Wetenschappelijke Vorming

 

De NVMO werkgroep ‘Wetenschappelijke Vorming’ (WV) stelt zich tot doel het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, gericht op de wetenschappelijke vorming in het medische opleidingscontinuüm en de additionele trajecten.

Doelstellingen
• het organiseren van bijeenkomsten.
• het stimuleren van uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën op het gebied van wetenschappelijke vorming.
• aanspreekpunt te zijn voor instanties (faculteiten, ministeries, etc.) of personen (decanen, beleidsmedewerkers, etc.), die ontwikkelingen rond wetenschappelijke vorming binnen het medische opleidingscontinuüm en de additionele trajecten willen leren kennen, aanvullen of toetsen.
• gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over wetenschappelijke vorming binnen zowel het reguliere curriculum als de additionele trajecten (zoals ‘Honours’-programma’s , junior masterclasses, MD/PhD-trajecten, e.d.) en onderzoeksmasterprogramma’s.
• zich bezig te houden met de ontwikkeling van toetsvormen voor beoordeling en evaluatie van wetenschappelijke vorming en vaardigheden.
• onderzoek uit te voeren naar de effecten van onderwijs in wetenschappelijke vorming en hierover te publiceren.

Additionele speerpunten
• aspecten van gender en wetenschap in medisch onderwijs
• academische vorming
• toetsing van wetenschappelijke vorming.

Bijeenkomsten
De werkgroep WV komt bij voorkeur minimaal vier keer per jaar bijeen, waarvan eenmaal per jaar op het NVMO Congres.

Leden van de werkgroep
Per UMC hebben minimaal twee ‘vaste’ vertegenwoordigers zitting in de werkgroep. Deze ‘vaste’ vertegenwoordigers fungeren als contactpersonen, aanspreekbaar voor hun UMC met betrekking tot de wetenschappelijke vorming. Zij voeren , met betrekking tot hun rol, overleg binnen/met de faculteit, de onderwijsorganisatie en/of de decaan. 

Dr. B. (Bea) Spek en dr. F.M.H. (Frans) Hochstenbach, AMC

Drs. E. (Emely) Spierenburg en dr. P. (Peter) Moorman, Erasmus MC

Prof. dr. F.W. (Friedo) Dekker, drs. B.W.C. (Belinda) Ommering en drs. C. (Charlotte) den Bakker, LUMC

Prof. dr. E. (Eddy) Houwaart en dr. M. (Marjan) van den Akker, UM

Dr. J.M. (Joke) van der Mark en drs. L.R. (Laura) Smids, UMCG

Prof. dr. A. (André) Verbeek en dr. J.D.M. (Hans) Otten, Radboudumc

Dr. M.E.L. (Marie-Louise) Bartelink, dr. G.J.M.W. (Ghislaine) van Thiel, dr. M.A.G. (Marcel) van der Weyden en dr. M. (Marco) van Brussel, UMC Utrecht

Dr. I.J. (Inge) van Wijk en drs. M. (Mariëlle) Diepeveen, VUmc

Prof. dr. F. (Frans) Schuit, KU Leuven

Prof. dr. R. (Ron) Kooijman, VU Brussel

Dr. N. (Nathalie) Cools, Universitair Ziekenhuis Antwerpen

M. (Merel) van der Meulen, student LUMC

B. (Bas) de Jong, Student MUMC

Publicatie
Van Eyk H.J., Hooiveld M.H., van Leeuwen T.N., van der Wurff B.L., de Craen A.J., Dekker F.W. (2010). Scientific output of Dutch medical students. Medical Teacher 32, 231-235