Medische vervolgopleidingen

 

Doel van de werkgroep
Bundelen en delen van kennis en ervaringen op het gebied van de medische vervolgopleidingen. De werkgroep is ontstaan uit de BBOV (Begeleidingsgroep Beschrijving Opleidingsplannen Vervolgopleidingen) die bestond uit opleiders en onderwijskundigen en die van 2005 tot 2008 alle wetenschappelijke verenigingen van de klinische specialismen in Nederland heeft begeleid bij de ontwikkeling van moderne, competentiegerichte opleidingsplannen. Daardoor is veel expertise opgebouwd op het gebied van de medische vervolgopleidingen en veel kennis over de manier waarop binnen de verschillende specialismen de opleiding wordt vorm gegeven. De werkgroep wil haar kennis en ervaring beschikbaar stellen voor opleiders, AIOS, wetenschappelijke verenigingen en andere belanghebbenden. Daarbij ambieert de werkgroep niet om pasklare antwoorden te geven op de vele vragen die bij de ontwikkeling van de opleidingen een rol spelen. Wel wil zij thema’s aan de orde stellen waarover betrokkenen met elkaar in gesprek gaan om ideeën op te doen en te worden uitgedaagd tot kritische reflectie. De werkgroep wil met een toekomstgerichte blik het opleiden naar vorm en inhoud kritisch onder de loep te nemen. We leiden immers op voor 2025, of nog verder…

De werkgroep medische vervolgopleidingen komt vier tot zes keer bijeen. Naast de bijeenkomsten verzorgt de werkgroep jaarlijks een workshop op het NVMO congres. De ambitie is om 1 a 2 bijeenkomsten per jaar openbaar te maken voor alle belangstellenden binnen medische vervolgopleidingen.

Thema’s
Alle thema’s die een rol spelen binnen medische vervolgopleidingen kunnen aan bod komen. Met name onderwerpen als kwaliteitszorg van opleiden en het inrichten van werkplekleren krijgen veel aandacht.

Vaste leden van de werkgroep
Coby Baane (AMC)
Henny Beckers (MUMC)
Monique Beekman (ErasmusMC)
Geke Blok (RdGG)
Frank Brus (Haga)
Simone Gorter (MUMC)
Mathijs de Hoog (ErasmusMC)
Ruud Kleyweg (ASZ)
Beatrijs de Leede (LUMC)
Scheltus van Luijk (MUMC)
Karsten van Loon, MSc. (MUMC), voorzitter
Hanneke Mulder (UMCU)
Erica Overeem (Gelre Ziekenhuis)
Corry den Rooyen (KNMG)
Fedde Scheele (OLVG)
Irene Slootweg (AMC)
Henk Sluiter (Deventer Ziekenhuis)
Marieke de Visser-Oomen (RadboudUMC)
Margrit Vermeulen (UMCU)
Arend Jan Woitttiez (ZGT)