Praktijk van het medisch onderwijs

Doelstellingen
Faciliteren van de uitwisseling van ervaringen over de Praktijk van het Medisch Onderwijs & de discussie over ontwikkelingen en plannen daarover aan de opleidingen in de gezondheidszorg.

Bijeenkomsten
De werkgroep organiseert vier keer per jaar een middag (14-17u) in Utrecht. Eénmaal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd tijdens het NVMO-congres. Tijdens de bijeenkomsten wordt actieve interactie met het onderwerp nagestreefd. Meestal wordt het onderwerp met een presentatie ingeleid gevolgd door uitdieping d.m.v. discussie, debat, workshop, oefening, opdracht, e.d. De bijeenkomsten worden aangekondigd in mailings aan NVMO-leden. Er worden geen verslagen gemaakt. Gebruikte presentaties en relevante documenten zijn te bekijken op deze website.

Participatie
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers en studenten die betrokken zijn bij de dagelijkse praktijk van het medisch onderwijs.

Onderwerpen
Een ieder die werkzaam is in het medisch onderwijs kan onderwerpen voor bijeenkomsten aandragen. Stuur daarvoor een mail naar Maarten Verwijnen (m.verwijnen@maastrichtuniversity.nl). Noem onderwerp en naam van de inleider. Uitgangspunt is de behoefte om kennis en ervaringen te delen en uit te wisselen om zodoende van elkaar te leren.

Coördinatie en informatie
De coördinatie van de activiteiten van de werkgroep is in handen van Maarten Verwijnen.

Geplande bijeenkomsten
De bijeenkomsten die in 2018/2019 gehouden zullen worden vallen op de volgende data:

14 november 2018 / Pre-conference NVMO congres Programmatisch toetsen

17 januari 2019 / Motiveren van studenten

28 maart 2019 / Philosophy of education

18 juni 2019 / Kunst en Geneeskunde

De bijeenkomsten worden via een mailing naar alle NVMO leden aangekondigd met een beschrijving van inhoudelijke details.

Resultaten van bijeenkomsten in 2018

Producten van de bijeenkomst van 25 september 2018: Studenten klinisch redeneren leren 

Aankondiging

Programma

Instructie

PMO-20180925-Medical Exhibition Seminar_Eugène Custers klinisch redeneren

PMO-20180925-Medical Exhibition Seminar_Henk Schreuder Implementatie

PMO-20180925-Medical Exhibition Seminar_Henk Schreuder Antwoorden

PMO-20180925-Medical Exhibition Seminar_Maarten Verwijnen introductie

PMO-20180925-Medical Exhibition Seminar_Mentimeter-1

PMO-20180925-Medical Exhibition Seminar_Mentimeter-2

Producten van de bijeenkomst van 17 januari 2018: Programmatisch toetsen

Aankondiging

Programma 

20180621_NVMO-PMO_onderwijsfilosofie_intro

Aankondiging

Presentatie Intro

Presentatie S Heeneman

Presentatie C vd Vleuten

Presentatie F Jongen

Discussiepunten

Mentimeter Results

hfdst39 uit A PRACTICAL GUIDE FOR MEDICAL TEACHERS NR 5_Dent&Harden&Hunt

MEDTEACH-2012nr3_Vleuten&ea_A model for programmatic assessment fit for purpose

INNOVEDUCINT(PLET)-19791100nr4_SR-leeder&ea_Assessment - Help of Hurdle

Resultaten van bijeenkomsten in 2015
Producten van de bijeenkomst van 19 maart 2015: Situational Awareness
Intro
Presentatie
 

Producten van de bijeenkomst van 23 september 2015: Barrieres om het feedbackproces
Presentatie

Resultaten van bijeenkomsten in 2014
Producten van de bijeenkomst van 21 januari 2014: Bevlogenheid in Medisch Onderwijs
Literatuur
Stress and Student Job Design
How obstacles and facilitators predict academic performance
The role of personal resources in explaining well-being
Current Directions in Psychological Science
Peer group reflection helps clinical teachers
Key factors in work engagement and job motivation

Presentaties
Bevlogenheid in Medisch Onderwijs (1)
Bevlogenheid in Medisch Onderwijs (2)

Sheets
Sheet 1
Sheet 2
Sheet 3
Sheet 4
Sheet 5
 

Resultaten van bijeenkomsten in 2013
Producten van de bijeenkomst van 21 maart 2013: De opleider als rolmodel:
Presentatie 
Opleider als rolmodel 
Een gewijzigd rolmodel? 

