Professioneel gedrag

 

Doelen werkgroep
Uitwisseling van ervaringen, delen van kennis en vergroten van expertise m.b.t. professioneel gedrag. Bijhouden van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe literatuur bespreken. Bespreken casuïstiek mbt onprofessioneel handelen. Expertise groep tbv anderen bv VSNU. Bijdrage leveren aan conferenties cq congressen (NVMO congres, IAMSE, AMEE ed)

Werkwijze
Er zijn reguliere bijeenkomsten van de voltallige werkgroep, gemiddeld 4x per jaar op diverse locaties. Binnen de werkgroep zijn er voor het eerst ook subgroepen actief rondom een bepaald thema. De thema’s die we nu geformuleerd hebben zijn : protocol medische faculteiten iudicium abeundi (1), protocol onderwijs en toetsing professioneel gedrag (2); omgaan met disfunctionerende AIOS (3). Uiteindelijk zal elke “themagroep” een richtlijn produceren tav het onderwerp. Deze themagroepen komen bijeen naast de reguliere bijeenkomsten van de voltallige landelijke groep
De tweede themagroep zal ook de basis leggen voor artikel in Medical Teacher (onderwijs en toetsing PG in Nederland). Gelet op de ontwikkelingen van de nieuwe wet WHOO (Wet Versterking Besturing) heeft met name de themagroep die zich bezighoudt met protocol iudicium abeundi veel werk verricht de afgelopen maanden.

Leden van de werkgroep
Vertegenwoordigers van faculteiten diergeneeskunde, tandheelkunde en geneeskunde. Eveneens jurist en studentleden. In het algemeen komt er 1 vertegenwoordiger per instelling.
Scheltus van Luijk (gen; VUmc)
Marcel Fabriek (gen; AMC)
Benno Bonke (gen; EUR)
Nathalie Lak (gen; student Utrecht)
Nicolle Asselbers-Brull (gen; VUmc)
Nicole Mastenbroek (diergen; Utrecht)
Enne Feenstra (voorzitter; thk; UMCG)
Trudy Miltenburg (diergen; Utrecht)
Evelyn van Wheel (gen; UMCN)
Paul van Katwijk (Universiteit Twente)
Judith Prins (gen; UMCN)
Ronald Gorter (ACTA (thk; ACTA)
Leo Aukes (gen; UMCG)
Saskia van Kuppeveld (gen;UMCN)
Thiany Ong (thk; ACTA)
Thijs Wingelaar (student VUmc)
Walther van Mook (gen; MUMS)
Wolther Brands (thk; UMCN)
J.Meijer (gen; LUMC)

Contactpersoon
Enne Feenstra
UMCG, Tandheelkunde
e.e.feenstra@umcg.nl