Portfolio

 
In december 2012 heeft de werkgroep Portfolio besloten de activiteiten te beëindigen. De werkgroep is succesvol geweest in de afgelopen jaren. Nu is geconstateerd dat de doelstellingen bereikt zijn.Doelen van de werkgroep
Uitwisselen van ervaringen, inzichten en materiaal, opbouwen van een gemeenschappelijk begrippenkader over het portfolio, afstemmen van onderzoeksactiviteiten rond portfolio. De werkgroep is bedoeld voor personen die ook daadwerkelijk praktisch bezig zijn met het ontwikkelen van portfolio’s binnen medisch onderwijs. Met medisch onderwijs wordt naast de basisopleiding nadrukkelijk ook de vervolgopleidingen bedoeld. Verder maken studenten deel uit van de werkgroep. Op dit moment kent de werkgroep ongeveer 30 leden.

De werkgroep komt vier maal per jaar bij elkaar. Drie maal in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en één maal tijdens het NVMO Congres.

Onderwerpen
• portfolio in de co-schappen;
• het loopbaanportfolio;
• het portfolio in de opleiding voor medisch specialist;
• beoordelingen; docentenportfolio;
• onderzoek;
• professioneel gedrag en portfolio.

Bijeenkomsten 2011
Datum: woendag 18 mei 2011
Tijdstip: 10.30-14.00 uur
Locatie: UMC Utrecht
Onderwerp: motiveren en instrueren van studenten/docenten in het portfolio gebruik.

Voor aanmelding of voor informatie over de werkgroep portfolio kunt u terecht bij:
Ann Deketelaere, Stafmedewerker Dienst Onderwijs Geneeskunde, Faculteit Geneeskunde, KU Leuven, tel 00 32 16 33 75 30, e-mail Ann.Deketelaere@med.kuleuven.be.