E-learningDoel

De NVMO werkgroep e-learning faciliteert en bevordert community vorming, visievorming kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking, en trend watching, innovatie & inspiratie rondom educatief gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor onderwijs in het gezondheidszorgdomein. Dat betreft zowel initieel als vervolgonderwijs geneeskunde, onderwijs op het terrein van verpleegkunde, paramedische beroepen evenals bij- en nascholing van gezondheidzorgprofessionals. Tevens is de werkgroep beschikbaar als adviesorgaan voor NVMO-leden, andere NVMO werkgroepen en het NVMO bestuur. De werkgroep bestaat sinds 1992.

Structuur
De NVMO werkgroep bestaat uit ongeveer 50 leden, waarvan 3 leden het kernteam vormen. Het kernteam is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan en het (gedelegeerd) organiseren van de activiteiten van de werkgroep zoals de themamiddagen, netwerkbijeenkomsten, symposia of studiereis. Daartoe bevraagt het kernteam haar leden, benadert zij actief experts uit haar leden of hun netwerk (of daarbuiten) en faciliteert zij de organisatie van de bijeenkomsten en andere activiteiten.

Het kernteam bestaat uit
Voorzitter: mw. drs. W.P.M. Hols-Elders (UMC Utrecht) w.p.m.hols@umcutrecht.nl
Secretaris: dr.ir. P.G.M. de Jong (LUMC)  p.g.m.de_jong@lumc.nl
Algemeen lid: mw. dr. E. te Pas (AMC-UvA) e.tepas@amc.uva.nl


Bijeenkomsten
De werkgroep komt 5 keer per jaar bij elkaar op één van de aangesloten instituten. 's Morgens wordt er kort vergaderd en worden ervaringen uitgewisseld (o.a. elkaar informeren over projecten in ontwikkeling, om dubbeling te voorkomen). 's Middags vinden er presentaties plaats over relevante onderwerpen of wordt een werkbezoek afgelegd.

Bijeenkomsten 2017

25 januari

Leerplatforms, MOOCS (Leiden, LUMC)

23 maart

Simulaties, serious games(Rotterdam, ErasmusMC)

19 mei

Digitaal toetsen, portfolio (Maastricht, Maastricht University)

25 september 

Classroomtechnology (Amsterdam, AMC)

28 november

Videoleren, AR en VR (mogelijk werkbezoek Tilburg)


Congresbijdragen

De werkgroepleden zijn actief in het presenteren van nieuwe toepassingen, ervaringen en onderzoeksresultaten op congressen in binnen- en buitenland.

MedischOnderwijs.nl symposium
Op 17 juni 2010 is voor de laatste keer het symposium over e-learning in het medisch onderwijs georganiseerd. Het programma en de opnamen kunt u hier terugvinden. 

Studiereis
De werkgroep E-learning organiseert gemiddeld eens in de twee jaar een studiereis. Tijdens deze reizen worden instituten in het buitenland bezocht die actief zijn op het gebied van e-learning en ICT in het medisch onderwijs.  

1996 Verenigde Staten (oostkust)
Health Sciences Consortium, Chapel Hill - National Board of Medical Examiners, Philadelphia - Dartmouth Medical School, Lebanon - Cornell University Medical College, New York - National Librafy of Medicine, Bethesda

1998 Groot Brittanië
University of Bristol - University of Aberdeen - University of Edinburg + Heriot-Watt University
University of NewCastle - University of Nottingham

2000 Duitsland
Universitäts-Krankenhaus Eppendorf, Hamburg - Georg August Universität Göttingen - Klinikum der Philipps Universität, Marburg - Universitäts Klinikum Freiburg - Universität Heidelberg - Johannes Gutenberg Universität Mainz

2002 Verenigde Staten (westkust)
Harvard Medical school (Boston) - UCLA school of medicine (Los Angeles) - Stanford School of Medicine (Palo Alto) - McGill University / Medical Faculty (Montreal) - Aansluitend Slice Of Life congres in Toronto

2005 Zwitserland
Université de Lausanne - University of Bern - University of Basel - University of Zurich
Aansluitend E-Learning Taging in Zurich

2007 Scandinavië
De studiereis werd gepresenteerd op het NVMO congres 2007
Universiteit van Kopenhagen - Universiteit van Lund - Karolinska Institutet Stockholm - Universiteit van Oslo

2009 Verenigd Koninkrijk
Royal Veterinary College (RVC), London - St. George's University, London - Queens Medical Centre, Nottingham - University of Nottingham - University of Leeds

2012 Duitsland
Universiteit Munchen – Universiteit Freiburg – Universiteit Heidelberg