Bijeenkomsten


Promovendidag 2019: The Golden Circle

Op vrijdag 12 april 2019 in Utrecht is het weer tijd voor de jaarlijkse NVMO promovendidag, de 14e, HET evenement voor en door medisch onderwijs promovendi! Na de succesvolle preconferences van de afgelopen jaren, organiseren we dit jaar op donderdagmiddag 11 april de preconference workshop: In the lead! Hoe manage ik mijn promotieteam?

Het thema van de promovendidag is The Golden Circle: What, How and Why gebaseerd op Simon Sinek. Vaak vertellen we als onderzoekers eerst wat we onderzoeken en hoe we dit doen, maar de waarom spreekt het publiek (lezers, collega’s reviewers) direct aan. De wat, hoe en waarom van onderzoek doen staat op de promovendidag centraal. Wat mogen jullie van de promovendidag verwachten:

  • De KEYNOTE wordt dit jaar verzorgd door niemand minder dan dr. David Cook getiteld: ‘Quality of Health Professions Education Research’
  • Ook dit jaar hebben we een groot aantal WORKSHOPS variërend van kwalitatieve onderzoeksmethoden en transferable skills tot elevator pitches en netwerken
  • Promovendi krijgen de mogelijkheid hun eigen werk te presenteren of een dilemma voor te leggen aan publiek


Tijdens de promovendidag wordt de Marijke Sterman-prijs uitgereikt aan een promovendus die: (1) Naast het eigen promotieonderzoek betrokken bij de maatschappij in een bredere sociale context; (2) Altruïstisch en staat klaar voor collega’s in het medisch onderwijs; en/of (3) Binnen en buiten het promotieonderzoek een belangrijke verbindende schakel tussen mensen.

Ben jij (co)-promotor of promovendi en ken jij een promovendus die in aanmerking komt voor deze prijs? Nomineer degene door kort te beschrijven waarom juist die collega de prijs verdient. Mail dit naar de commissie vóór 1 maart 2019 (nvmopromovendidag@gmail.com).  

************************************************************************************************************************

LET OP! Wanneer je je hebt aangemeld verwachten wij en de andere promovendi dat je komt of tijdig afmeldt. Zo krijgen mensen op een eventuele reservelijst ook de kans om te komen. Heb je een abstract ingediend, maar moet je helaas afzeggen, dan willen we je vragen om zelf een vervanger te zoeken voor je presentatie.

************************************************************************************************************************

Schrijf je vóór uiterlijk 22 februari 2019 in via deze link:

https://www.formdesk.com/nvmo/promovendidag2019

Verdere praktische informatie staat in de uitnodigingsmail. Heb je deze niet ontvangen? Mail dan naar nvmopromovendidag@gmail.com. We zorgen dat je alle informatie ontvangt.

Graag tot ziens op 11 en/of 12 april!
Iris Jansen, Margot Weggemans, Jolien Pieters, Lubberta de Jong en Marjolein Versteeg

P.S. De (co)promotoren zijn ook van harte welkom en daarom willen we je vragen deze dag ook bij hen onder de aandacht te brengen; ook zij dienen zich in te schrijven via hetzelfde inschrijvingsformulier! Ook kan het zijn dat we niet van alle promovendi een mailadres hebben, stuur het dus ook vooral door aan je mede-promovendi.


 

De 13e Promovendidag vond plaats op 20 april 2018

Op vrijdag 20 april 2018 vond de 13e editie van de jaarlijkse NVMO-promovendidag plaats, met maar liefst 84 deelnemers verdeeld over alle medische faculteiten (en een deelnemer uit België). Prachtig om te zien hoe het aantal promovendi op het gebied van medisch onderwijs blijft groeien, en het netwerk zich blijft uitbreiden!

Op donderdag 19 april verzorgde Debbie Jaarsma tijdens de preconference workshop een interactief leergesprek over het redactieproces van wetenschappelijke artikelen. Ondanks het warme weer en de volle zaal werd er volop gediscussieerd en uitgewisseld over alles waar je tegenaan loopt bij het geaccepteerd krijgen van je paper. De avond werd gezellig afgesloten met een borrel en een diner in de binnenstad van Utrecht.

