Diversiteit

Hoe bereid je toekomstige artsen voor op de diverse praktijk? En hoe ga je om met diversiteit in de studentengroep?
De werkgroep diversiteit heeft als doel gedachten, onderwijs en ervaringen uit te wisselen over multiculturaliteit en diversiteit in de geneeskunde(opleiding).De werkgroep is een kennisplatform voor diversiteit. Docenten en andere betrokkenen bij verschillende geneeskunde opleidingen in Nederland en Vlaanderen komen hiervoor enkele keren per jaar bijeen.

Deelnemers
Onze adreslijst bestaat uit ongeveer 65 in het onderwerp geïnteresseerde collega’s, vooral docenten (psychologen, artsen en onderwijskundigen), die allen betrokken zijn bij de opleiding geneeskunde of aanverwante opleidingen in Nederland of Vlaanderen.

Bijeenkomsten
De werkgroep komt sinds januari 2004 ongeveer 2 à 3 keer per jaar een middag (gedurende ca. 2,5 uur) in Utrecht bij elkaar. Binnen deze bijeenkomsten bespreken we een thema m.b.t. diversiteit. In een open discussie wisselen we gedachten en ervaringen uit. Iedere bijeenkomst biedt ook de mogelijkheid actuele knelpunten of eigen projecten op het gebied van diversiteit in te brengen.

Selectie van onderwerpen in de laatste bijeenkomsten
‘Zorg voor vluchtelingen’:
In deze bijeenkomst hebben verschillende sprekers over de gezondheid en zorg voor vluchtelingen in Nederland gesproken. In het tweede deel van de bijeenkomst waren de aanwezigen in de gelegenheid om in een ‘meet&greet’-achtige setting verschillende betrokkenen te ontmoeten om zo hun eigen vragen over dit thema te kunnen stellen.
We eindigden de bijeenkomst met een gesprek over hoe we de thema’s van deze middag in het medisch onderwijs aan de orde kunnen laten komen. Hoe kunnen wij onze geneeskunde studenten voorbereiden om goede zorg aan vluchtelingen te geven?

Workshop op het NVMO-congres met als thema ‘slecht nieuws in een interculturele context‘:

Verschillende perspectieven (juridisch, religieus, cultureel) op het voeren van een slecht nieuws gesprek zijn aan de orde gekomen. Daarna hebben we gediscussieerd over hoe we dit in het onderwijs aan geneeskundestudenten aan de orde kunnen laten komen.

‘Internationalisering en culturele competenties: wat zijn de raakvlakken en hoe kunnen ze elkaar versterken?’
In deze bijeenkomst hebben we met Hilde de Leeuw (international officer van de geneeskundeopleiding in het UMC Utrecht) gediscussieerd over dit onderwerp.

Workshop op het NVMO-congres met als thema ‘Gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid'.
In deze workshop hebben we de deelnemers kennis laten maken met verschillende onderwijsvormen over communicatie met laaggeletterde patiënten.

Aanmelden en informatie
Deelname staat in beginsel open voor collega’s in Nederland en Vlaanderen die geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij verschillende thema’s rondom multiculturaliteit en diversiteit in de geneeskundeopleiding.

Contact
Maaike Kok (m.kok-5@umcutrecht.nl) en/of Conny Seeleman (m.c.seeleman@umcutrecht.nl), voorzitters werkgroep Diversiteit.

Activiteiten

De volgende bijeenkomst van de NVMO-werkgroep Diversiteit is op 18 april a.s. van 13:30 tot 16:30 uur in het UMC Utrecht. Het thema van deze bijeenkomst is Bias-training. Zet deze datum vast in je agenda!

Bias kan worden gedefinieerd als (vaak impliciete) aannames of associaties ten aanzien van een persoon gebaseerd op karakteristieken als etniciteit, leeftijd, geslacht etc. Deze associaties ontwikkel je gedurende je leven doordat je wordt blootgesteld aan allerlei directe en indirecte boodschappen, bijvoorbeeld in de media. Bias en stereotypen kunnen je handelen, begrip of beslissingen onbewust beïnvloeden en uiteindelijk leiden tot ongelijkheden (bijvoorbeeld in de zorg of in het onderwijs).

Binnen het UMC Utrecht wordt hard gewerkt om biastrainingen voor docenten en voor studenten te ontwikkelen. We kunnen ons voorstellen dat Utrecht niet de enige faculteit is die aandacht aan dit onderwerp besteedt in het onderwijs. Maar hoe doe je dat op een goede manier? Tijdens deze bijeenkomst willen we graag onderlinge ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren met bestaand onderwijs.

Bij deze een oproep: wie wil iets van zijn/haar eigen bias-onderwijs delen? Het gaat er niet om dat we de hele training met elkaar doorlopen, maar wij zijn vooral benieuwd naar oefeningen, filmpjes, werkvormen die je inzet om deelnemers bewust te maken van eigen bias, het effect van bias etc. Het kan een voorbeeld van een good-practice zijn, het mag gaan om onderwijs in ontwikkeling, of misschien juist onderwijs dat niet goed heeft gewerkt.

Laat het aan ons (Maaike Kok: M.Kok-5@umcutrecht.nl; Conny Seeleman: M.C.Seeleman@umcutrecht.nl) weten als je iets wilt inbrengen over je eigen onderwijs. Wij maken daar dan een mooi programma van.

Ben je van plan naar de bijeenkomst te komen (met of zonder bijdrage) geef het dan door aan Manon Drieshen: werkgroepen@nvmo.nl