Skills- en simulatietechnieken

 

De werkgroep is in feite de samenwerking tussen de vereniging Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH) en de NVMO. De DSSH is een zeer actieve vereniging. Graag wijzen we u op de website van de DSSH: www.dssh.nl

Doel van de vereniging
- Het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van Simulatie en 'Serious Gaming' ten behoeve van patiëntveiligheid, onderwijs, training, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsmanagement in de gezondheidszorg.
- Het faciliteren, uitwisselen en verbeteren van kennis, onderzoek en toepassen van serious gaming en simulatietechnologie in Nederland en de samenwerking met de geaffilieerde buitenlandse verenigingen uitbouwen (netwerkfunctie).

Deze werkgroep bestaat in feite uit het bestuur van de Dutch Society for Simulation in Healthcare. Leden van beide verenigingen kunnen een gecombineerd lidmaatschap aangaan, hetgeen een korting op beide lidmaatschappen oplevert.
Contactpersoon voor de NVMO is Uli Strauch (u.strauch@mumc.nl) en Mary Dankbaar (m.dankbaar@erasmusmc.nl), beiden lid van het DSSH bestuur.

Bestuur DSSH
Voorzitter: Isabelle van Herzeele
Penningmeester: Willem Brinkman
Secretaris: Carla de Jong
Bestuursleden: Esther Barsom, Mary Dankbaar, Joya Smit, Uli Strauch, Marina Hol, Lex van Loon
www.dssh.nl

Commissies
De DSSH kent ook diverse commissies zoals de Serious Gaming, Wetenschap, Onderwijs en Accreditatie en de Kascommissie. Zie deze link voor meer informatie.

Leden
De DSSH kent 100 leden en daarnaast ca. 65 leden die vanuit de NVMO een gecombineerd lidmaatschap met de DSSH hebben.
Als U belangstelling heeft om lid te worden van de DSSH of actief lid van een commissie van de DSSH, aarzel niet om contact op te nemen met secretariaat@dssh.nl. NVMO leden kunnen tegen gereduceerd tarief lid worden van beide verenigingen (NVMO en DSSH); praktisch ontvangt U dan uitnodigingen voor activiteiten van NVMO en DSSH, korting op activiteiten van NVMO en DSSH en een toezending van het tijdschrift NVMO.

Activiteiten
Ieder jaar verzorgt de DSSH een congres, waarin het accent ligt op innovaties op het terrein van Simulatie en Serious gaming voor de zorgprofessionals met ruime aandacht voor interactieve workshops state-of-the art lectures en ruimte voor netwerken.

In het najaar is de DSSH wetenschappelijk partner van het Games for Health Europe congres, waarin het accent op Serious Gaming ligt.

Verder zijn talrijke bestuursleden van de DSSH actief vertegenwoordigd op
- Jaarlijkse congres van Society for Simulation in Healthcare: 2016, San Diego, USA (Ralf Krage, Ludmilla Garmers); 2017 in Orlando, USA (Ralf Krage, Isabelle Van Herzeele).
- Shaping the future of Medicine 10 Years ECTM: Simulation for Technology and Medicine 15 April 2016 (Lex van Loon, Isabelle Van Herzeele).
- Jaarlijks congres van Society in Europe for Simulation Applied to Medicine 2016 (Ralf Krage, Ludmilla Garmers).
- Global Network of Simulation in Healthcare (Isabelle Van Herzeele, Ralf Krage is ook lid van de pressure cooker).
- Jaarlijks congres Games for Health Europe congres: 2015 Alma Schaafstal en Esther Barsom; 2016: Mary Dankbaar, Riette Meijer, Agali Mert en Guido Dautzenberg.
- CRM in de zorg te Rotterdam 13/11/2015 (Joya Smit, Isabelle Van Herzeele) en te Nijmegen 30/09/2016 (Joya Smit, Isabelle Van Herzeele, Uli Strauch, Ralf Krage, Ludmilla Garmers).


DSSH Congres
Het jaarlijks congres werd gehouden op 14 maart 2018 op de TU Twente. Het thema van het congres was Medical Simulation: Time for Change. Zie voor meer informatie over het congres de volgende link. Het was een buitengewoon interessant congres met veel ruimte voor uitwisseling en discussie.

Samenwerkingsverbanden
Society in Europe for Simulation Applied to Medicine (SESAM)
Society for Simulation in Healthcare (SSH)

Promotiebijdragen
Heidi Maertens met de titel: Simulation-based Endovascular Training: Ready for Prime Time? – aan de Universiteit Gent, België.

De werkgroep bestaat uit de leden van het Bestuur van de DSSH
• Prof. Dr. Isabelle van Herzeele (vaatchirurg, UZ Gent, Gent, België); Voorzitster
• Dr. Willem Brinkman (uroloog i.o, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam); Penningmeester
• Mw. Carla de Jong (secretaresse medisch bestuur St. Anna Ziekenhuis); Secretaris van het DSSH bestuur
• Drs. Marina Hol (PhD-candidate Oral and Maxillofacial Surgery, AMC, Amsterdam); Bestuurslid
• Mw. Joya Smit (Programma manager Master Advanced Nursing Practice Hanzehogeschool Groningen); Bestuurslid
• Dr. Uli Strauch (anesthesioloog-intensivist en directeur simulatiecentrum Maastricht UMC); Bestuurslid
• Drs. Esther Barsom, (PhD kandidate, AMC, Amsterdam); Bestuurslid
• Dr. Mary Dankbaar (Programma manager e-learning, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam); Bestuurslid
• Drs. Lex van Loon (Docent Technische geneeskunde, Universiteit Twente; PhD kandidaat, Radboud UMC); Bestuurslid