Toetsing

 

Doel werkgroep
De NVMO-werkgroep toetsing stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van toetsing in het medisch onderwijs. Dit, door uitwisselen van ervaringen, kennis, inzichten en materiaal en het opbouwen van een netwerk aan personen die met dezelfde problematiek bezig zijn. Op basis van gezamenlijke knelpunten wordt gezocht naar praktische oplossingen.

Activiteiten
De werkgroep toetsing is gestart op 21 februari 2012.
Er zullen per jaar circa 4 bijeenkomsten zijn rondom een gezamenlijk thema.

Samenstelling van de werkgroep
De werkgroep heeft kernleden uit de verschillende UMC’s, die de medische opleidingen vertegenwoordigen. Daarnaast zijn er kernleden uit een aantal andere opleidingsziekenhuizen en leerinstellingen. Allen houden zij zich binnen hun instelling bezig met beleidsontwikkeling, implementatie en evaluatie op het gebied van toetsing in medisch onderwijs.
Afhankelijk van de activiteiten, worden ook andere belangstellenden betrokken.

Contactpersonen
Dr. M.A.H.E. Latijnhouwers(UMC St Radboud) – mieke.latijnhouwers@radboudumc.nl
Drs. A.F. Norbart (LUMC) - A.F.Norbart@lumc.nl