Kwaliteitszorg

 

Doelstellingen
Delen van informatie op het gehele brede gebied kwaliteitszorg en leren van en met elkaar.

Bijeenkomsten 2016/2017
14 0ktober 2016
December 2016
Maart 2017 (openbaar)
April 2017
Mei 2017 (openbaar)

14 oktober 2016
Op 14 oktober 2016 vond de laatste bijeenkomst van de werkgroep Kwaliteitszorg plaats. Hierin werd nieuw leven geblazen in de werkgroep en een plan gemaakt voor bijeenkomsten de komende periode. Onderwerpen die gekozen zijn om tijdens bijeenkomsten uitgebreider te gaan bespreken zijn Hoe meet je het eindniveau van een opleiding, Kwaliteitszorg op curriculumniveau en Manieren van terugkoppeling naar studenten.

Historie
De werkgroep is in 2009 opgericht en in de afgelopen periode zijn o.a. volgende onderwerpen behandeld:
- interne kwaliteitszorgsystemen
- respons
- de docent als evaluatiebron
- kwaliteitscultuur
- docentprofessionalisering en kwaliteitszorg
- ervaringen van de Erasmus Universiteit Rotterdam om de NVAO succesfactoren om te zetten in beleid
- PhD accreditatie
- kwaliteitszorg in het Albert Schweitzer ziekenhuis - plan van aanpak
- alumni- en exitenquêtes
- kwaliteit van de coschappen

Participatie
De werkgroep staat open voor iedereen die betrokken is bij de kwaliteitszorg van medisch onderwijs. Heb je interesse om bij te dragen aan de werkgroep of wil je meer weten, aarzel dan niet om contact op te nemen met de voorzitter van de werkgroep: Marjo Wijnen-Meijer (e-mail: m.wijnen-meijer@umcutrecht.nl)