De promovendidag werd geopend door Nynke van Dijk, waarna de deelnemers hadden ingeschreven op één van de drie aansprekende workshops van Jaap Tulleken (Storytelling), Esther Helmich (Kwalitatieve data-analyse), en Diana Dolmans en Anique Atherley (Literature reviews).

Na de lunch buiten in het zonnetje, werd gestart met de eerste ronde van bespreken van eigen onderzoek. Er was ruimte om allerlei zaken rondom het eigen onderzoek te delen, te bespreken, en om dilemma’s voor te leggen aan anderen. Onderzoekers waren gestimuleerd om hun onderzoek te delen, ongeacht de fase van hun onderzoek.

Parallel vond in de collegezaal de proefpromotie van Sander Alken plaats, voorgezeten door plaatsvervangend rector Pim Assendelft. Het leverde door de goed voorbereide oppositie en de tips uit het publiek veel goede inzichten op richting de Grote Dag.

Na een korte pauze met een ijsje in de zon, begon de tweede ronde van bespreken van eigen onderzoek. Daarna werd de jaarlijkse foto gemaakt, vanwege het weer dit keer ook buiten, en niet op de trap.

Dit jaar werd de afsluitende borrel omgetoverd tot een dynamische meet-up onder leiding van Rob Reuzel, die de deelnemers in wisselende samenstellingen groepen liet vormen op basis van o.a. communicatiestijl en drankvoorkeur. Dat bevorderde laagdrempelig het netwerken, en vormde een geslaagde introductie de uitreiking van de Marijke Stermanprijs, een aanmoediging voor betrokkenheid bij de maatschappij en anderen, in een bredere sociale context. De eerste editie van de Marijke Stermanprijs werd door Lokke Gennissen uitgereikt aan Margot Weggemans, vanwege haar betrokken en bevlogen inzet voor de positie van medepromovendi, en haar lobby voor scholingsmogelijkheden en een gereguleerde onderzoeksopleiding.

 

De borrel werd ter afsluiting buiten voortgezet, gefaciliteerd door de studievereniging van diergeneeskunde. Wij kijken terug op een zeer leerzame en geslaagde 13e editie van de promovendidag. Dank aan alle enthousiaste promovendi, copromotoren en promotoren voor het bijdragen aan deze inspirerende dag.

Namens de Organisatie van de NVMO promovendidag 2018,
Lokke Gennissen, Chantal Duijn, Tamara van Woezik, Jessica van der Aa, Marijke Sterman en Rik Engbers


De 12e Promovendidag vond plaats op 12 mei 2017

We kijken terug op een mooie inspirerende promovendidag. Na een geslaagde preconference van Bianca Kramer en Esther de Groot, zijn we heel smakelijk en gezellig gaan eten. De volgende dag begonnen we na een warm welkom door Fedde Scheele met de workshopsessies. Met een zeer gevarieerd aanbod was er voor ieder wat wils.Dit jaar was er volop tijd voor het bespreken van het eigen werk aan elkaar, na uiteraard een gezellige lunch en het traditionele fotomomentje. Tijdens deze sessies werd er vooral veel samen gedacht over dilemma’s of problemen die geïntroduceerd werden door de promovendi, werden ideeën gedeeld, en soms juist successen besproken. Ook heeft één promovendus proef mogen draaien voor zijn promotie. Aan het einde van de dag werden we onder leiding van Salmaan Sana goed aan het denken gezet. Schijnbaar makkelijke vragen, bleken in de praktijk toch niet zo eenvoudig. Andere vragen riepen duidelijk emoties op en deden de temperatuur in de ruimte een aantal graden stijgen.  Tussen de vragen door hielp Salmaan ons het verband te zien tussen deze vragen en het starten van verandering. Wij zijn benieuwd naar welke veranderingen jullie zullen vieren volgend jaar.

