Simulatie en gestandaardiseerde patiënten

 

De werkgroep Simulatie- en Gestandaardiseerde Patiënten (ASPE-NL) richt zich op
• Professionele groei en ontwikkeling van haar leden op het gebied van simulatie- en gestandaardiseerde patiënten (SPs).
• Het vaststellen van richtlijnen standaarden/ op gebied van SP-activiteiten.
• Vooruitgang in SP-scholing en SP-onderzoek.
• Afbakening.

Veel van de activiteiten op het gebied van SP’s zijn gerelateerd aan communicatie. Met nadruk is ervoor gekozen dat de werkgroep ASPE-NL zich alleen richt op SP-gerelateerde actviteiten zoals: selectie, motivatie, trainingsmethodieken, afbakening van expertise domeinen (met name op gebied van feedback), het schrijven van rollen, logistiek, integratie van communicatie/lichamelijk onderzoek/ professioneel gedrag, technische opname technieken, evaluatie, vaardigheden van de SP/GP trainer, etc. Communicatie als afzonderlijk onderwerp maakt dus geen deel van de werkgroep activiteiten uit.

Werkwijze
De werkgroep kwam eind 2006 voor de eerste keer bij elkaar en is formeel in 2007 opgericht. Anno 2008 komt de werkgroep 3x per jaar bij elkaar, waarbij 1 bijeenkomst altijd plaats vindt in relatie tot het NVMO congres. De werkgroep is nog bezig een eigen werkwijze te ontwikkelen, mede gezien de snelle veranderingen binnen de deelnemers sinds 2007. De werkgroep streeft ernaar van minimaal elke medische faculteit 1 vertegenwoordiger te hebben.

Leden van de werkgroep

Lieve Bayens (Antwerpen)
Ivan Bank (LUMC)
Floor Biemans (AMC)
Anne Elgersma (UMCG)
Frans Grosfeld (UMCG)
Fleur Helewaut (Gent)
Francis Hugelier (Gent)
Eveline Kramer-Visser (Erasmus)
Annelies Lovink (TU Twente)
Sara Makkenze (LUMC)
Josine Mulder (AMC)
Sandy Nelissen (Maastricht)
Lucille Ong (AMC)

Koen Pardon (Brussel)
Evelien Plattel-van Os (Radboud)
Ellemieke Rassenberg (Radboud)
Jan Reiniers (Gent)
Jan-Joost Rethans (Maastricht)
Doortje Roosdorp (VUMC)
Anke Smeenk (Maastricht)
Nick Stassens (Leuven)
Linda Symons (Antwerpen)
Jacqueline van Wijngaarden (UMCU)


Deelname en informatie
Deelname staat in beginsel open voor elke collega die een bijdrage kan leveren aan het bereiken van de doelstellingen van de werkgroep vanuit hun betrokkenheid bij de opleiding geneeskunde cq andere opleidingen in de gezondheidszorg in Nederland en/of Vlaanderen.

Contact
Jan-Joost Rethans, Skillslab, Faculty of Health Medicine and Life Sciences, Maastricht Universiteit. Tel: 043-3881771, email: j.rethans@maastrichtuniversity.nl


Onderscheiding voor Jan-Joost Rethans (Skillslab FHML)
De internationale organisatie Association of Standardized Patient Educators (ASPE) heeft op 28 juni tijdens haar congres in Baltimore (USA) de 'Outstanding Educator Award 2010' uitgereikt aan dr. Jan-Joost Rethans (Skillslab, FHML). De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon die zich volgens de organisatie jarenlang buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt door getoond leiderschap en dienstbetoning op het gebied van onderwijs en/of onderzoek met betrekking tot simulatiepatiënten. Jan-Joost Rethans is de eerste persoon buiten Noord-Amerika die de prijs heeft ontvangen.


Werkgroep documenten
De notulen van vergaderingen en andere documenten kunt u hier downloaden:

2018

Notulen 12-6-2018

Notulen dd 27-2-18

2017

Notulen NVMO 15-11-2017

Notulen NVMO 16-02-2017


2016

Notulen maart

2015

Notulen maart

Notulen november

2014

Presentatie 'Simulatiepatiënten, planning en logistiek'

Notulen juni

2013

Notulen juni 

Notulen november

2012

Notulen 30 mei

Notulen 29 februari

2011

Notulen 16 november

Landelijk overzicht van inzet van SPs per november 2011

2010

Notulen 28 april

Notulen 10 november

2009

Notulen 11 november

Notulen 13 mei

Notulen 2 februari

2008

Notulen 12 november

Notulen 28 mei

Notulen 20 februari

2007

Notulen 15 november

Notulen 1 juni

2006

Notulen 10 november