Werkgroep InterProfessionele educatie


Doelstellingen werkgroep InterProfessionele Educatie (IPE)

Algemeen
• Creëren van een platform voor het uitwisselen van kennis, ideeën en ervaringen met betrekking tot interprofessionele educatie binnen het veld van   gezondheidszorgopleidingen op WO (bachelor en master) en HBO niveau en interprofessionele trainingen voor zorgprofessionals in de praktijk.
• IPE uitdragen als een middel om meer (interprofessionele) samenwerking tussen professionals en organisaties in de gezondheidszorg te krijgen.

De focus van de IPE werkgroep is op
• De praktische implementatie van IPE in zorgopleidingen.
• De wetenschappelijke component van IPE onderwijs.

Organisatie werkgroep
De NVMO IPE werkgroep leden zijn vertegenwoordigers van de grotere medische en paramedische zorgopleidingen. De werkgroep leden zijn actief en/of ervaren in het interprofessioneel opleiden en hebben affiniteit met de wetenschappelijke component van onderwijs. Daarnaast dragen de werkgroep leden gezamenlijk een bijdrage aan het IPE jaarprogramma. Op dit moment zijn we bezig met de samenstelling van de werkgroep leden.

Bijeenkomsten van de werkgroep
De werkgroep komt drie keer per jaar bijeen in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Eenmaal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd tijdens het NVMO-congres. Tijdens de bijeenkomsten wordt actieve interactie met het onderwerp nagestreefd. Meestal wordt het onderwerp met een presentatie ingeleid gevolgd door verdieping d.m.v. discussie, debat, workshop, oefening, opdracht, e.d.

Workshop bijeenkomsten van de werkgroep
Daarnaast organiseert de werkgroep ieder jaar 2 of 3 workshop bijeenkomsten voor medewerkers en studenten, die interesse hebben in interprofessioneel leren en samenwerken binnen het (para)medisch onderwijs of de (para)medische praktijk. NVMO leden krijgen hierbij voorrang.

Contactpersonen NVMO werkgroep IPE
Tineke Westerveld (Voorzitter): H.E.Westerveld@umcutrecht.nl
Kirsten Reuchlin: C.A.E.Reuchlin-Rietveld@umcutrecht.nl

Thema bijeenkomsten

3 oktober 2018: Best Practices binnen AGZ& Things to come & het sociaal domein AVANS

aanmelden via: werkgroepen@nmvo.nl

 

Juni 2016: Interprofessioneel opleiden en werken: hoe kunnen we elkaar versterken?
Tineke Westerveld, Liesbeth van Rensen, Bart Hartman, Harry Veenhoven en Kirsten Reuchlin (UMC Utrecht)
De Interprofessionele leerafdeling bij de Interne Geneeskunde UMC Utrecht.
‘Beelden aan Bed’, een video reflectieve methode voor het evalueren en optimaliseren van complexe zorgprocessen.

maart 2016: Interprofessioneel opleiden, maak het tot een succes!
Paul de Maaijer (AMC), Nynke Scherpbier (Radboudumc), Lia Fluit (Radboudumc) en Albine Moser (Hogeschool Zuyd)
Interprofessioneel opleiden en samenwerken (IPOS)
Interprofessioneel werken: maak het een succes!

Bijdragen congressen en publicaties
2016 NVMO congres (zie abstract): Tijd voor interprofessionaliteit!

2015 NVMO congres (zie abstract): Interprofessionele educatie in de praktijk: wat zijn de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen?

2015 EIPEN congres (zie abstract): Identifying limiting and promoting factors for interprofessional education (IPE) within the field of Medical Education: the Dutch experience

Interessante links
http://www.ipes-nederland.nl/page/homepage
http://www.nfukwaliteit.nl/producten/toolbox-leren-interprofessioneel-samenwerken
http://www.atbh.org
http://caipe.org.uk