Uiteraard sloten we de dag af met een  borrel. Dit jaar voor het eerst heel gezellig bij de studievereniging van diergeneeskunde. Wij kijken terug op een zeer geslaagde 12e editie van de promovendidag. Dank aan alle enthousiaste promovendi, copromotoren en promotoren voor het bijdragen aan deze inspirerende dag.

Namens de Organisatie van de NVMO promovendidag 2017,
Karsten van Loon, Milou Silkens, Chantal Duijn, Mayke Vereijken, Marijke Sterman en Lokke Gennissen

11e Promovendidag 29 april 2016

Op 29 april 2016 heeft de eerste internationale NVMO promovendidag plaatsgevonden. Naast de Nederlandse promovendi zullen er deelnemers zijn uit Duitsland en Engeland. Traditiegetrouw vond deze bijeenkomst plaats bij de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Met veel plezier kijken we terug op een geslaagde eerste internationale PhD dag, met naast de Nederlandse PhD studenten dit keer ook Duitsland en Engeland vertegenwoordigd.
We trapten de internationale PhD student conference af met een pre-conference over kwalitatief onderzoek van Fijgje de Boer, met hierna een zeer gezellig en zeer smakelijk etentje in een van de werfkelders in Utrecht. De volgende dag begonnen we na een warm welkom door Fedde Scheele met de workshopsessies. Deze sessies waren opnieuw een groot succes, met dit jaar een zeer gevarieerd aanbod aan workshops over kwalitatieve en kwantitatieve analyse, en schrijven.

Na de lunch en natuurlijk het onmisbare traditionele fotomomentje vervolgden we de dag met het presenteren van eigen werk aan elkaar. Tijdens deze sessies werd er vooral veel samen gedacht over dilemma’s of problemen die geïntroduceerd werden door de promovendi, werden ideeën gedeeld, en soms juist successen besproken. Twee promovendi hebben ook al mogen proefdraaien voor hun promotie. Aan het einde van de dag heeft Prof.dr. Jennifer Cleland ons nog meegevoerd in haar presentatie over ‘Considering the use of theory’.

Uiteraard sloten we de dag af met een gezellige borrel.
Wij kijken met veel plezier terug op deze eerste internationale editie van de promovendidag. Dank aan alle promovendi, copromotoren en promotoren voor het bijdragen aan deze inspirerende dag. We hopen dat de volgende edities nóg internationaler zullen worden.

Organisatie van de NVMO Promovendidag 2016:
Lokke Gennissen, Lindsay Bank, Karsten van Loon, Milou Silkens, Tiuri van Rossum, Anouk Wouters en Marijke Sterman


10e Promovendidag 17 april 2015

Op 17 april 2015 vond alweer voor de tiende keer de NVMO promovendidag plaats. Traditiegetrouw werd iedereen weer verwelkomd bij de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht waar een vol programma werd aangeboden. Een plenaire lezing, workshops, proefpromoties, intervisies en uiteraard was er ook veel ruimte voor het bespreken van eigen onderzoek met bijgaande dilemma’s.

 

 

Workshops

Nieuw dit jaar ten opzichte van voorgaande edities was de workshopronde waar, na de opening door Nynke van Dijk, de promovendidag mee werd afgetrapt. Maar liefst drie verschillende workshops werden aangeboden met keuze tussen Sloppy Science, Scientific Storytelling en Hoe schrijf ik een subsidieaanvraag?. Dit gevarieerde aanbod bracht voor ieder wat wils en de positieve evaluatie laat zien dat dit nieuwe onderdeel wellicht een vaste plek moet gaan krijgen op de toekomstige promovendidagen.

