De NVMO kent binnen de vereniging verschillende werkgroepen. De werkgroepen staan open voor de leden van de vereniging. Op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2009 is een stuk aangenomen dat de voorwaarden voor subsidiëring van werkgroepen en mogelijke commerciële belangen van leden beschrijft.


Momenteel zijn er 22 werkgroepen

Communicatie onderwijs

Digitaal leren & innoveren

Diversiteit

Docentprofessionalisering

Experts2Meet

Faculty Development

Internationalisering

InterProfessionele Educatie

Klinische Vaardigheden

Kwaliteitszorg

Medische vervolgopleidingen

Onderzoek van onderwijs

Patiëntparticipatie

Praktijk van het medisch onderwijs

Professioneel gedrag

Selectie

Simulatie en gestandaardiseerde patiënten

Skills en simulatietechnieken

Team Based Learning

Toetsing

Welbevinden van (toekomstige) zorgprofessionals

Wetenschappelijke vorming

Zij-instroom