NVMO Werkgroep Team Based Learning


Team Based Learning (TBL) is een vorm van samenwerkend leren, waarbij studenten in teams van 5 tot 7 studenten op activerende wijze bezig zijn met de leerstof. TBL doorloopt een vaste volgorde van activiteiten waarbij individuele verantwoordelijkheid en directe feedback een belangrijke rol spelen. Het TBL-model zorgt ervoor dat studenten elkaar in toenemende mate verantwoordelijk houden voor het voorbereid naar de les komen en het leveren van een actieve bijdrage aan de discussie.

Doel

De NVMO-werkgroep TBL vormt een platform voor het uitwisselen en ontwikkelen van kennis, ideeën en ervaringen over TBL binnen het (para) medische beroepenveld. We volgende de ontwikkelingen in TBL nationaal en internationaal, met speciale aandacht voor toepassing in de medische (onderwijs)praktijk. Daarnaast willen we als werkgroep bijdragen aan de expertise-ontwikkeling over TBL.

Activiteiten

De werkgroep streeft naar:

  • 3 themamiddagen per jaar
  • jaarlijkse bijdrage aan het NVMO-congres
  • publiceren van onderzoek naar TBL
  • bijdragen aan internationale congressen en symposia
  • samenwerking met vergelijkbare (internationale) werkgroepen

Daarnaast kan de werkgroep een studiereis organiseren naar expertisecentra met goede voorbeelden van de Team Based Learning.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor NVMO leden die geïnteresseerd zijn in Team Based Learning en de implementatie ervan binnen het (para)medisch onderwijs of de (para)medische praktijk.

Organisatie

De NVMO-werkgroep bestaat uit een kerngroep van 4 leden. De kerngroep is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan en het (gedelegeerd) organiseren van de activiteiten van de werkgroep, met inbreng van de werkgroepleden. De kerngroep is op zoek naar leden om de werkgroep vorm te geven en samen aan de doelstellingen te werken.

Aanmelden

Wij zijn op zoek naar NVMO-leden die interesse in en/of ervaring met TBL hebben en lid willen worden van de TBL-werkgroep. Belangstelling kan kenbaar gemaakt worden via werkgroepen@nvmo.nl