Diversiteit

 

Hoe bereid je toekomstige artsen voor op de diverse praktijk? En hoe ga je om met diversiteit in de studentengroep?
De werkgroep diversiteit heeft als doelstelling tot een uitwisseling te komen van gedachten, ideeën en ervaringen op het gebied van multiculturaliteit en diversiteit in de geneeskunde(opleiding). De werkgroep is een kennisplatform voor diversiteit.
Hiervoor komen docenten of mensen die anderszins betrokken zijn bij verschillende geneeskundige opleidingen in Nederland bijeen. De bedoeling van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van ervaringen en onderwijs, en het bespreken van eventuele oplossingen voor knelpunten. Dit opdat binnen geneeskunde(opleidingen) optimaal aandacht wordt besteed aan de toenemende diversiteit in onze samenleving.

Voorzitter en kernleden werkgroep
Renée Bakker (UMCG)
Naomi Ehrlich (VUmc)
Kristin Hendrickx (Universiteit Antwerpen)
Jennie van Huizen (UMCG)
Maaike Muntinga (VUmc)
Emma Paternotte
Annemarie Pinkse (LUMC)
Veronica Selleger (VUmc)
Jeanine Suurmond (AMC/UvA)
Conny Seeleman (UMCU, voorzitter)
Maaike Kok (UMCU, voorzitter)

Bijeenkomsten
De werkgroep komt sinds januari 2004 ongeveer 2 à 3 keer per jaar een middag (gedurende ca. 2,5 uur) in Utrecht bij elkaar. Binnen deze bijeenkomsten bespreken we een thema m.b.t. diversiteit. In een open discussie bestaat vervolgens gelegenheid ervaringen uit te wisselen en van gedachten te wisselen. Iedere bijeenkomst biedt ook de mogelijkheid actuele knelpunten of problemen in te brengen.

Volgende bijeenkomsten
Open bijeenkomst met als thema ‘Zorg voor vluchtelingen’ (18 januari 2017, UMC Utrecht).
Verschillende sprekers zullen in het eerste, plenaire deel, presentaties geven over de gezondheid en zorg voor vluchtelingen in Nederland. In het tweede deel van de bijeenkomst bieden we de aanwezigen gelegenheid om in een ‘meet&greet’-achtige setting verschillende betrokkenen te ontmoeten om zo hun eigen vragen over dit thema te kunnen stellen.
We eindigen de bijeenkomst met een gesprek over hoe we de thema’s van deze middag in het medisch onderwijs aan de orde kunnen laten komen. Hoe kunnen wij onze geneeskunde studenten voorbereiden om goede zorg aan vluchtelingen te geven? Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via werkgroepen@nvmo.nl

Deelnemers
Onze adreslijst bestaat uit ongeveer 65 in het onderwerp geïnteresseerde collega’s, vooral docenten (psychologen, artsen en onderwijskundigen), die allen betrokken zijn bij de opleiding geneeskunde of aanverwante opleidingen in Nederland of Vlaanderen. De opkomst per bijeenkomst varieert tussen ca. 8 en 15 personen per bijeenkomst.

Selectie van onderwerpen in de laatste bijeenkomsten
‘Internationalisering en culturele competenties: wat zijn de raakvlakken en hoe kunnen ze elkaar versterken?’
In deze bijeenkomst hebben we met Hilde de Leeuw (international officer van de geneeskundeopleiding in het UMC Utrecht) gediscussieerd over dit onderwerp.

Workshop op het NVMO-congres met als thema ‘Gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid'.
In deze workshop hebben we de deelnemers kennis laten maken met verschillende onderwijsvormen over communicatie met laaggeletterde patiënten.

Aanmelden en informatie
Deelname staat in beginsel open voor collega’s in Nederland en Vlaanderen die geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij verschillende thema’s rondom multiculturaliteit en diversiteit in de geneeskundeopleiding.

Contact
Maaike Kok (m.kok-5@umcutrecht.nl) en/of Conny Seeleman (m.c.seeleman@umcutrecht.nl), voorzitters werkgroep Diversiteit.