Communicatie onderwijs

De NVMO werkgroep communicatie onderwijs is in 2005 opgericht. Het doel van deze werkgroep is het uitwisselen van ideeën, informatie en best-practices  m.b.t. communicatieonderwijs zowel in het basiscurriculum geneeskunde als binnen de medische vervolgopleidingen. De werkgroep heeft als kernleden (maximaal) twee ‘sleutelfiguren’ op het gebied van onderwijs in communicatie en consultvoering van ieder van de acht medische faculteiten in Nederland. 
De werkgroep wil aan alle NVMO leden die in communicatieonderwijs en onderzoek geïnteresseerd zijn een forum bieden voor uitwisseling van alle ontwikkelingen op dit gebied. Met dit doel organiseren wij twee tot drie open bijeenkomsten per jaar waarvan er één tijdens het NVMO congres zal plaatsvinden. ook Vlaanderen en de vervolgopleidingen en (para)  medische opleidingen doen mee naar gelang er behoefte aan is.

De kernleden

Valerie van den Eertwegh, Skillslab, Maastricht University (contactpersoon)

Ellemieke Rasenberg, UMC St Radboud, Nijmegen (contactpersoon)

Ietske Siemann, UMC St Radboud, Nijmegen (contactpersoon)

A. van t Spijker, Erasmus MC Rotterdam

Marcel Fabriek, AMC, Amsterdam

Lucien Ong, AMC, Amsterdam Frans

Grosfeld, UMC Utrecht

Arlette de Voogd, UDLUMC, Leiden

Frank van Es, UMCG, Groningen

Henry Stuger, UMCG, Groningen

Bregje Sweep, UTwente

Jose van de Kreeke, Amsterdam VUmc

Naomi Ehrlich, Amsterdam VUmc

 

Doel en inhoud van de werkgroep Communicatie Onderwijs

Ontwikkelen en uitwisselen van expertise in communicatie onderwijs in zowel de geneeskundige basiscurricula als vervolgopleidingen. Meer specifiek met betrekking tot:

- Vorm en inhoud van het onderwijs.

- Inbedding en integratie binnen de opleiding.

- Organisatie en toetsing.

- Oplossingen voor praktische problemen.

 Open bijeenkomsten
• Naast de activiteiten van de kernleden zal de werkgroep twee open bijeenkomsten per jaar verzorgen over onderwijs of onderzoek van onderwerpen betreffende communicatie.
• De onderwerpen voor de bijeenkomsten kunnen door alle NVMO leden worden ingebracht en zullen dan door die leden samen met een of meer kernleden van de werkgroep communicatieonderwijs worden voorbereid.
• Voor  open bijeenkomsten wordt een aparte mailing aan alle NVMO leden gestuurd.

Thema’s
De thema’s voor 2011 en 2012 zijn tijdens een open bijeenkomst op 21 maart 2011 vastgesteld. Hiervoor werden presentaties geclusterd. De link naar dia met de 4 clusters en de presentaties vindt u hieronder.

NVMO Congres 2010
Tijdens het NVMO Congres 2010 is door de werkgroep een symposium gehouden waarin nieuwe interessante ontwikkelingen op het gebied van communicatie konden worden gepresenteerd en besproken. U kunt de presentaties hieronder terugvinden.

- Begeleide intervisie in de opleiding tot medisch specialist - VUmc
- Bewustwording bloeddonors over risicovol gedrag - Sanquin
- Onderwijs in medische consultvoering, een gecombineerde aanpak - UMC Groningen
- Discipline overstijgende communicatietrainingen voor de vervolgopleiding - Universiteit Maastricht
- Communicatie met ouderen, een extra uitdaging in de communicatie - UMC St. Radboud
- Confrontatie met ziekte en dood - UMC Utrecht
- Slechtnieuwsgesprekken in nieuwe vorm - Erasmus MC

NVMO Congres 2011
Tijdens het NVMO Congres 2011 is door de werkgroep als eerste onderwerp uit de inventarisatie op 21 maart 2011 een gehouden met als titel ‘Kan communicatieonderwijs doelmatiger worden ingericht door studenten meer dan nu onderwijs-op-maat te bieden?’

Presentaties open bijeenkomsten 21 maart 2011
- Clusters voor open bijeenkomsten
- Begeleide intervisie in de opleiding tot medisch specialist
- Curriculum ontwikkeling artspatiënt communicatie Huisartsopleidingen
- Therapietrouw
- Opleiding Technische Geneeskunde
- Beoordeling en feedback door supervisoren van de communicatieve competentie van aios
- Onderwijs op maat: Vrijwillige extra communicatietraining
- Transfer van communicatietrainingen in de vervolgopleiding

NVMO Congres 2012
Tijdens het NVMO Congres 2012 zal tijdens een workshop het volgende thema aan de orde komen: Effectiviteit en transfer van communicatievaardigheden van training naar dagelijkse praktijk.

Bijeenkomst maandag 13 mei 2013

Powerpoints van de sprekers op de Open Bijeenkomst van de werkgroep in Utrecht op maandag 13 mei 2013:
- Lydia Blom
- Blynk
- Sylvia Eggermont
- Robert Hulsman
- Liesbeth van der Jagt
- Evelyn van Weel-Baumgarten
- Jan Wouda