NVMO werkgroep Interprofessional Education & Collaboration (IPE&C)

Interprofessioneel samenwerken, leren & opleiden

Doelstellingen werkgroep

 • Wij bieden een platform voor het uitwisselen van expertise en ervaringen op het gebied van  interprofessioneel leren en werken voor mensen werkzaam bij zorg- en welzijnsopleidingen en voor zorgprofessionals in de praktijk
 • Wij dragen IPE&C uit als middel om (interprofessionele) samenwerking in de gezondheidszorg en welzijn te bevorderen
 • Wij zijn het landelijke aanspreekpunt voor IPE&C gerelateerde vraagstukken en bieden de nieuwste inzichten en ervaringen  voor zowel het ontwikkelen van interprofessioneel onderwijs als het bevorderen van interprofessionele samenwerking in de praktijk


Focus van de werkgroep
• De praktische realisatie van IPE&C in zorgopleidingen en in de praktijk
• De wetenschappelijke onderbouwing van IPE&C

Organisatie  van de werkgroep
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende gezondheidszorgopleidingen in Nederland. De leden zijn actief in het interprofessioneel opleiden en hebben affiniteit met de wetenschappelijke onderbouwing daarvan

Activiteiten
De werkgroep organiseert en faciliteert de volgende activiteiten:

 1. Jaarlijks een viertal interactieve themamiddagen gefocust op een specifiek onderwerp gerelateerd aan IPE&C. De themamiddagen zijn openbaar toegankelijk (NVMO leden voorrang). De themamiddagen vinden bij voorkeur plaats bij een van de aangesloten instellingen. Voorbeelden van thema’s zijn:
  1. Toetsing van interprofessionele vaardigheden
  2. Innovatieve onderwijsvormen zoals games en simulaties
  3. De praktische organisatie van IPE&C in zorgopleidingen
  4. De aansluiting met het welzijnsdomein (praktijk en opleidingen)
 2.  De werkgroep levert jaarlijks een bijdrage aan het NVMO congres over een actueel onderwerp gerelateerd aan IPE&C  

Co-voorzitters
Dr. Noor Christoph - Amsterdam UMC, locatie AMC (n.christoph@amc.nl)
Dr. Stephan Ramaekers - HvA – Faculteit Gezondheid (s.ramaekers@hva.nl)

Recente bijeenkomsten

15 november 2018 (Egmond aan Zee)

NVMO werkgroep meeting (voor leden)

3 oktober 2018 (Breda)

NVMO werkgroep meeting (voor leden) IPS onderwijs AGZ & samenwerking met het sociaal domein, Avans Hogeschool

27 juni 2018 (Amsterdam)

NVMO werkgroep meeting (voor leden) Workshop GRIP – serious game voor interprofessionele samenwerking (openbaar) Amsterdam UMC, locatie AMC

9 mei 2018 (Amsterdam)

NVMO werkgroep meeting (voor leden)

 

Werkgroep bijdragen aan congressen en publicaties
2018 NVMO congres: Interprofessioneel samenwerken, leren en opleiden: docenten maken het verschil!

2017 NVMO congres: Samen leren Samen werken

2016 NVMO congres: Tijd voor interprofessionaliteit!

2015 NVMO congres: Interprofessionele educatie in de praktijk: wat zijn de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen?