Selectie


Hoe selecteer je de meest geschikte kandidaten voor de opleiding? Welke criteria worden gehanteerd door de verschillende opleidingen en wat zijn de resultaten?

Doel
De werkgroep heeft als doelstelling expertise op te bouwen over de effecten van decentrale selectie, en zicht te krijgen in de onderbouwing van de keuzes die de verschillende universiteiten/umc’s maken voor het gebruik van bepaalde methodes. Daarnaast breken verschillende mensen in diverse steden zich het hoofd over allerlei praktische aspecten rondom de decentrale selectie en het logistieke proces. Ook voor de praktische gang van zaken rondom selectie bij de verschillende geneeskundeopleidingen is dit een platform voor de uitwisseling van ervaringen. Sinds juni 2016 zijn de bijeenkomsten van de voormalig expertgroep Selectie geïntegreerd in de meetings van de werkgroep.

Bijeenkomsten
De werkgroep is in juni 2012 opgericht en zal ongeveer 2 à 3 keer per jaar een dagdeel bij elkaar komen. Binnen deze bijeenkomsten zullen we een thema bespreken. In een open discussie bestaat vervolgens gelegenheid ervaringen uit te wisselen en van gedachten te wisselen. Iedere bijeenkomst biedt ook de mogelijkheid actuele knelpunten of problemen in te brengen.

Deelnemers
De mailinglist bestaat op dit moment uit ongeveer 30 in het onderwerp geïnteresseerde collega’s die allen betrokken zijn bij de opleiding geneeskunde in Nederland.

Kernleden

Drs. Marleen A. Westerhof, VUmc (voorzitter)
Dr. Anke M van Trigt, UMCG
Dr. Gerard W.G. Spaai, AMC-UVA
Dr. Elaine Dubois, LUMC
Dr. Kitty B.J.M. Cleuntjes, MUMC

Aanmelden en informatie
Deelname staat in beginsel open voor collega’s in Nederland en Vlaanderen die geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij de selectie van studenten en lid zijn van de NVMO.

Contact
Drs. Marleen A. Westerhof, VUmc  ma.westerhof@vumc.nl

Bijeenkomsten 2016
11 oktober 2016: ochtend: podium voor onderzoekers: presentaties van promovendi over hun onderzoek aan (aspecten van) selectie; middag: thema hoe cognitieve en non-cognitieve toetsen te combineren in de selectie van studenten geneeskunde.
17 november 2016: NVMO congres ronde tafel: Poortjes en hordes in de medische opleiding: selecteren voor de master, doen of niet doen? (NVMO werkgroep Selectie).