Experts2Meet

 

 

Deze werkgroep bestaat uit seniorleden die vóór hun pensionering zeer actief waren in allerlei geledingen van het onderwijs in de gezondheidszorg en voor een gedeelte nóg steeds zijn.

Wat wordt beoogd met de werkgroep? De leden hebben allemaal de nodige expertise in het (ontwikkelen van) medisch onderwijs. Op dit moment wordt bekeken hoe die ingezet kan worden voor (de leden van) de Vereniging. Er zullen voorstellen gedaan worden voor een preconference en een "spreekuur" voor het NVMO Congres 2017.