Plenaire lezing

In tegenstelling tot voorgaande jaren werd er dit keer niet begonnen, maar afgesloten met een plenaire lezing. Iris Wallenburg deelde haar ervaringen in het observationele onderzoek dat ze tijdens haar eigen promotieonderzoek veelvuldig uitvoerde. Alle uitdagingen die het doen van observaties voor onderzoek met zich meebrengen passeerden de revue.
PowerPoint Iris Wallenburg

Presentaties van eigen onderzoek

Aan het einde van de ochtend en in het begin van de middag kregen de promovendi de kans om met mede promovendi en (co)promotoren van gedachte te wisselen over hun eigen onderzoek. De mogelijkheid om feedback te krijgen van peers blijkt elk jaar weer een waardevolle aanvulling en is voor menig onderzoeker een steuntje in de rug gebleken.

Intervisie

De intervisie bijeenkomst is dit jaar uitgebreid, één voor promovendi en daarnaast een aparte intervisie voor copromotoren. Hiermee kregen zij de mogelijkheid om met collegae dilemma’s te bespreken die alles te maken hebben met het begeleiden van promovendi en de rol die je als copromotor inneemt.

Promotiesimulatie

Simulatie-decaan prof.dr. Dirk Ruiter zat als vanouds de promotiesimulatie voor waarin promovendi die op het punt staan hun verdediging te houden een podium wordt geboden om de officiële gebeurtenis met publiek te oefenen. Marleen Olde Bekkink en Irene Slootweg wisten beiden met verve de kritische vragen van de gelegenheidscorona te weerstaan en werden hiermee perfect klaargestoomd voor het echte werk.

Afsluiting

Het inhoudelijk programma staat uiteraard centraal, maar het belangrijke sociale element van deze dag mag niet vergeten worden. Zowel tijdens de lunch als tijdens de borrel aan het einde is er uitgebreid geïntegreerd en zijn er vele nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden geboren.

We willen alle aanwezigen hartelijk danken voor hun inbreng en hopen iedereen volgend jaar ook weer te mogen verwelkomen!

Wil je deze dag volgend jaar mee organiseren, of heb je tips om de dag een nog groter succes te maken, geef dit dan aan bij Marijke Sterman (secretariaat@nvmo.nl).


9e Promovendidag 11 april 2014

Deze dag heeft inmiddels plaatsgevonden, zoals de afgelopen jaren bij Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.
De PowerPoint van de hoofspreker, professor Jan Illing kunt u hier downloaden.

De gebruikelijke groepsfoto:


 

Verslag


Dit jaar vond deze plaats op 11 april 2014, wederom op de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Het doel van de promovendidag is om promovendi in medisch onderwijs de gelegenheid te bieden eigen onderzoek te presenteren, kennis te maken met andere promovendi en te brainstormen over onderzoek binnen medisch onderwijs. Daarnaast worden struikelblokken en valkuilen besproken tijdens de intervisie.

Ook voor promovendi die bijna klaar zijn met proefschrift, kan deze dag leerzame ervaringen opleveren, bijvoorbeeld tijdens de promotiesimulatie. Daarnaast worden postdocs en promotoren van harte aangemoedigd deze dag bij te wonen, om mee te denken over lopend onderzoek en discussies te leiden.

Plenaire lezing

De plenaire lezing werd dit jaar verzorgd door Professor Jan Illing. Zij is werkzaam als Director of the Centre for Medical Education Research, Director of Research for the School of Medicine, Pharmacy and Health en Co-Director of the Wolfson Research Institute bij Durham University. Prof Illing is opgeleid tot psycholoog en heeft haar onderzoeken de afgelopen jaren vooral gericht op de transitie van medisch studenten naar praktiserend artsen en de transitie van buitenlandse artsen naar artsen werkzaam in de UK. Prof Illing en haar team hebben met hun studies de nationale en lokale politiek kunnen beïnvloeden.

Zij heeft ons meegenomen in de wereld van de reviews. Prof Illing heeft veel ervaring met verschillende methoden van reviews. Ze heeft de verschillen uitgelegd, voor- en nadelen laten zien en welke methode van de review past bij welk soort onderzoeksvragen. Op de website van de NVMO (promovendinetwerk) is haar presentatie terug te vinden.

