Docentprofessionalisering

 

Doel van de werkgroep
De werkgroep Docentprofessionalisering heeft als doel expertise en ervaring te bundelen om de (verdere) onderwijskundige professionalisering van docenten in het medisch opleidingscontinuüm  te optimaliseren. Om dit te bereiken wil de werkgroep zich graag ontwikkelen tot een expertisegroep, die adviseert en tevens een rol speelt in onderzoek op dit gebied. Daarbij investeert de werkgroep in de belangen van docenten door het ontwikkelen van een visie op een carrière voor professionele docenten, en door aandacht te genereren voor de waardering van docenten in medisch onderwijs via een reëel carrièreperspectief.

Ontstaan van de werkgroep
De NVMO werkgroep Docentprofessionalisering kwam begin 2005 tot stand door een samenvoeging van de bestaande NVMO-commissie Professionalisering van Docenten en een door de OCG-DMW* ingestelde taakgroep. Deze laatste kreeg als opdracht zich te oriënteren op een landelijk toepasbaar docentkwalificatiesysteem voor medische opleidingen.

* OnderwijsCommissie Geneeskunde van het Disciplineoverleg Medische Wetenschappen 

Samenstelling van de werkgroep
De werkgroep heeft een aantal vaste leden die gezamenlijk alle Nederlandse opleidingen Geneeskunde en de opleidingen Diergeneeskunde vertegenwoordigen. Alle leden houden zich bezig met docentprofessionalisering binnen hun instellingen. Daaromheen is er een kring van belangstellenden die afhankelijk van het onderwerp bij de activiteiten betrokken wordt.

De vaste leden zijn thans:  

• Drs. J.M.E. (Lisette) van Bruggen, UMC Utrecht (voorzitter)
Dr. C.P.M. (Christel) Verberg, AMC/UvA (voorzitter)
• Drs. J.C.M. (Jacqueline) Gerritsen, VUmc
• Drs. A. (Annemarie) Spruijt, Diergeneeskunde UU
• Dr. K.B.J. (Kevin) Haines, UMCG
• Drs. R. (Rik) Engbers, UMC St Radboud
Dr. D.D. (Desirée) Longayroux, LUMC
• Dr. W. (Willem) de Grave, UMC Maastricht
• Drs. M. (Marta) Witkowska-Stabel, Erasmus MC

(lees hier meer over hun achtergrond)

Werkwijze van de werkgroep
De eerste jaren heeft de werkgroep vooral als taakgroep gefungeerd om een beschrijving van de docentcompetenties op te stellen. De werkgroep organiseert nu 3-4 maal per jaar bijeenkomsten, waarin ervaringen over docentprofessionalisering tussen faculteiten worden uitgewisseld en zaken worden uitgewerkt.
Jaarlijks proberen we een van die bijeenkomsten te koppelen aan een thema en open te stellen voor een bredere groep belangstellenden.

Thema’s die voor de nabije toekomst op de agenda staan zijn o.a.
- Landelijke afstemming voor de Seniorkwalificatie Onderwijs.
- Feedback voor individuele docenten.

Toekomstplannen
De werkgroep heeft zichzelf enkele doelen gesteld voor de komende tijd. Om de werkwijze wat meer te structureren en af te bakenen is dat weergegeven in een projectplan. Inmiddels is dat binnen de werkgroep definitief vastgesteld en wordt er gewerkt aan de uitwerking.
Daarnaast levert de werkgroep jaarlijks een bijdrage aan het NVMO Congres, die enerzijds gebruikt wordt om de doelgroepen te informeren, anderzijds om te peilen wat er leeft binnen de achterban. De resultaten worden zoveel mogelijk na verwerking aan de deelnemers ter beschikking gesteld.

Activiteiten NVMO-congressen

2007: Docentprofessionalisering: Naar een landelijk (h)erkenbaar kwalificatiesysteem (workshop) abstract; samenvatting resultaten.
2008: Competenties en kwalificatis van docenten in het medisch opleidingscontinuum: docentprofessionalisering in een breder kader (symposium) abstract;
2009: Naar een volwaardie plaats van onderwijs en opleiding en een carrièreperspectief voor docenten (ronde tafel sessie) abstract; powerpoint; literatuur; samenvatting discussie.
2010: Formatieve en summatieve beoordeling van docenten: wat vinden ze er zelf van? (ronde tafel sessie)
2011: Docentprofessionalisering in het medisch onderwijs: waarom zòu je? Verslag symposium, presentatie
2012: Kiezen van werkvormen voor docentprofessionalisering: evidence-based en nieuwe ontwikkelingen. Presentatie
2013: Feedback voor de individuele docent: beschikbare instrumenten en hun eigenschappen. Abstract
2015: Docentprofessionalisering van morgen: abstract

Jaarverslagen
2007-2008
o 2008-2009
o 2009-2010
o 2010-2011
o 2011-2012
o 2012-2013
o 2013-2014


Publicaties
1. A framework of teaching competencies across the medical education continuum W. M. Molenaar; A. Zanting; P. van Beukelen; W. de Grave; J. A. Baane; J. A. Bustraan; R. Engbers; Th. E. Fick; J. C. G. Jacobs; J. M. Vervoorn
Medical Teacher, 1466-187X, Volume 31, Issue 5, 2009, Pages 390 – 396.
Full description of competencies: klik
Vignettes to illustrate 4 teacher roles: klik

2. Een raamplan voor de docentcompetenties binnen het medisch opleidingscontinuum W. M. Molenaar; A. Zanting; P. van Beukelen; W. de Grave; J. A. Baane; J. A. Bustraan; R. Engbers; Th. E. Fick; J. C. G. Jacobs; J. M. Vervoorn TMO. 2009; 28(5):201-211.
Beschrijving van de competenties en 4 docentvignetten ter illustratie