Flipovers
Flipover 1
Flipover 2
Flipover 3
Flipover 4
Flipover 5
Flipover 6

Producten van de bijeenkomst van 19 juni 2013: Videoregistratie vanarts-patiënt contacten:
Intro
Videoregistratie KPB
Artikel Pelgrim et al
List of selected references pertaining to the use video review to facilitate debriefing
sessions in simulation based education

Producten van de bijeenkomst van 25 september 2013: Diversiteitonderwijs in de medische opleiding:
Presentaties
Diversiteit introductie
Patiënten
Training diversiteit
CORE programma bachelor UM

Workshop 'Hokjes'
Formulier Korte Praktijkbeoordeling
Artikel - Teaching communication with ethnic minority patients - ten recommendations

Toelichting Jaarthema Diversiteit
Diversiteit Cultuur
Diversiteit Karakter
Diversiteit Leefsituatie
Diversiteit Leeftijd
Diversiteit Opleidingsniveau
Diversiteit Sekse
Tabel patiënten HAP
Voorbereidingsopdracht studenten training Diversiteit

Resultaten van bijeenkomsten in 2012
Producten van de bijeenkomst van 19 januari 2012: 'Het beoordelen van coassistenten'
Aankondiging

Presentatie

Inleiding en casus 
Casuïstiek
Beoordelen van coassistenten
Het Maastrichtse Model, een alternatief?
De praktijk...

Literatuur 
'Holmboe - Faculty Development Assessment'
'Holmboe - Role of Assessment CME'
'Govaerts - Broadening Perspectives'
'Govaerts - Learing from Practice'
studentenremediering

Overig
Feedbackboekje Erasmus MC
Richtlijnen Vervolgopleidingen

Producten van de bijeenkomst van 20 maart 2012: 'Opleiden in de klinische praktijk'
Aankondiging

Presentatie 
inleiding
Paul Brand

Foto's
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4

Literatuur
A learncentered model for outpatient education
What clinical teachers in medicine need to know
Twelve tips to improve bedside teaching
Teaching in the clinical
Supervisie volgens de STAMPPOT-methode

Producten van de bijeenkomst van 23 mei 2012: 'Hoe krijg je als opleider feedback'
Aankondiging
- Inleiding
Presentatie - Hoe krijg je als opleider feedback?
Literatuur - Development of a system for the evaluation of the teaching qualities of 
                   anesthesiology faculty
Literatuur - Good clinincal teachers likely to be specialist role models - results from a 
                   multicenter cross-sectional survey
Literatuur - New tool for systematic evaluation of teaching qualities of medical faculty 
                   - results of an ongoing multi-center survey
Literatuur - The teacher, the physician and the person - How faculty's teaching performance 
                   influences their role modelling
Literatuur - Evalueren van de kwaliteit van opleiders
Literatuur - Commentaar - toetsen van studenten en opleiders
Literatuur - Systematic evaluation of the teaching qualities of obstetrics and gynecology 
                   faculty: reliability and validity of the SETQ tools 
Literatuur - Meten en verbeteren van opleiderskwaliteiten van klinisch opleiders met het 
                   SETQ-systeem 

Producten van de bijeenkomst van 26 september 2012: ''Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg'
Inleiding
Presentatie
Literatuur - Power and conflict and the performance of medicalaction teams: a commentary
Literatuur - 
What is happening under the surface? Power, conflict and the performance of medical teams
Literatuur - Representing complexity well: a story about teamwork, with implications for how we teach collaboration
Literatuur - 
Interprofessional education: effects on professional practice and health care outcomes (Review)
Literatuur - Educational Strategies
Literatuur - Beginning the process of teamwork: Design, implementation and evaluation of an inter-professional education intervention for first year undergraduate students
Literatuur - The paradox of interprofessional education: IPE as a mechanism of maintaining physician power?
Literatuur - Multiprofessional education: Part 1
Literatuur - Multiprofessional education: Part 2
Literatuur - Learning in interprofessional teams
Werkdocument - Self- and peerassessment
Werkdocument - Casus Ethiek Verwerking

Resultaten van bijeenkomsten in 2011
Producten van de bijeenkomst van 22 maart 2011: 'De opleider als rolmodel'
Aankondiging
Introductie
Presentatie ' De opleider als rolmodel'
Literatuur 'Residents' perception of the ideal clinical teacher - a qualitative study'
Literatuur 'Attributes of excellent attending  - physician role models'
Literatuur 'Clinical teaching maintaining an educational role for doctors in the new health care environment'
Literatuur 'Goed voorbeeld doet goed volgen'
Literatuur 'Landelijke studie naar competenties van opleiders kindergeneeskunde en hun functie als rolmodel' 

Producten van de bijeenkomst van 18 mei 2011: 'Critical Appraisal of a Topic (CAT)'
Introductie
Presentatie
Literatuur 'The critical appraised topic: A practical approach to learning critical appraisal'
Literatuur 'Critically appraised topics ans evidence-based medicine journals'
Handleiding CAT
Beoordelingsformulier CAT
 
 

Resultaten van bijeenkomsten in 2010
Producten van de bijeenkomst van 22 september 2010: 'Confrontatie met ziekte en dood, wat doe je ermee in het onderwijs?'
- Aankondiging
- Introductie
- Presentatie 'Confrontatie met ziekte en dood, wat doe je ermee in het onderwijs?', 
  Frans Grosfeld, UMC Utrecht
- Presentatie '(Leren) spreken over de dood', Veronica Selleger, VUmc Amsterdam
- Artikel 'La medicine c'est guerir parfois, soulanger souvent, consoler toujours', A.P.N.A. de Groof
- Artikel 'Palliative care beyond cancer'