Zij-Instroom

 

Intro
Alle UMCs in Nederland bieden een kleine groep studenten met een diploma van een andere bacheloropleiding dan geneeskunde de mogelijkheid om opgeleid te worden tot arts of arts-onderzoeker.

Utrecht en Maastricht kennen de vierjarige geaccrediteerde masteropleidingen tot arts-onderzoeker, respectievelijk SUMMA en A-KO. In Groningen, Nijmegen, Amsterdam (2x), Leiden en Rotterdam bestaan zij-instroomprogramma’s met een grote verscheidenheid aan ingangseisen, selectieprocedures en programma’s.

Algemene deler van al deze programma’s is dat de belangstelling voor deze programma’s groot is, deelnemende studenten zeer gemotiveerd zijn, zij uitstekende studieresultaten behalen en moeiteloos hun plek vinden op de arbeidsmarkt. De programma’s dragen bij aan meer diversiteit in achtergrond onder de geneeskundestudenten en daarmee onder de toekomstige artsen.

De NVMO werkgroep Zij-Instroom is opgericht in 2019 en beoogt de expertise die is opgebouwd binnen deze programma’s te bundelen en breder beschikbaar te maken voor de NVMO gemeenschap. 

 

Doel van de werkgroep
De NVMO-werkgroep Zij-instroom vormt een platform voor het uitwisselen van kennis, ideeën en ervaringen met betrekking tot zij-instroomprogramma’s, arts-onderzoekermasters en premasters met als concrete doelen:

·       de kwaliteit van de programma’s te bevorderen

·       de zichtbaarheid van de programma’s te vergroten

·       vanuit de ervaringen met zij-instroomprogramma's een visie te formuleren over en adviezen uit te brengen voor zowel de reguliere als ook de zij-instroom van studenten tot de geneeskunde.

Activiteiten
De werkgroep streeft naar:

·       twee of drie bijeenkomsten per jaar

·       een jaarlijkse bijdrage aan het NVMO-congres

·       het uitvoeren en publiceren van wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan deze programma’s.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor NVMO-leden die geïnteresseerd zijn in geneeskunde zij-instroomprogramma’s, premasters en opleidingen tot arts-onderzoekers.             

Contact met werkgroep
Voorzitters: Inge van Wijk en Marleen Westerhof, Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Contact via: werkgroepen@nvmo.nl

Leden
In de werkgroep zijn alle UMCs vertegenwoordigd door 1 of 2 leden. De leden zijn nauw betrokken bij het zij-instroomprogramma/ de arts-onderzoeker master in hun UMC. Daarnaast zijn er enkele (maximaal 3)  (ex-)zij-instroomstudenten lid van de werkgroep evenals één student van het IMS.

Lid worden
Als lid van de NVMO kun je lid worden van verschillende werkgroepen. Door je bij een werkgroep aan te sluiten, vergroot je niet alleen jouw deskundigheid op het gedefinieerde gebied, maar draag je ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs binnen dit onderwerp.

Lid worden is gratis. Bij specifieke activiteiten kan een kleine bijdrage worden gevraagd.

Wil je lid worden? Neem dan contact op via werkgroepen@nvmo.nl

 

 

Werkgroepen Overzicht