluiting
Agenda-items Overzicht