Onderzoek van Onderwijs


Doelstellingen

Uitwisselen van kennis en ervaringen over onderzoek van onderwijs. Deze werkgroep is géén expertisegroep; het gaat niet zozeer om het samenbrengen en ontwikkelen van expertise, maar om het uitwisselen van expertise.

Bijeenkomsten

De werkgroep komt vier keer per jaar een middag (15-18u) bijeen bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Eénmaal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd tijdens het NVMO-congres. Tijdens de bijeenkomsten wordt actieve interactie met het onderwerp nagestreefd. Meestal wordt het onderwerp met een presentatie ingeleid gevolgd door uitdieping d.m.v. discussie, debat, workshop, oefening, opdracht, e.d. Bijeenkomsten worden aangekondigd in mailings aan NVMO-leden, in TMO en in de congresagenda van deze website. Gebruikte presentaties en relevante documenten zijn te bekijken op deze website.

Bijeenkomsten 2014

12 juni

Esther Helmich en Benjamin Boerebach hebben op 12 juni de workshop "De invloed van bias en assumpties op onderzoeksuitkomsten".

Hier vindt u de PowerPoints:

Uncertainty - introductie
Uncertainty - vervolg
Becoming a doctor
Reflexivity

Artikel: The Teacher, the Physician and the Person: Exploring Causal Connections between Teaching Performance and Role Model Types Using Directed Acyclic Graphs

Benjamin C. M. Boerebach, Kiki M. J. M. H. Lombarts, Albert J. J. Scherpbier, Onyebuchi A. Arah.


Bijeenkomsten 2013

26 juni

Titel: De kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek: Wanneer afwijken van kwaliteitscriteria leidt tot 'sloppy science".

Dit onderwerp wordt ingeleid door Dr. Renée Stalmeijer, onderwijskundige en universitair docent bij de afdeling onderwijsontwikkeling en research van de Universiteit Maastricht en opleidingsdirecteur van de Master of Health Professions Education en Dr. Nynke van Dijk, klinisch-epidemioloog en onderwijskundige en principal investigator van de onderzoeksgroep Onderzoek van Onderwijs van de huisartsopleiding AMC.

LOCATIE: Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Deelname is gesteld op ongeveer 20 deelnemers, inschrijving op volgorde van aanmelding. Inschrijven via d.bronckers@maastrichtuniversity.nl.

Verdere informatie.


28 januari

Titel: Quasi-experimental study design and get the grant: Tips and trucs bij quasi-experimenteel onderzoek en het schrijven van een (NWO) subsidie-aanvraag, ingeleid door Eugene Custers (Universiteit Utrecht) & Anique de Bruin (Universiteit Maastricht)

LOCATIE: Faculteit Diergeneeskunde, Androclusgebouw (hoofdgebouw), zaal C 0.30, Yalelaan 1, De Uithof, Utrecht.

Verdere informatie.

Participatie

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers en studenten die betrokken (willen) zijn bij onderwijskundig onderzoek in de gezondheidszorg.

Onderwerpen

Een ieder die werkzaam is in het medisch onderwijs kan onderwerpen voor bijeenkomsten aandragen. Stuur daarvoor een mail naar Debbie Jaarsma (d.jaarsma@amc.uva.nl) of Erik Driessen (E.Driessen@maastrichtuniversity.nl). Uitgangspunt is de behoefte om kennis en ervaringen te delen en uit te wisselen om zodoende van elkaar te leren.

Onderwerpen waaraan wordt gedacht zijn: kwalitatief onderzoek, kwantitatief onderzoek, onderzoeksmethoden vanuit andere vakgebieden zoals (sociale) psychologie/ culturele antropologie, onderzoeksvragen exploreren waar nog weinig onderzoek naar gedaan is, waarde van 'me-to' onderzoek, toegepast/fundamenteel onderzoek, aanvragen van onderzoekssubsidies.

Coördinatie en informatie

De coördinatie van de activiteiten van de werkgroep is in handen van Debbie Jaarsma (Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht) en Erik Driessen (Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University).

Leden van de werkgroep

prof dr Friedo Dekker
dr Lia Fluit
Lokke Genissen (adviseur namens promovendinetwerk)
prof dr Debbie Jaarsma (voorzitter)
prof dr Anneke Kramer
dr Nele Michels
dr Johanna Schonrock-Adema
dr Karen Stegers
dr Michiel Westerman

Historie

Bijeenkomsten 2011
- 4 februari 2011
- 31 maart 2011 - thema 'kwalitatief onderzoek' met als uitgenodigde inleider prof. dr. Tim Dornan (Universiteit Maastricht)
- 15 september 2011
- 17 of 18 november 2011 - tijdens het NVMO congres

Bijeenkomsten 2012
- donderdag 16 februari - 14.00-17.00; thema 'Ontwikkeling van schalen en vragenlijsten'(zie presentatie)
- donderdag 24 mei - 10.00-13.00
maandag 26 november - 14.00-17.00 uur, in Utrecht. Het onderwerp van die bijeenkomst was "Het studiedesign" o.l.v. dr. Eugène Custers.In ieder geval komt Veni winnares Anique de Bruin (Universiteit Maastricht) om te informeren over de overwegingen die je als onderzoeker kunt hebben bij het kiezen voor een studiedesign bij subsidievoorstellen.