Werkgroep Digitaal leren en innoverenDoel
De NVMO werkgroep Digitaal leren en innoveren (voorheen de NVMO werkgroep e-learning) faciliteert en bevordert community vorming, visievorming, kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en inspiratie rondom digitaal leren en innoveren voor onderwijs in het gezondheidszorgdomein. Dat betreft zowel de geneeskunde opleiding als biomedische wetenschappen, onderwijs op het terrein van verpleegkunde, paramedische beroepen en bij- en nascholing van gezondheidzorgprofessionals. Tevens is de werkgroep beschikbaar als adviesorgaan voor NVMO-leden, andere NVMO werkgroepen en het NVMO bestuur. De werkgroep bestaat sinds 1992.

Structuur
De NVMO werkgroep bestaat uit ongeveer 50 leden vanuit alle 9 UMC’s, waarvan 3 leden het kernteam vormen. Het kernteam is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan en het (gedelegeerd) organiseren van de activiteiten van de werkgroep zoals de themamiddagen, netwerkbijeenkomsten, symposia of studiereis. Daartoe bevraagt het kernteam haar leden, benadert zij actief experts uit haar leden of hun netwerk (of daarbuiten) en faciliteert zij de organisatie van de bijeenkomsten en andere activiteiten.

Het kernteam bestaat uit
Voorzitter: mw. dr. M. Dankbaar (Erasmus MC): m.dankbaar@erasmusmc.nl  
Secretaris: mw. dr. E.W. Easton (UMC Utrecht):  e.w.easton@umcutrecht.nl
Algemeen lid: mw. dr. E. te Pas (AMC-UvA): e.tepas@amc.uva.nl


Bijeenkomsten
De werkgroep komt 5 keer per jaar bij elkaar, meestal op één van de aangesloten instituten. 's Morgens wordt er kort vergaderd en worden ervaringen uitgewisseld (o.a. elkaar informeren over projecten in ontwikkeling, vragen te stellen). 's Middags vinden er presentaties, minisymposia, plaats over relevante onderwerpen of wordt een werkbezoek afgelegd. Deze zijn doorgaans toegankelijk voor alle leden.

Bijeenkomsten 2019

23 januari

Gaming en serious games in het (medisch) onderwijs (Groningen, UMCG)

21 maart

Video en kennisclips (Rotterdam, ErasmusMC)

17 mei

Open source en open onderwijs (Amsterdam, AMC)

23 september 

Online onderwijs en online samenwerken (Maastricht, Maastricht University)

26 november

Blended learning en ontwerpmodellen (Utrecht, UMC Utrecht)


Congresbijdragen

De werkgroepleden zijn actief in het presenteren van nieuwe toepassingen, ervaringen en onderzoeksresultaten op congressen, zowel nationaal als internationaal.