Communicatie onderwijs

 

De NVMO werkgroep communicatie onderwijs is in 2005 opgericht als besloten werkgroep. Het doel van deze werkgroep is het uitwisselen van ideeën over (organisatie van) het communicatieonderwijs in het basiscurriculum geneeskunde en het vinden van oplossingen voor praktische problemen vanwege de toename in aantallen studenten. De werkgroep heeft als kernleden (maximaal) twee ‘sleutelfiguren’ op het gebied van onderwijs in communicatie en consultvoering uit het basiscurriculum geneeskunde van de acht medische faculteiten in Nederland.
Inmiddels heeft de werkgroep op veler verzoek zijn structuur gewijzigd. In deze nieuwe structuur wil de werkgroep aan NVMO leden die in communicatieonderwijs en onderzoek geïnteresseerd zijn een forum bieden voor uitwisseling van alle ontwikkelingen op dit gebied. Met dit doel zullen wij vanaf 2011 twee tot drie open bijeenkomsten per jaar organiseren waarvan er één tijdens het NVMO congres zal plaatsvinden. 

De kernleden
Dr. Jan van Dalen, (voorzitter en contactpersoon) Skillslab, Maastricht University
Drs. Esther Meijer-van den Bergh, UMC St Radboud, Nijmegen
Dr. Evelyn van Weel-Baumgarten, UMC St Radboud, Nijmegen
Dr. Benno Bonke, Erasmus MC Rotterdam
Dr. Anne de la Croix, Erasmus MC Rotterdam
Drs. Jose van de Kreeke, Amsterdam VUmc
Drs. Marcel Fabriek, AMC, Amsterdam
Drs. Femke Jongen-Hermus, UMC Utrecht
Dr. Frans Grosfeld, UMC Utrecht
Drs. Arlette de Voogd, UDLUMC, Leiden
Drs. Valerie van den Eertwegh, Skillslab, Maastricht University
Drs. Frank van Es, UMCG, Groningen
Drs. Harry Stuger, UMCG, Groningen

De werkgroep Communicatie Onderwijs heeft de volgende doelen geformuleerd

• Ontwikkelen en uitwisselen van expertise op het gebied van zowel vorm als inhoud van het onderwijs in communicatie en consultvoering in de basiscurricula van de opleiding medische wetenschappen en de toetsing daarvan;
• Ontwikkelen en uitwisselen van expertise t.b.v. het goed inbedden van dit type onderwijs in de geneeskund(ig)e (vervolg) opleidingen;
• Ontwikkelen en uitwisselen van ideeën over organisatie van het onderwijs in communicatie en consultvoering en het vinden van oplossingen voor praktische problemen (o.a. vanwege grote studentaantallen).

 Voorgenomen activiteiten in het komende jaar
• Naast de activiteiten van de kernleden zal de werkgroep twee open bijeenkomsten per jaar verzorgen over onderwijs of onderzoek van communicatie.
• Het betreft niet langer uitsluitend onderwijs in het basiscurriculum geneeskunde in Nederland, maar ook Vlaanderen en de vervolgopleidingen en (para)  medische opleidingen doen mee naar gelang er behoefte aan is.
• De onderwerpen voor de bijeenkomsten kunnen door alle NVMO leden worden ingebracht en zullen dan door die leden samen met een of meer kernleden van de werkgroep communicatieonderwijs worden voorbereid.
• Voor  open bijeenkomsten wordt een aparte mailing aan alle NVMO leden gestuurd.
• De bijeenkomsten zullen als het enigszins mogelijk is in Utrecht plaatsvinden.
• Wij vragen u zich voor bijeenkomsten in te schrijven die met vermelding van plaats en locatie via een mailing aan alle NVMO-leden worden bekend gemaakt.

Thema’s
De thema’s voor 2011 en 2012 zijn tijdens een open bijeenkomst op 21 maart 2011 vastgesteld. Hiervoor werden presentaties geclusterd. De link naar dia met de 4 clusters en de presentaties vindt u hieronder.

NVMO Congres 2010
Tijdens het NVMO Congres 2010 is door de werkgroep een symposium gehouden waarin nieuwe interessante ontwikkelingen op het gebied van communicatie konden worden gepresenteerd en besproken. U kunt de presentaties hieronder terugvinden.

- Begeleide intervisie in de opleiding tot medisch specialist - VUmc
- Bewustwording bloeddonors over risicovol gedrag - Sanquin
- Onderwijs in medische consultvoering, een gecombineerde aanpak - UMC Groningen
- Discipline overstijgende communicatietrainingen voor de vervolgopleiding - Universiteit Maastricht
- Communicatie met ouderen, een extra uitdaging in de communicatie - UMC St. Radboud
- Confrontatie met ziekte en dood - UMC Utrecht
- Slechtnieuwsgesprekken in nieuwe vorm - Erasmus MC

NVMO Congres 2011
Tijdens het NVMO Congres 2011 is door de werkgroep als eerste onderwerp uit de inventarisatie op 21 maart 2011 een gehouden met als titel ‘Kan communicatieonderwijs doelmatiger worden ingericht door studenten meer dan nu onderwijs-op-maat te bieden?’

Presentaties open bijeenkomsten 21 maart 2011
- Clusters voor open bijeenkomsten
- Begeleide intervisie in de opleiding tot medisch specialist
- Curriculum ontwikkeling artspatiënt communicatie Huisartsopleidingen
- Therapietrouw
- Opleiding Technische Geneeskunde
- Beoordeling en feedback door supervisoren van de communicatieve competentie van aios
- Onderwijs op maat: Vrijwillige extra communicatietraining
- Transfer van communicatietrainingen in de vervolgopleiding

NVMO Congres 2012
Tijdens het NVMO Congres 2012 zal tijdens een workshop het volgende thema aan de orde komen: Effectiviteit en transfer van communicatievaardigheden van training naar dagelijkse praktijk.

Bijeenkomst maandag 13 mei 2013

Powerpoints van de sprekers op de Open Bijeenkomst van de werkgroep in Utrecht op maandag 13 mei 2013:
- Lydia Blom
- Blynk
- Sylvia Eggermont
- Robert Hulsman
- Liesbeth van der Jagt
- Evelyn van Weel-Baumgarten
- Jan Wouda