Presentaties van eigen onderzoek

Aansluitend op de plenaire lezing volgden verschillende parallelle sessies voor en door promovendi.  Onder leiding van de voorzitters hebben promovendi met peers van gedachten kunnen wisselen over hun huidige onderzoek en de dingen waar ze tegenaan lopen. Voor de overige promovendi was het een perfecte gelegenheid om te oefenen met feedback geven en het stellen van kritische vragen.

Intervisie

De intervisie sessie had dit jaar een andere vorm dan gewoonlijk. Ex- en medepromovendi Renée van der Leeuw, Michiel Westerman en Irene Slootweg leidden de sessie (mede namens Tobias Boerboom), die voor de gelegenheid was omgedoopt tot ‘Leerervaringen’ sessie. Doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van ervaringen om zo tot 12 tips te komen voor een succesvol promotietraject.

Plenaire lezing 2

Het succesvol doorlopen van je promotietraject was tevens onderwerp van de tweede plenaire lezing, verzorgd door Arjenne Louter: ‘Promoveren doe je zo’. Ze heeft ons in korte tijd vele facetten van een promotieonderzoek laten zien en uitgelegd welke hulp zij de promovendus kan bieden.

Promotiesimulatie

Zoals vanouds konden promovendi die verwachten komend jaar hun proefschrift te verdedigen, zich tijdens de promotiesimulatie aan de hand van één van hun artikelen voorbereiden op dit moment.

De ceremonie werd met verve voorgezeten door simulatie-decaan prof.dr. Dirk Ruiter. De sessie werd gestart met een “lekenpraatje” om iedereen op de hoogte te stellen van het te bespreken artikel. Hierna stelden enkele collega-promovendi die zich hadden voorbereid op het opponeren uitgebreide, kritische en pittige vragen, die promovenda Ria Jochemsen-Van der Leeuw beantwoordde. Nadien was er nog tijd voor de zaal om vragen te stellen.

Afsluiting

Tijdens de borrel was er gelegenheid om verder kennis te maken met elkaar en ervaringen uit te wisselen. Onder het genot van een hapje en een drankje zijn de laatste nieuwtjes, verschillende congressen, zoals de AMEE, en de dag zelf besproken.

De organisatie van deze promovendidag kijkt met een goed gevoel terug op deze dag. Er waren ongeveer 30 promovendi en 5 postdocs. De aanwezigen waren positief, er zijn leuke en interessante discussies gevoerd en veel visitekaartjes uitgewisseld. Ook de rondleiding bij de diergeneeskunde faculteit en kliniek werden weer erg gewaardeerd. We willen alle aanwezigen danken voor hun inbreng en hopen dat deze dag ook volgend jaar weer goed bezocht zal worden.

Wil je deze dag volgend jaar mee organiseren, of heb je tips om de dag een nog groter succes te maken, geef dit dan aan bij Marijke Sterman (secretariaat@nvmo.nl).

Tot volgend jaar!

 

8e Promovendidag 26 april 2013


Deze dag werd bijgewoond door 34 promovendi en 8 begeleiders. Het verslag volgt later.

De PowerPoint van de hoofdlezing van Erik Driessen van de Universiteit Maastricht over "Grounded Theory" is hier te downloaden.

Zoals gebruikelijk werd een groepsfoto gemaakt:


7de Promovendidag 20 april 2012

VERSLAG

Dit jaar vond deze plaats op 20 april op de inmiddels vertrouwde faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Het doel van de promovendidag is iedereen die betrokken is bij promotieonderzoek in medisch onderwijs samen te brengen. Op deze dag bieden we hen de mogelijkheid ideeën, uitkomsten en breinbrekers met betrekking tot hun onderzoek uit te wisselen. We doen dit door promovendi de kans te geven hun lopende onderzoek te presenteren en door intervisie van gedachten te wisselen over struikelblokken in hun promotietraject. Voor promovendi die bijna klaar zijn, is er ook elk jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan de promotiesimulatie. Daarnaast proberen we elk jaar een inspirerende spreker te vinden om ons wetenschappelijke blikveld te verbreden. Dit jaar sloten we af met een experimentele speeddate.

