NVMO werkgroep Klinische Vaardigheden

Doel:

De werkgroep deelt en bevordert de expertise op het gebied van het klinisch vaardigheidsonderwijs (lichamelijk onderzoek en andere patiëntgebonden vaardigheden) binnen de Nederlandse en Vlaamse geneeskunde opleidingen.

Methoden om dit doel te bereiken:

  • Kennis hebben van elkaars vaardigheidsprogramma’s: keuzes, ontwikkelingen en organisatie van het onderwijs
  • Uitwisselen van expertise over organisatie onderwijs- en toetsprogramma’s
  • Uitwisselen van onderwijsmateriaal
  • Uitwisselen van innovaties op het gebied van vaardigheidsonderwijs
  • Mogelijk verrichten van gezamenlijk onderzoek naar het vaardigheidsonderwijs
  • Het (indien gewenst) meelezen met elkaars publicatie en/of herzieningen van boeken etc. gerelateerd aan vaardigheidsonderwijs
  • Het uitwisselen van ervaringen en kennis met andere werkgroepen (NVMO werkgroepen: Skills en Simulatie, Communicatie, E-learning en Praktijk Medisch Onderwijs) en andersom

Voorzitterschap en Leden

Voorzitterschap:
drs. F. (Femke) Jongen-Hermus UM (Maastricht) en drs. A. (Abel) van de Ven UMCU (Utrecht) delen het voorzitterschap van deze werkgroep.

Leden:
We streven naar 1-2 afgevaardigden/aanspreekpunten voor deze werkgroep per faculteit.
Op dit moment is er in ieder geval contact met Groningen (UMCG), Amsterdam (AMC en VUmc), Delft (TU), Utrecht (UMCU), Leiden (LUMC), Rotterdam (ErasmusMC), Twente (UT), Nijmegen (UMC St Radboud), Maastricht (UM), Antwerpen (UA), Leuven (KU) en Brussel (VU).
Contact met Hasselt en Gent wordt nog nagestreefd.

Activiteiten

Het netwerk dat de werkgroep vormt is doorlopend actief om bij gerichte vragen over de organisatie en inhoud van klinisch vaardigheidsonderwijs, expertise en ervaringen te delen.

De werkgroep organiseert daarnaast de volgende activiteiten:

  • Twee keer per jaar een overleg gekoppeld aan een bezoek aan een collega faculteit voor uitwisseling.
  • Eens in de twee jaar (of zo vaak als er zich relevante onderwerpen aandienen) een sessie (b.v. workshop of ronde tafel) op het NVMO congres.

Oprichting: Juni 2018