InternationaliseringDe Werkgroep Internationalisering is een net (2017) opgerichte werkgroep met als doelstelling alle initiatieven die er zijn rondom internationalisering in het onderwijs inzichtelijk te krijgen en daar waar mogelijk de krachten te bundelen. Het is de bedoeling om een platform te vormen voor iedereen die interesse heeft in Internationalisering in het onderwijs.

In het nieuwe jaar zal er een visiebijeenkomst en brainstorm sessie georganiseerd worden met alle geïnteresseerden. Dan hopen we ook de doelen en samenstelling te kunnen formuleren. De werkgroep wil mensen uit diverse vakgebieden stimuleren om aan de werkgroep deel te nemen, en zich te melden bij Evelien Hack van het LUMC: e.hack@lumc.nl.