Plenaire lezing

Dit jaar werd de plenaire lezing verzorgd door Professor Jacqueline Broerse. Zij is werkzaam op het Athena Instituut te Amsterdam dat zich heeft toegelegd op transdisciplinair onderzoek. In de lezing gaf zij uitleg over wat transdisciplinair onderzoek inhoudt, hoe je dat kan uitvoeren en waar je op moet letten. Aan de hand van een aantal voorbeelden legde zij uit wat de meerwaarde van transdisciplinair onderzoek kan zijn. In één voorbeeld werd aan dokters en patiënten gevraagd waar toekomstige brandwondenonderzoeken op gericht moesten zijn. Het patiëntenperspectief bood hierbij een zeer waardevolle aanvulling op het perspectief van de dokter door onderzoek aan te dragen naar de praktische problemen die brandwondpatiënten in hun dagelijkse leven ervaren. Na afloop merkten een aantal promovendi op dat de lezing zeer inspirerend was voor hun onderzoek en hen nieuwe mogelijkheden heeft laten zien.

 

Presentaties van eigen onderzoek

Aansluitend op de plenaire lezing volgden verschillende parallelle sessies voor en door promovendi. Een tweetal van de sessies werd ingevuld met het presenteren van eigen onderzoek. Aan elke presentatie was vooraf een referent toegewezen die de discussie opende; daarna kregen de overige toehoorders de gelegenheid zich in de discussie te mengen. Onderwerpen die hierbij aan bod kwamen waren onder meer: training en assessment van klinische vaardigheden, seminar learning, continue professionele ontwikkeling, de behoefte aan training in leiderschap en de invloed van leiderschap op arbeidssatisfactie en consultvaardigheden in de coschappen.

 

Intervisie

Dit jaar was de intervisie gestructureerd via de ‘quick scan’-methode. Dit is een methode waarmee binnen 20-30 minuten een probleem goed uitgediept kan worden en aan iedereen een actieve bijdrage wordt gevraagd. Twee promovendi brachten een probleem in, die voor hen voldoende uitgediept werden om verder te kunnen. De andere deelnemers vonden het ook een leerzame bijeenkomst en gaven aan de methode erg prettig te vinden.

 

Promotiesimulatie

Zoals vanouds konden promovendi die verwachten komend jaar hun proefschrift te verdedigen, zich tijdens de promotiesimulatie aan de hand van één van hun artikelen voorbereiden op dit moment.

De ceremonie werd met verve voorgezeten door simulatie-decaan prof.dr. Dirk Ruiter. Enkele collega-promovendi die zich hadden voorbereid op het opponeren stelden ruim ingeklede en pittige vragen, die promovendi  Esther de Groot en Jeantine de Feijter snedig beantwoordden. De zaal toonde zich betrokken door, op het daarvoor aangewezen moment, aanvullende vragen te stellen.

 

Speeddaten

Nieuw dit jaar was het wetenschappelijk speeddaten aan het einde van dag voorafgaand aan de borrel. Het speeddaten had als doel om vooral voor de nieuwe promovendi het netwerken met andere promovendi te vergemakkelijken, maar ook voor de andere promovendi was dit een mogelijkheid om hun netwerk uit te breiden. Net als bij het echte speeddaten werden er duo’s gevormd die 7 minuten met elkaar konden kennismaken alvorens naar de volgende speeddate te gaan. Om de kennismaking te sturen werd door de speeddate begeleiders steeds een gespreksonderwerp voorgedragen in de vorm van een openingszin. Voor velen was de 7 minuten gesprektijd te kort en er werd dan ook gretig van de mogelijkheid gebruik gemaakt om tijdens de aansluitende borrel verder kennis te maken en te discussiëren over onderzoek. Of er ook wetenschappelijke ‘matches’ zijn ontstaan, zal komend jaar moeten blijken in de publicaties J.

