Diversiteit

Hoe bereid je toekomstige artsen voor op de diverse praktijk? En hoe ga je om met diversiteit in de studentengroep?
De werkgroep diversiteit heeft als doel gedachten, onderwijs en ervaringen uit te wisselen over multiculturaliteit en diversiteit in de geneeskunde(opleiding).De werkgroep is een kennisplatform voor diversiteit. Docenten en andere betrokkenen bij verschillende geneeskunde opleidingen in Nederland en Vlaanderen komen hiervoor enkele keren per jaar bijeen.

Deelnemers
Onze adreslijst bestaat uit ongeveer 65 in het onderwerp geïnteresseerde collega’s, vooral docenten (psychologen, artsen en onderwijskundigen), die allen betrokken zijn bij de opleiding geneeskunde of aanverwante opleidingen in Nederland of Vlaanderen.

Bijeenkomsten
De werkgroep komt sinds januari 2004 ongeveer 2 à 3 keer per jaar een middag (gedurende ca. 2,5 uur) in Utrecht bij elkaar. Binnen deze bijeenkomsten bespreken we een thema m.b.t. diversiteit. In een open discussie wisselen we gedachten en ervaringen uit. Iedere bijeenkomst biedt ook de mogelijkheid actuele knelpunten of eigen projecten op het gebied van diversiteit in te brengen.

Selectie van onderwerpen in de laatste bijeenkomsten
‘Zorg voor vluchtelingen’:
In deze bijeenkomst hebben verschillende sprekers over de gezondheid en zorg voor vluchtelingen in Nederland gesproken. In het tweede deel van de bijeenkomst waren de aanwezigen in de gelegenheid om in een ‘meet&greet’-achtige setting verschillende betrokkenen te ontmoeten om zo hun eigen vragen over dit thema te kunnen stellen.
We eindigden de bijeenkomst met een gesprek over hoe we de thema’s van deze middag in het medisch onderwijs aan de orde kunnen laten komen. Hoe kunnen wij onze geneeskunde studenten voorbereiden om goede zorg aan vluchtelingen te geven?

Workshop op het NVMO-congres met als thema ‘slecht nieuws in een interculturele context‘:

Verschillende perspectieven (juridisch, religieus, cultureel) op het voeren van een slecht nieuws gesprek zijn aan de orde gekomen. Daarna hebben we gediscussieerd over hoe we dit in het onderwijs aan geneeskundestudenten aan de orde kunnen laten komen.

‘Internationalisering en culturele competenties: wat zijn de raakvlakken en hoe kunnen ze elkaar versterken?’
In deze bijeenkomst hebben we met Hilde de Leeuw (international officer van de geneeskundeopleiding in het UMC Utrecht) gediscussieerd over dit onderwerp.

Workshop op het NVMO-congres met als thema ‘Gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid'.
In deze workshop hebben we de deelnemers kennis laten maken met verschillende onderwijsvormen over communicatie met laaggeletterde patiënten.

Aanmelden en informatie
Deelname staat in beginsel open voor collega’s in Nederland en Vlaanderen die geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij verschillende thema’s rondom multiculturaliteit en diversiteit in de geneeskundeopleiding.

Contact
Maaike Kok (m.kok-5@umcutrecht.nl) en/of Conny Seeleman (m.c.seeleman@umcutrecht.nl), voorzitters werkgroep Diversiteit.

Activiteiten

18 september 2018 / Worksop AMC-huisartsopleiding: expertisegroep diversiteit - hoe kunnen we aios begeleiden naar een meer cultuur-sensitieve attitude?