Welbevinden van (toekomstige) zorgprofessionalsDoel

Ons doel is om het welbevinden van (toekomstige) zorgprofessionals te stimuleren, behouden en zo mogelijk te vergroten. Dat doen we door het uitwisselen van ervaringen, delen van kennis, het vergroten van expertise en het gezamenlijk opzetten van innovatie –en onderzoeksprojecten, alsook het implementeren en toetsen van interventies die hieraan bijdragen.

Tevens zijn we een actieve gesprekspartner en expertise groep voor anderen, zoals bv opleidingen en opleidingsdirecteuren, wetenschappelijke verenigingen, FMS, V&VN, COC’s, Min VWS etc.

Daarnaast leveren we actief een bijdrage aan conferenties c.q. congressen (bijvoorbeeld NVMO en MMV congres, AMEE, Ottawa, ICRE ed.)

Activiteiten
Er zijn reguliere bijeenkomsten van de voltallige werkgroep, gemiddeld 4x per jaar op diverse locaties. De werkgroep streeft naar een jaarlijks symposium/bijdrage op NVMO congres en MMV congres en naar een twee/driejaarlijks artikel in de NVMO series voor Medical Teacher.

Daarnaast organiseert de werkgroep voor alle NVMO leden jaarlijks een symposium /workshop/ preconference om zodoende nog meer bekendheid te geven aan de doelen en activiteiten van de werkgroep en eventueel nieuwe leden te interesseren mee te doen.


Leden van de werkgroep
Debbie Jaarsma (UMCG)

Jelle Prins (MCL)

Joke Fleer/Moniek Janse (UMCG)

Nicole Mastenbroek (Universiteit Utrecht, diergeneeskunde)

Kiki Lombarts (AMC)

Nele Michels/Roy Remmen (Universiteit Antwerpen)

Wilmar Schaufeli (Universiteit Leuven/Utrecht)

Lodde Godderis (Universiteit Leuven)

Paul Brand (Isala Zwolle)

Frank van der Heijden (Vincent van Gogh Instituut voor geestelijke gezondheidszorg)

Erik Drenth/Loes van der Linden/Jeroen Woertman (VVAA)

Scheltus van Luijk (MUMC)


Contactpersonen
Debbie Jaarsma (UMCG) en Jelle Prins (MCL)
a.d.c.jaarsma@umcg.nljelle.prins@znb.nl