Tenslotte

Al met al kijken wij terug op een interessante en geslaagde dag. We hopen dat iedereen de nodige inspiratie, ideeën en oplossingen heeft opgedaan. We willen alle aanwezigen bedanken voor hun inbreng en enthousiasme en hopen iedereen volgend jaar terug te zien. Mocht je zelf interesse hebben om deze dag te helpen organiseren, dan kan je dit aangeven bij Marijke Sterman: (m.sterman@umcutrecht.nl).

Namens het promovendinetwerk:

Harold Bok, Joanne Fokkema, Wouter Kerdijk, Nadine van der Lee, Michiel Westerman en Marijke Sterman


6de Promovendidag 29 april 2011
Op vrijdag 29 april 2011 vond voor de zesde keer de promovendidag plaats. Wederom werd van de uitstekende outillage van de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht gebruik gemaakt. Er waren 45 promovendi en begeleiders aanwezig, waarvan traditiegetrouw een foto werd gemaakt.

Er werd een voordracht over "academische effectiviteit" gehouden door Jennifer Spenader, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, afdeling Kunstmatige Intelligentie.

 

De aanwezigen waren zeer enthousiast over haar energieke manier van presenteren en het presenteren van verschillende tips voor het uitvoeren en vooral publiceren van onderzoek. De presentatie kunt u hier bekijken. Na afloop tijdens de koffiepauze werd ze ook nog bestookt met vragen.

 Hier treft u het dagprogramma aan.

Een uitgebreid verslag volgt later.


 

5e Promovendidag Utrecht - Vrijdag 23 april 2010
Op vrijdag 23 april 2010 werd de 5e Promovendidag in Utrecht gehouden.

 Programma en details Promovendidag 2010

 5 jaar promovendidag (powerpoint)

 tips and tricks (powerpoint)

 promovendidag Jeroen van Merriënboer (powerpoint)

 Olle ten Cate en Debbie Jaarsma (powerpoint)


4e Promovendidag Utrecht - vrijdag 17 april 2009
Op 17 april 2009 werd de 4e promovendidag van de NVMO gehouden aan de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht.

Plenaire sessies:
Ethische toetsing (Olle ten Cate)
How to manage your supervisor (Hans Sonneveld)

 Programma en details Promovendidag 2009


3e Promovendidag Utrecht - vrijdag 18 april 2008
Op 18 april 2008 werd de derde Medisch Onderwijskundige Promovendidag gehouden.

Plenaire sessie:
Schrijven, publiceren en dan ook nog gelezen worden.” (Janke Cohen-Schotanus [UMCG] en Jan van Dalen [UM]). Promovendi konden een korte presentatie over lopend onderzoek houden of aan een promotiesimulatie deelnemen.

 Programma en details Promovendidag 2008


2e Promovendidag Utrecht - vrijdag 15 juni 2007
De tweede promovendidag werd gehouden op vrijdag 15 juni in het UMC Utrecht en was wederom een succes.

Plenaire sessie:
De eerste plenaire sessies werd verzorgd door Diana Dolmans (UM) over verdere professionalisering van het medisch onderwijs. Zij sprak over het belang van het lezen van artikelen buiten het medische vakgebied. Verder zag zij graag meer design-based onderzoek opkomen.
Na haar lezing gaf Albert Scherpbier (UM) een overzicht van belangrijke topics voor onderzoek in de komende jaren. Vooral de vervolgopleidingen zouden meer aandacht moeten krijgen in onderzoek.

 Programma en details Promovendidag 2007


1e Promovendidag Utrecht - vrijdag 6 oktober 2006
De eerste promovendidag werd gehouden in Utrecht en was een doorslaand succes.

Plenaire sessie:
'Thema's en methoden in medisch onderwijsresearch' Cees van der Vleuten
'Vraagstelling van een onderzoek' Olle ten Cate

 Programma en details Promovendidag 2006