De NVMO kent binnen de vereniging verschillende werkgroepen. De werkgroepen staan open voor de leden van de vereniging. Op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2009 is een stuk aangenomen dat de voorwaarden voor subsidiëring van werkgroepen en mogelijke commerciële belangen van leden beschrijft.


Momenteel zijn er 21 werkgroepen

Communicatie onderwijs

Diversiteit

E-learning

Experts2Meet

Faculty Development

Internationalisering

InterProfessionele Educatie

Klinische Vaardigheden

Kwaliteitszorg

Medische vervolgopleidingen

Onderzoek van onderwijs

Patientparticipatie

Praktijk van het medisch onderwijs

Professioneel gedrag

Selectie

Simulatie en gestandaardiseerde patiënten

Skills en simulatietechnieken

Team Based Learning

Toetsing

Welbevinden van (toekomstige) zorgprofessionals

Wetenschappelijke vorming