Werkgroep Patiëntenparticipatie

Patientenparticipatie kan het beste omschreven worden als het inbrengen en benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten en/of hun naasten bij onderwijs, onderzoek, beleid of kwaliteit van (eigen) zorg.

Doel

De Werkgroep patiëntenparticipatie is opgericht met als doelstelling kennisuitwisseling, initiatieven verzamelen en krachten te bundelen rondom patiëntenparticipatie in het medisch onderwijs.

  • Ontwikkelen en uitwisselen van expertise op het gebied van zowel vorm als inhoud van patiëntenparticipatie in het onderwijs en de toetsing daarvan; denk aan rollen voor de patiënt in de context van onderwijs en in de verschillende fasen van onderwijs.
  • Ontwikkelen en uitwisselen van expertise t.b.v. het goed inbedden van dit type onderwijs;
  • Ontwikkelen en uitwisselen van ideeën over organisatie van patiëntenparticipatie in het onderwijs en het vinden van oplossingen voor praktische problemen.
  • Patiëntempowerment: ontwikkelen van leren in wederkerigheid tussen studenten en patiënten
  •  

 

Activiteiten

De werkgroep streeft naar:

-       Themamiddagen te organiseren

-       Jaarlijkse bijdrage NVMO-congres

-       Samenwerking met andere NVMO werkgroepen

-       Uitnodigen van internationale sprekers

 

Mogelijke thema’s:

Het centrale thema is hoe kunnen patiënten bijdragen in het ontwikkelen, bij het geven en bij de evaluatie van onderwijs. Daarnaast moet er ook onderwijs over patiëntenparticipatie komen. Om dit op te splitsen lijken ons 3 pijlers van belang:

  1. Docentprofessionalisering
  2. Patiënt als docent en inspirator voor studenten
  3. Oprichting Coördinatiepunt Patiëntenparticipatie voor praktisch ondersteuning

 

Voor wie?

De doelgroep van de werkgroep patiëntenparticipatie is de NVMO leden die geïnteresseerd zijn in onderwijsontwikkeling samen met patiënten.

Organisatie

Het kernteam is momenteel samengesteld uit 5 leden van het UMC Utrecht en RadboudMC. Het kernteam is verantwoordelijk voor het opstellen van een projectplan en stimuleren/organiseren van activiteiten met inbreng van de werkgroepleden.
Graag zouden wij uitbreiding van het kernteam en nieuwe leden willen toevoegen om zo de werkgroep kracht bij te zetten en samen de doelstellingen te bepalen.

In een eerste bijeenkomst willen we geïnteresseerden bij elkaar brengen om samen ideeën te genereren en plannen vast te leggen.

Aanmelden

Wij zijn op zoek naar NVMO-leden die interesse in en/of ervaring patiëntenparticipatie hebben en lid willen worden van de patiëntenparticipatie -werkgroep. Aanmelden via werkgroepen@nvmo.nl

 

Huidig projectteam

Petra van Gurp en René Tabak, Radboud Nijmegen

Joost Frenkel, Hans van Delden en Roos de Jonge, UMCU